Od 26. 6. 2024 nás najdete na nové adrese Bělehradská 222/128, 120 00 Praha 2! Více informací zde.

x

Výhody pro uživatele

Legální užívání hudby
z celého světa
Užití repertoáru
více 3,5 milionu autorů
Jedno kontaktní místo
pro všechny kolektivní správce
Hudba zpříjemní
pobyt vašim klientům
Získání licence
pohodlně online

Ptáte se

Jak mám zažádat o licenci na užívání rádia, televize ve své provozovně? Jak mám vyřídit licenci, pořádám-li koncert, disko?

Pokud máte rádio nebo televizi v restauraci, obchodě nebo podobné provozovně, můžete si licenci zakoupit pohodlně online v našem E-shopu OSA

Pořádáte-li koncert či podobnou živou hudební produkci, vyplňte online žádost. V tomto případě zatím nelze získat licenci prostřednictvím E-shopu OSA.

Preferujete-li klasickou formu komunikace, můžete o licenci požádat prostřednictvím příslušného formuláře. Vyplněný formulář žádosti zašlete buďto elektronicky na vp@osa.cz, nebo poštou na adresu Zákaznického centra Praha, Čs. armády 20, 160 56 Praha 6.

Kam mám zaslat podepsanou smlouvu?

Podepsanou licenční smlouvu zašlete nejlépe na vp@osa.cz, případně poštou na adresu Zákaznického centra Praha, Čs. armády 20, 160 56 Praha 6.

Dostanu příští rok smlouvu automaticky nebo o ni musím znovu požádat?

Pokud máte s námi uzavřenou roční smlouvu, bude Vám automaticky před koncem platnosti smlouvy zaslán návrh na další období.

Proč musím platit současně OSA, Intergram, OOA-S, Dilia i OAZA?

Užíváte-li ve své provozovně prostřednictvím zvukových a zvukově obrazových přístrojů hudební díla, musíte uzavřít licenční smlouvu se všemi kolektivními správci. Každý z nich totiž spravuje autorská práva jiných umělců.

Abychom zjednodušili uživatelům komunikaci s jednotlivými kolektivními správci a zpřehlednili situaci na trhu, vyšli jsme vstříc požadavkům uživatelů provozujících zejména restaurace, bary, provozovny obchodu a služeb nebo ubytovací zařízení. Od 1.1.2018 jsme vytvořili jedno kontaktní místo, kterým je OSA. Uživatelé nově uzavírají pouze jednu smlouvu a OSA následně prostředky přerozdělí dle aktuálních sazebníků všem ostatním kolektivním správcům.

OSA spravuje autorská práva hudebních skladatelů, textařů, jejich dědiců a hudebních nakladatelů.

INTERGRAM zastupuje výkonné  umělce a výrobce zvukových a zvukově obrazových záznamů. 

OOA-S je sdružením autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl.

Dilia je divadelní, literární a audiovizuální agentura.

OAZA je  profesní organizace sdružující na principu dobrovolného členství mistry zvuku - autory.

Jak postupovat v případě umístění hudebních děl na portále YouTube?

Pokud na YouTube zveřejníte video obsahující hudbu zastupovanou OSA, není z vaší strany nutné s námi uzavírat licenční smlouvu. Máme totiž uzavřenu hromadnou licenční smlouvu přímo s YouTube. YouTube na základě této smlouvy připojí k Vašemu videu reklamu a část příjmů z této reklamy odvede nám jako autorskou odměnu za užití hudebního díla.

Je třeba mít na paměti, že k výrobě videa je třeba mít jednorázový souhlas autora k zařazení jeho hudby do takového videa (tzv. synchronizace). Synchronizaci OSA neuděluje, pouze prostřednictvím své agentury můžeme zprostředkovat kontakt na autora. Video bez synchronizace tak může být z YouTube autorem odstraněno i v případě, že YouTube odvádí autorskou odměnu za užití OSA na základě výše uvedené hromadné licenční smlouvy.

Co je to licence?

Licence je oprávnění (souhlas) poskytnuté autorem k užití jeho díla.  Za autory, jejichž práva OSA spravuje, licence uděluje OSA prostřednictvím licenčních smluv, a to za autorskou odměnu sjednanou podle sazebníku OSA.

Jak získám licenci pro fitness zařízení, posilovnu nebo pro cvičební lekce?

V loňském roce jsme společně s ostatními kolektivními správci jednali s Českou komorou fitness, z.s., o změně metodiky a výpočtu odměny za užití předmětů ochrany při provozování fitness zařízení, posiloven a při pořádání cvičebních lekcí s hudebním doprovodem. Výsledkem společných jednání je nová podoba sazebníku, kterou Česká komora fitness schválila. Aktuální sazebník pro produkce s reprodukovanou hudbou.

Licenční smlouvu můžete získat v našem E-shopu OSA nebo nám můžete poslat vyplněnou žádost OSA.

Jste-li členem České komory fitness, z.s. můžete se připojit k rámcové smlouvě mezi OSA a ČKF a čerpat tak množstevní kolektivní slevu.

Jak si spočítám odměnu?

