Výhody pro autory a nakladatele

Vyplácíme autorské
odměny 4x ročně
Vaše práva hájíme
doma i v zahraničí
Zaregistrujeme vaše
skladby do mezinárodní databáze
Vyřídíte téměř vše
online přes účet Infosa
Hlídáme za vás
užití autorského díla

Ptáte se

Jakým způsobem je možné stát se zastupovaným autorem OSA? Co vše je třeba splnit, abych si u vás mohl/a zaregistrovat svá díla?

Pro vstup do zastupování OSA je třeba splnit tři kroky:

 1. Vyplnit žádost o uzavření smlouvy.
 2. Uhradit jednorázový registrační poplatek ve výši 605 Kč (500,- Kč + DPH).
 3. Podepsat smlouvu o správě autorským majetkových práv s OSA.
Můžu svou hudbu nabídnout k bezplatnému užití, i když jsem vámi zastupovaný autor?

Jedna možnost tu existuje – jedná se o případ nekomerčního užití děl. O tom, že licenci budete poskytovat sám, nás informujte minimálně 15 dnů před konáním  akce nebo před jiným plánovaným užitím vašich děl.

A poznámka na závěr: smlouva o správě autorských majetkových práv se vztahuje na celý váš repertoár a je koncipována výhradně. Podpisem smlouvy nás pověřujete, abychom vydávali souhlas k užití děl za vás. Od toho okamžiku se musí všichni potencionální uživatelé děl obracet s žádostí o licenci na nás.

Postaráte se o autorské odměny za užití mých děl také v zahraničí?

Na to vemte jed. Na základě tzv. recipročních smluv uzavřených se zahraničními kolektivními správci nám ani užití v zahraničí neunikne. Máte možnost nám poslat oznámení o užití díla v zahraničí, abychom licencování zahraničním kolektivním správcem zaručeně pohlídali.

Jak se můžu přihlásit do INFOSA?

V horní patičce webu OSA je ikonka s notičkou. Po jejím rozkliknutí se zobrazí možnosti výběru Autor/Nakladatel/Dědic. Zvolte pro vás tu správnou a klikněte. Přesměrovaní do přihlašovacího systému budete automaticky.

Pokud byste si rádi udělali záložku ve svém prohlížeči, můžete použít těchto adres:

Podmínky pro získání jednorázové podpory 60 tis. Kč
 • Žadatel/ka (OSVČ) musí mít činnost v oblasti kultury jako hlavní činnost.
 • Žadatel/ka musí být občan/ka České republiky nebo cizinec s trvalým pobytem v ČR.
 • Žadatel/ka je daňovým rezidentem České republiky.
 • Žadatel/ka musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě podle §125, odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb. (daňový řád). Prokazuje čestným prohlášením.
 • Žadatel/ka nesmí pobírat starobní důchod či rodičovský příspěvek (tj. vykázaná činnost nesmí být jako vedlejší zdroj příjmů).
 • Žadatel/ka nesmí být v době realizace projektu, na který je mu příspěvek poskytován, žákem střední školy či konzervatoře nebo studentem vyšší odborné školy či vysoké školy v České republice včetně prezenčního doktorského studijního programu na vysoké škole v České republice.
 • Žadatel/ka nesmí mít ke dni podání žádosti žádné nedoplatky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtu územního samosprávného celku nebo ke zdravotní pojišťovně.
 • Žadatel/ka musí doložit, že je umělcem / odbornou technickou profesí působící v oblasti profesionálního umění konkrétně v oblasti hudby, divadla a tance.
 • Žadatel/ka nesmí být zaměstnán/a na hlavní pracovní poměr, kdy OSVČ vykonává pouze jako vedlejší činnost.
 • Podpora je poskytována příjemci podpory ve formě dotace ex post na základě rozhodnutí.

Dále je vyloučen souběh s podporou v nezaměstnanosti a s jinými formami přímé podpory (Antivirus, kompenzační bonus). Nemůžete tedy současně žádat o podporu COVID-Kultura a o kompenzační bonus!

Postup jak podat žádost v instruktážním videu

Pokud si nevíte rady, zkuste návod popsaný v tomto videu.

Jak to funguje

1

Uzavřete smlouvu

Po vyplnění žádosti o uzavření smlouvy a uhrazení registračního poplatku uzavřeme smlouvu o správě autorských majetkových práv.

2

Ohlásíte díla

Po uzavření smlouvy je nutné zaregistrovat (tzv. ohlásit) vaše jednotlivé skladby. Registraci skladeb provádíte v online účtu nebo na papírových formulářích. Ohlášené dílo je základní podmínka pro vyplacení autorských odměn za jeho užití.

3

Dostáváte autorské odměny

Autorské odměny OSA pravidelně rozděluje na základě nashromážděných informací o užití děl – z playlistů od pořadatelů akcí, hlášení z TV a rádií apod.

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívání cookies. Pro bližší informace klikněte na odkaz níže.
Pravidla cookies
COVID-19: Důležité sdělení!

Vážení autoři, vážení obchodní přátelé,

s ohledem na aktuální situaci a protiepidemická opatření přijímaná vládou České republiky bychom Vás rádi informovali, že formou následujících opatření chceme snížit riziko nákazy a ochránit zdraví našich zaměstnanců. Abychom dokázali i nadále poskytovat služby našim autorům a obchodním partnerům, s účinností od 19. 10. 2020:

 • Mají naši zaměstnanci možnost pracovat z domova, přesto Vám budou i nadále k dispozici na telefonech a emailu. Provoz kanceláří tak bude značně omezen.
 • Jsou zrušeny veškeré obchodní schůzky v budově OSA. Konání jednání bude probíhat pouze prostřednictvím konferenčních hovorů.
 • Pracovní doba Zákaznické linky, tel.: 220 315 000, se upravuje na Po-Pá: 8:00 – 16:00 hod.
 • Pracovní doba Recepce, tel.: 220 315 111, se upravuje na Po-Čt: 7:00 – 15:30 hod., Pá 7:00 – 15:00 hod.

Děkujeme Vám za pochopení.