Výhody pro autory a nakladatele

Vyplácíme autorské
odměny 12x ročně
Vaše práva hájíme
doma i v zahraničí
Zaregistrujeme vaše
skladby do mezinárodní databáze
Vyřídíte téměř vše
online přes účet Infosa
Hlídáme za vás
užití autorského díla

Ptáte se

Jakým způsobem je možné stát se zastupovaným autorem OSA? Co vše je třeba splnit, abych si u vás mohl/a zaregistrovat svá díla?

Pro vstup do zastupování OSA je třeba splnit tři kroky:

  1. Vyplnit žádost o uzavření smlouvy.
  2. Uhradit jednorázový registrační poplatek ve výši 605 Kč (500,- Kč + DPH).
  3. Podepsat smlouvu o správě autorským majetkových práv s OSA.
Můžu svou hudbu nabídnout k bezplatnému užití, i když jsem vámi zastupovaný autor?

Jedna možnost tu existuje – jedná se o případ nekomerčního užití děl. O tom, že licenci budete poskytovat sám, nás informujte minimálně 15 dnů před konáním  akce nebo před jiným plánovaným užitím vašich děl.

A poznámka na závěr: smlouva o správě autorských majetkových práv se vztahuje na celý váš repertoár a je koncipována výhradně. Podpisem smlouvy nás pověřujete, abychom vydávali souhlas k užití děl za vás. Od toho okamžiku se musí všichni potencionální uživatelé děl obracet s žádostí o licenci na nás.

Postaráte se o autorské odměny za užití mých děl také v zahraničí?

Na to vemte jed. Na základě tzv. recipročních smluv uzavřených se zahraničními kolektivními správci nám ani užití v zahraničí neunikne. Máte možnost nám poslat oznámení o užití díla v zahraničí, abychom licencování zahraničním kolektivním správcem zaručeně pohlídali.

Jak se můžu přihlásit do INFOSA?

V horní patičce webu OSA je ikonka s notičkou. Po jejím rozkliknutí se zobrazí možnosti výběru Autor/Nakladatel/Dědic. Zvolte pro vás tu správnou a klikněte. Přesměrovaní do přihlašovacího systému budete automaticky.

Pokud byste si rádi udělali záložku ve svém prohlížeči, můžete použít těchto adres:

Co to jsou mechanická práva, komu náleží a jak je to s honoráři pro autora?

Ačkoliv pojmy mechanických či provozovacích práv nenaleznete v autorském zákoně, jsou v praxi tradičně využívány k označení majetkových práv, která náleží autorovi hudebního díla.

Mechanická práva zjednodušeně souvisí s kopií díla – fyzickou (např. na CD, vinylu apod.) nebo digitální. Provozovací práva jsou spojena s produkcí či reprodukcí díla – typicky koncert nebo pouštění hudby na diskotéce.

Jde tedy čistě o technické rozdělení práv. Z pohledu autora je cena za užití díla zpravidla stanovena jako jedna částka nebo například procentem z ceny zboží, služby či z obratu. Když vyjde skladba např. na CD, pro autora to znamená, že dostává honorář za užití mechanických práv. Pokud zazní hudba na koncertě nebo je hrána z reproduktorů v restauraci, pak autor dostává honorář za užití provozovacích práv. Online provozování hudby (streaming a downloading) je kombinací obou těchto práv.

Jak to funguje

1

Uzavřete smlouvu

Po vyplnění žádosti o uzavření smlouvy a uhrazení registračního poplatku uzavřeme smlouvu o správě autorských majetkových práv.

2

Ohlásíte díla

Po uzavření smlouvy je nutné zaregistrovat (tzv. ohlásit) vaše jednotlivé skladby. Registraci skladeb provádíte v online účtu nebo na papírových formulářích. Ohlášené dílo je základní podmínka pro vyplacení autorských odměn za jeho užití.

3

Dostáváte autorské odměny

Autorské odměny OSA pravidelně rozúčtovává na základě nashromážděných informací o užití děl – z playlistů od pořadatelů akcí, hlášení z TV a rádií apod. a vyplácí je každý měsíc. Platí ovšem podmínka, že na honorářovém účtu má nositel práv ke dni výplaty alespoň 500 Kč.