Důležité! Upozorňujeme na plánovanou odstávku všech našich služeb od 24. 5. 2024 od 14:00 do půlnoci 28. 5. 2024 z důvodu stěhování serverů. Budova OSA bude taktéž zavřená. Více informací zde.

x
Prohlášení zástupců české hudební scény
4. dubna 2020

Prohlášení zástupců české hudební scény

Pandemie koronaviru zasáhla výdělečný potenciál a obchodní vyhlídky hudebních společností a umělců napříč hudebním průmyslem. Pořadatelé koncertů, provozovatelé míst pro živá vystoupení a hudebníci v reakci na krizi, která si dle odborníků na zdravotnictví vyžádá několik měsíců k překonání, vyzývají politiky k přijetí důležitých opatření. Až krize pomine, živé hudební produkce budou patřit k posledním, kde bude provoz znovu obnovený, a k úplnému zotavení živého umění budou potřebné další roky.

V těchto zoufalých časech můžeme dle rostoucího zájmu o hudební produkci v digitálním prostředí vidět, jak moc je hudba pro širokou veřejnost důležitá. Přitom nejohroženější je paradoxně právě sektor hudby, který především v oblasti soudobé či alternativní hudby žil od roku 1989 prakticky bez jakékoli veřejné podpory a nyní je naprosto paralyzován.

Hudební scéna je ekosystém, v němž všichni zúčastnění hrají klíčovou roli, a pokud by jediný vypadl, způsobilo by to dlouhodobé problémy nejen celému hudebnímu odvětví. Hudební festivaly často přilákají velké množství návštěvníků do regionů, z čehož profitují i navazující služby jako hotely, penziony, pohostinství a další. Po majitelích restaurací, provozoven služeb a ubytovacích zařízení jsou jednou z nejzasaženějších skupin autoři, umělci, místa pro živá vystoupení a navazující profese, jako jsou promotéři, manažeři, technici světla a zvuku, poskytovatelé služeb, agentury a další. Bez solidárního přístupu a především rychlé a cílené pomoci ze strany státu má hudební ekosystém velmi malou šanci na přežití.

Během posledních týdnů vznikla pracovní skupina zástupců české hudební scény (BACH, ČAF, ČHR, DILIA, FESTAS, IDU/SoundCzech, INTERGRAM, MMF, PNHSKH, SAI, OSA), která společně hledá cestu, jak co nejefektivněji pomoci hudebnímu sektoru během koronavirové krize a zejména po ní. Na základě informací od dotčených jedinců a subjektů připravujeme návrh rychlé a koncepční pomoci, který bude v nejbližší době předložen vládě.

 

Seznam zúčastněných: 

 • Brněnská asociace klubové hudby (BACH)
 • Česká asociace festivalů (ČAF)
 • Česká hudební rada (ČHR)
 • DILIA
 • Festivalová asociace (FESTAS)
 • Institut umění – Divadelní ústav (IDU) / SoundCzech
 • INTERGRAM
 • Music managers forum (MMF)
 • Ochranný svaz autorský (OSA)
 • Platforma nezávislých hudebníků a souborů klasické hudby  (PNHSKH)
 • Svaz autorů a interpretů (SAI)

 

Návrhy efektivních a koncepčních řešení pomoci hudebnímu sektoru:

A. Rychlá a efektivní řešení

 1. Bezúročné úvěry COVID výhradně pro kulturní sektor (dle inspirace německými a švýcarskými opatřeními – půjčka 500 000 Euro, 0 % navýšení, 2 roky splácení – zavést podobný krok v ČR s maximálním navýšením 2 %), rozložit splatnost na více let,
 2. připravit mimořádnou dotaci pro autory a výkonné umělce. Pro rychlou a cílenou pomoc lze využít infrastruktury kolektivních správců, kteří mají rozsáhlou databázi autorů a umělců,
 3. pokud je stát, státní organizace nebo územní samospráva věřitelem, ať posečká s placením nájmu a obdobných závazků,
 4. zmírnit podmínky akceptace pro jednorázovou podporu OSVČ,
 5. ponechat přidělené granty i v případě, kdy se projekt neuskutečnil v plném rozsahu.

B. Koncepční řešení s účinky v krátkodobém horizontu

 1. V rámci novely zákona o rozhlasovém a televizním vysílání zavést kvóty českého hudebního a audiovizuálního repertoáru v lokálních médiích (při citlivém a správném zavedení kvót by se vytvořil prostor pro novou hudební tvorbu v éteru, která dnes prakticky nedostává žádný prostor. V rámci kolektivní správy by se výnosy z autorských práv přerozdělily ve prospěch tuzemských autorů a umělců. Pozitivním efektem by byla větší hudební pluralita, kvalita nové tvorby díky větší návratnosti finančních prostředků, a celkově větší zájem o českou hudbu); opatření je v souladu s právem EU a ústavním pořádkem a obdobná opatření existují v řadě členských států (Slovensko, Francie ad.),
 2. odložení povinnosti zavedení EET pro kulturní sektor o dva roky,
 3. v rámci udržitelnosti živé kultury navrhujeme finanční podporu streamingu a umožnění individuálních výjimek pro přeshraniční výměnu u klíčových pracovníků,
 4. navýšit možnost flexibilního zaměstnávání na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr na 1000+ hodin ročně a zvýšit hranici, od které se platí z dohod odvody (z nynějších 10 000 Kč na 20 000 Kč),
 5. snížit sazbu DPH na vstupenkách na 0 % a následně postupně navyšovat (se zachováním možnosti plného odpočtu na vstupu).