Výhody pro uživatele

Legální užívání hudby
z celého světa
Užití repertoáru
více 3,5 milionu autorů
Jedno kontaktní místo
pro všechny kolektivní správce
Hudba zpříjemní
pobyt vašim klientům
Získání licence
pohodlně online

Ptáte se

Jak mám zažádat o licenci na užívání rádia, televize ve své provozovně? Jak mám vyřídit licenci, pořádám-li koncert, disko?

Pokud máte rádio nebo televizi v restauraci, obchodě nebo podobné provozovně, můžete si licenci zakoupit pohodlně online v našem E-shopu OSA

Pořádáte-li koncert či podobnou živou hudební produkci, vyplňte online žádost. V tomto případě zatím nelze získat licenci prostřednictvím E-shopu OSA.

Preferujete-li klasickou formu komunikace, můžete o licenci požádat prostřednictvím příslušného formuláře. Vyplněný formulář žádosti zašlete buďto elektronicky na vp@osa.cz, nebo poštou na adresu Zákaznického centra Praha, Čs. armády 20, 160 56 Praha 6.

Kam mám zaslat podepsanou smlouvu?

Podepsanou licenční smlouvu zašlete nejlépe na vp@osa.cz, případně poštou na adresu Zákaznického centra Praha, Čs. armády 20, 160 56 Praha 6.

Dostanu příští rok smlouvu automaticky nebo o ni musím znovu požádat?

Pokud máte s námi uzavřenou roční smlouvu, bude Vám automaticky před koncem platnosti smlouvy zaslán návrh na další období.

Proč musím platit současně OSA, Intergram, OOA-S, Dilia i OAZA?

Užíváte-li ve své provozovně prostřednictvím zvukových a zvukově obrazových přístrojů hudební díla, musíte uzavřít licenční smlouvu se všemi kolektivními správci. Každý z nich totiž spravuje autorská práva jiných umělců.

Abychom zjednodušili uživatelům komunikaci s jednotlivými kolektivními správci a zpřehlednili situaci na trhu, vyšli jsme vstříc požadavkům uživatelů provozujících zejména restaurace, bary, provozovny obchodu a služeb nebo ubytovací zařízení. Od 1.1.2018 jsme vytvořili jedno kontaktní místo, kterým je OSA. Uživatelé nově uzavírají pouze jednu smlouvu a OSA následně prostředky přerozdělí dle aktuálních sazebníků všem ostatním kolektivním správcům.

OSA spravuje autorská práva hudebních skladatelů, textařů, jejich dědiců a hudebních nakladatelů.

INTERGRAM zastupuje výkonné  umělce a výrobce zvukových a zvukově obrazových záznamů. 

OOA-S je sdružením autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl.

Dilia je divadelní, literární a audiovizuální agentura.

OAZA je  profesní organizace sdružující na principu dobrovolného členství mistry zvuku - autory.

Jak postupovat v případě umístění hudebních děl na portále YouTube?

Pokud na YouTube zveřejníte video obsahující hudbu zastupovanou OSA, není z vaší strany nutné s námi uzavírat licenční smlouvu. Máme totiž uzavřenu hromadnou licenční smlouvu přímo s YouTube. YouTube na základě této smlouvy připojí k Vašemu videu reklamu a část příjmů z této reklamy odvede nám jako autorskou odměnu za užití hudebního díla.

Je třeba mít na paměti, že k výrobě videa je třeba mít jednorázový souhlas autora k zařazení jeho hudby do takového videa (tzv. synchronizace). Synchronizaci OSA neuděluje, pouze prostřednictvím své agentury můžeme zprostředkovat kontakt na autora. Video bez synchronizace tak může být z YouTube autorem odstraněno i v případě, že YouTube odvádí autorskou odměnu za užití OSA na základě výše uvedené hromadné licenční smlouvy.

Co je to licence?

Licence je oprávnění (souhlas) poskytnuté autorem k užití jeho díla.  Za autory, jejichž práva OSA spravuje, licence uděluje OSA prostřednictvím licenčních smluv, a to za autorskou odměnu sjednanou podle sazebníku OSA.

Jak získat licenci

1

Pro získání licence na veřejné provozování živé či reprodukované hudby vyplňte formulář žádosti a odešlete jej Zákaznickému centru OSA, nebo navštívíte E-shop OSA a získáte licenci pohodlně online.

2

V případě koncertů nebo jiných živých hudebních produkcí nezapomeňte připojit také seznam užitých skladeb a jejich autorů.

3

Na základě Vaší žádosti Vám zašleme návrh licenční smlouvy.

4

Pouštíte–li reprodukovanou hudbu při vašem podnikání, získáte uzavřením jedné smlouvy s OSA oprávnění od všech kolektivních správců.

5

Po obdržení podepsané smlouvy vám zašleme fakturu k úhradě. Od okamžiku její úhrady užíváte hudbu z celého světa legálně.

6

My pak autorskou odměnu rozúčtujeme mezi nositele práv po celém světě.

7

Máte-li zájem o jiný druh užití hudby než na koncertě či reprodukované hudby ve veřejných prostorech (např. jste televizní či rozhlasový vysílatel, provozujete online službu nebo vydáváte hudbu na nosičích), klikněte zde.

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívání cookies. Pro bližší informace klikněte na odkaz níže.
Pravidla cookies