Od 26. 6. 2024 nás najdete na nové adrese Bělehradská 222/128, 120 00 Praha 2! Více informací zde.

x

Výhody pro autory a nakladatele

Vyplácíme autorské
odměny 12x ročně
Vaše práva hájíme
doma i v zahraničí
Zaregistrujeme vaše
skladby do mezinárodní databáze
Vyřídíte téměř vše
online přes účet Infosa
Hlídáme za vás
užití autorského díla

Ptáte se

Jak se stanu zastupovaným autorem OSA a kdy si mohu registrovat svá díla?

Abychom mohli Vás a Vaši tvorbu zastupovat, je zapotřebí:

  • vyplnit online žádost o uzavření smlouvy,
  • uzavřít s námi smlouvu o správě autorským majetkových práv,
  • registrovat svá díla.
Můžu svou hudbu nabídnout k bezplatnému užití, i když jsem vámi zastupovaný autor?

Jedna možnost tu existuje – jedná se o případ nekomerčního užití děl. O tom, že licenci budete poskytovat sám, nás informujte minimálně 15 dnů před konáním  akce nebo před jiným plánovaným užitím vašich děl.

A poznámka na závěr: smlouva o správě autorských majetkových práv se vztahuje na celý váš repertoár a je koncipována výhradně. Podpisem smlouvy nás pověřujete, abychom vydávali souhlas k užití děl za vás. Od toho okamžiku se musí všichni potencionální uživatelé děl obracet s žádostí o licenci na nás.

Postaráte se o autorské odměny za užití mých děl také v zahraničí?

Na to vemte jed. Na základě tzv. recipročních smluv uzavřených se zahraničními kolektivními správci nám ani užití v zahraničí neunikne. Máte možnost nám poslat oznámení o užití díla v zahraničí, abychom licencování zahraničním kolektivním správcem zaručeně pohlídali.

Jak se můžu přihlásit do INFOSA?

V horní patičce webu OSA je ikonka s notičkou. Po jejím rozkliknutí se zobrazí možnosti výběru Autor/Nakladatel/Dědic. Zvolte pro vás tu správnou a klikněte. Přesměrovaní do přihlašovacího systému budete automaticky.

Pokud byste si rádi udělali záložku ve svém prohlížeči, můžete použít těchto adres:

Co to jsou mechanická práva, komu náleží a jak je to s honoráři pro autora?

Ačkoliv pojmy mechanických či provozovacích práv nenaleznete v autorském zákoně, jsou v praxi tradičně využívány k označení majetkových práv, která náleží autorovi hudebního díla.

Mechanická práva zjednodušeně souvisí s kopií díla – fyzickou (např. na CD, vinylu apod.) nebo digitální. Provozovací práva jsou spojena s produkcí či reprodukcí díla – typicky koncert nebo pouštění hudby na diskotéce.

Jde tedy čistě o technické rozdělení práv. Z pohledu autora je cena za užití díla zpravidla stanovena jako jedna částka nebo například procentem z ceny zboží, služby či z obratu. Když vyjde skladba např. na CD, pro autora to znamená, že dostává honorář za užití mechanických práv. Pokud zazní hudba na koncertě nebo je hrána z reproduktorů v restauraci, pak autor dostává honorář za užití provozovacích práv. Online provozování hudby (streaming a downloading) je kombinací obou těchto práv.

Jak to funguje

1

Uzavřete smlouvu

Vyplňte žádost o uzavření smlouvy o správě autorských majetkových práv a pošlete nám ji. Poté od nás dostanete návrh smlouvy e-mailem a po odsouhlasení ji uzavřeme.

2

Ohlásíte díla

Po uzavření smlouvy zaregistrujete své skladby v systému INFOSA nebo prostřednictvím papírového formuláře. Registrace Vašich děl je velmi důležitá proto, abychom Vám za jejich veřejné hraní mohli posílat autorské odměny.

3

Dostáváte autorské odměny

Autorské odměny rozúčtováváme na základě nashromážděných informací o užití děl z playlistů od pořadatelů akcí, hlášení TV a rozhlasových stanic, on-line platforem apod., a vyplácíme je každý měsíc. Platí ovšem podmínka, že na honorářovém účtu máte ve výplatní den alespoň 500 Kč.