Pro správné stanovení odměny je nejdříve nutné určit, na jakém členském modelu je Vaše zařízení postaveno:

 1. Sportovní zařízení s klubovým členstvím
  Jedná se o zařízení, ve kterém je vstup omezen pouze pro členy. Jde tedy o členství hrazené měsíčně, čtvrtletně, pololetně či ročně, které opravňuje člena k neomezenému počtu návštěv.
 2. Sportovní zařízení bez klubového členství
  Návštěvník platí za každý vstup do fitness centra formou jednorázového vstupného včetně předplaceného vstupného na více návštěv (permanentka, abonentní karta).

Zařízení s klubovým členstvím

Pokud provozujete sportovní zařízení s klubovým členstvím, zadejte pro řádný výpočet následující údaje:

 • Průměrnou měsíční výši členského poplatku s DPH (Kč)
 • Zóna 1 - celkovou plochu všech cvičebních sálů v m2, ve kterých se provozují cvičební lekce s hudbou.
 • Zóna 2 - celkovou plochu všech ostatních ozvučených prostor v m2jedná se o všechny další prostory zařízení, které jsou ozvučené. Tedy o prostory posilovny, recepce, šatny apod., ve kterých hraje hudba jako hudební kulisa.
 • Počty dalších audiovizuálních zařízení – pokud je sportovní zařízení vybavené TV přijímačem, monitory či kardio zařízením s vestavěnou televizí. Jestliže máte více TV zařízení, uvádějte druhý a další TV jako monitor.

Zařízení bez klubového členství

Pokud provozujete sportovní zařízení s jednorázovým vstupným (popř. permanentka, abonentní karta), zadejte pro řádný výpočet následující údaje:

Zóna 1 – cvičební sály

 • Průměrný počet účastníků na jedné cvičební lekci
 • Celkový počet lekcí za období

Zóna 2 – ostatní prostory

 • Celkovou plochu všech ostatních ozvučených prostor mimo cvičební sály v m2jedná se o všechny další prostory zařízení, které jsou ozvučené. Tedy o prostory posilovny, recepce, šatny apod., ve kterých hraje hudba jako hudební kulisa.
 • Počty dalších audiovizuálních zařízení – pokud je sportovní zařízení vybavené TV přijímačem, monitory či kardio zařízením s vestavěnou televizí. Jestliže máte více TV zařízení, uvádějte, prosím, druhý a další TV jako monitor.
Jak získám licenci na streamovanou hudební akci na YouTube, Facebooku či Instagramu?

V případě, že jste organizátorem hudební akce a plánujete ji přenášet online (tzv. zpřístupnit/streamovat video) na platformách YouTube,  Facebook nebo na Instagramu, nemusíte jako uživatel těchto platforem (tzv. uploader) vypořádávat práva k užitým hudebním dílům, jejichž autoři mají své skladby autorsky chráněné. Jinými slovy není z vaší strany nutné s námi uzavírat licenční smlouvu. Máme totiž uzavřené hromadné licenční smlouvy přímo se zmíněnými platformami, které na jejich základě připojí k Vašemu videu reklamu a část příjmů z této reklamy odvede nám jako autorskou odměnu za užití hudebního díla.

To  platí i v případě, pokud je zdrojové video umístěno na těchto uvedených platformách a z individuálního webu je na video pouze odkazováno např. linkem.

V těchto případech se, prosím, obracejte na Jakuba Dufka z oddělení vysílání, online médií a mechaniky, se kterým vyřídíte vše potřebné (E: jakub.dufek@osa.cz, T: +420 220 315 293). Výši sazeb streamingu najdete v Sazebníku autorských odměn pro užití na internetu.

Jak získám licenci na streamovanou hudební akci na webových stránkách?

Pokud je živý přenos nebo záznam koncertu zpřístupněn jinak než mimo platformy YouTube, Facebook či Instagram (např. na soukromém nebo  firemním webu) a na koncertu byla hrána hudba autorů, kteří jsou zastupovaní OSA, musíte autorská práva k užití hudebních děl vypořádat sami uzavřením licenční smlouvy s OSA.

V těchto případech se, prosím, obracejte na Jakuba Dufka z oddělení vysílání, online médií a mechaniky, se kterým vyřídíte vše potřebné (E: jakub.dufek@osa.cz, T: +420 220 315 293). Výši sazeb streamingu najdete v Sazebníku autorských odměn pro užití na internetu.

Jak získat licenci

1

Pro získání licence na veřejné provozování živé či reprodukované hudby vyplňte formulář žádosti a odešlete jej Zákaznickému centru OSA, nebo navštívíte E-shop OSA a získáte licenci pohodlně online.

2

V případě koncertů nebo jiných živých hudebních produkcí nezapomeňte připojit také seznam užitých skladeb a jejich autorů.

3

Na základě Vaší žádosti Vám zašleme návrh licenční smlouvy.

4

Pouštíte–li reprodukovanou hudbu při vašem podnikání, získáte uzavřením jedné smlouvy s OSA oprávnění od všech kolektivních správců.

5

Po obdržení podepsané smlouvy vám zašleme fakturu k úhradě. Od okamžiku její úhrady užíváte hudbu z celého světa legálně.

6

My pak autorskou odměnu rozúčtujeme mezi nositele práv po celém světě.

7

Máte-li zájem o jiný druh užití hudby než na koncertě či reprodukované hudby ve veřejných prostorech (např. jste televizní či rozhlasový vysílatel, provozujete online službu nebo vydáváte hudbu na nosičích), klikněte zde.