Od 26. 6. 2024 nás najdete na nové adrese Bělehradská 222/128, 120 00 Praha 2! Více informací zde.

x

Licenční podmínky veřejné a živé produkce

Jak mám zažádat o licenci na užívání rádia, televize ve své provozovně? Jak mám vyřídit licenci, pořádám-li koncert, disko?

Pokud máte rádio nebo televizi v restauraci, obchodě nebo podobné provozovně, můžete si licenci zakoupit pohodlně online v našem E-shopu OSA

Pořádáte-li koncert či podobnou živou hudební produkci, vyplňte online žádost. V tomto případě zatím nelze získat licenci prostřednictvím E-shopu OSA.

Preferujete-li klasickou formu komunikace, můžete o licenci požádat prostřednictvím příslušného formuláře. Vyplněný formulář žádosti zašlete buďto elektronicky na vp@osa.cz, nebo poštou na adresu Zákaznického centra Praha, Čs. armády 20, 160 56 Praha 6.

Kam mám zaslat podepsanou smlouvu?

Podepsanou licenční smlouvu zašlete nejlépe na vp@osa.cz, případně poštou na adresu Zákaznického centra Praha, Čs. armády 20, 160 56 Praha 6.

Udělal jsem v žádosti chybu, nebo se změnily okolnosti. Jak můžu zažádat o opravu smlouvy?

Žádost o změnu smlouvy zašlete elektronicky na vp@osa.cz, nebo fyzicky na adresu Zákaznického centra Praha, Čs. armády 20, 160 56 Praha. Nezapomeňte uvést své IČ nebo číslo licenční smlouvy a popište důvody ke změně vaší smlouvy.

Dostanu příští rok smlouvu automaticky nebo o ni musím znovu požádat?

Pokud máte s námi uzavřenou roční smlouvu, bude Vám automaticky před koncem platnosti smlouvy zaslán návrh na další období.

Jak můžu vypovědět licenční smlouvu?

Chcete-li ukončit  licenční smlouvu, napište nám důvod jejího ukončení. Nezapomeňte na číslo licenční smlouvy a uveďte, k jakému dni chcete smlouvu ukončit. Tyto informace nám pošlete na vp@osa.cz, nebo poštou na adresu Zákaznického centra Praha, Čs. armády 20, 160 56 Praha 6.

Můžu hradit autorské odměny na splátky? Pokud ano, tak za jakých podmínek?

Vycházíme vám vstříc a možnost hradit autorské odměny formou splátek je samozřejmě reálné. Dejte nám o tom vědět přímo v žádosti, nebo požádejte o splátkový kalendář dodatečně po podpisu licenční smlouvy.

Proč musím platit současně OSA, Intergram, OOA-S, Dilia i OAZA?

Užíváte-li ve své provozovně prostřednictvím zvukových a zvukově obrazových přístrojů hudební díla, musíte uzavřít licenční smlouvu se všemi kolektivními správci. Každý z nich totiž spravuje autorská práva jiných umělců.

Abychom zjednodušili uživatelům komunikaci s jednotlivými kolektivními správci a zpřehlednili situaci na trhu, vyšli jsme vstříc požadavkům uživatelů provozujících zejména restaurace, bary, provozovny obchodu a služeb nebo ubytovací zařízení. Od 1.1.2018 jsme vytvořili jedno kontaktní místo, kterým je OSA. Uživatelé nově uzavírají pouze jednu smlouvu a OSA následně prostředky přerozdělí dle aktuálních sazebníků všem ostatním kolektivním správcům.

OSA spravuje autorská práva hudebních skladatelů, textařů, jejich dědiců a hudebních nakladatelů.

INTERGRAM zastupuje výkonné  umělce a výrobce zvukových a zvukově obrazových záznamů. 

OOA-S je sdružením autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl.

Dilia je divadelní, literární a audiovizuální agentura.

OAZA je  profesní organizace sdružující na principu dobrovolného členství mistry zvuku - autory.

Co je to licence?

Licence je oprávnění (souhlas) poskytnuté autorem k užití jeho díla.  Za autory, jejichž práva OSA spravuje, licence uděluje OSA prostřednictvím licenčních smluv, a to za autorskou odměnu sjednanou podle sazebníku OSA.

Jak získám licenci pro fitness zařízení, posilovnu nebo pro cvičební lekce?

V loňském roce jsme společně s ostatními kolektivními správci jednali s Českou komorou fitness, z.s., o změně metodiky a výpočtu odměny za užití předmětů ochrany při provozování fitness zařízení, posiloven a při pořádání cvičebních lekcí s hudebním doprovodem. Výsledkem společných jednání je nová podoba sazebníku, kterou Česká komora fitness schválila. Aktuální sazebník pro produkce s reprodukovanou hudbou.

Licenční smlouvu můžete získat v našem E-shopu OSA nebo nám můžete poslat vyplněnou žádost OSA.

Jste-li členem České komory fitness, z.s. můžete se připojit k rámcové smlouvě mezi OSA a ČKF a čerpat tak množstevní kolektivní slevu.

Jak si spočítám odměnu?

Pro správné stanovení odměny je nejdříve nutné určit, na jakém členském modelu je Vaše zařízení postaveno:

 1. Sportovní zařízení s klubovým členstvím
  Jedná se o zařízení, ve kterém je vstup omezen pouze pro členy. Jde tedy o členství hrazené měsíčně, čtvrtletně, pololetně či ročně, které opravňuje člena k neomezenému počtu návštěv.
 2. Sportovní zařízení bez klubového členství
  Návštěvník platí za každý vstup do fitness centra formou jednorázového vstupného včetně předplaceného vstupného na více návštěv (permanentka, abonentní karta).

Zařízení s klubovým členstvím

Pokud provozujete sportovní zařízení s klubovým členstvím, zadejte pro řádný výpočet následující údaje:

 • Průměrnou měsíční výši členského poplatku s DPH (Kč)
 • Zóna 1 - celkovou plochu všech cvičebních sálů v m2, ve kterých se provozují cvičební lekce s hudbou.
 • Zóna 2 - celkovou plochu všech ostatních ozvučených prostor v m2jedná se o všechny další prostory zařízení, které jsou ozvučené. Tedy o prostory posilovny, recepce, šatny apod., ve kterých hraje hudba jako hudební kulisa.
 • Počty dalších audiovizuálních zařízení – pokud je sportovní zařízení vybavené TV přijímačem, monitory či kardio zařízením s vestavěnou televizí. Jestliže máte více TV zařízení, uvádějte druhý a další TV jako monitor.

Zařízení bez klubového členství

Pokud provozujete sportovní zařízení s jednorázovým vstupným (popř. permanentka, abonentní karta), zadejte pro řádný výpočet následující údaje:

Zóna 1 – cvičební sály

 • Průměrný počet účastníků na jedné cvičební lekci
 • Celkový počet lekcí za období

Zóna 2 – ostatní prostory

 • Celkovou plochu všech ostatních ozvučených prostor mimo cvičební sály v m2jedná se o všechny další prostory zařízení, které jsou ozvučené. Tedy o prostory posilovny, recepce, šatny apod., ve kterých hraje hudba jako hudební kulisa.
 • Počty dalších audiovizuálních zařízení – pokud je sportovní zařízení vybavené TV přijímačem, monitory či kardio zařízením s vestavěnou televizí. Jestliže máte více TV zařízení, uvádějte, prosím, druhý a další TV jako monitor.

Sazebník

Můžu dostat v rámci sazebníku nějakou slevu?

Ano, v sazebnících OSA jsou uvedeny slevy, které uživatelům poskytujeme.  Každá je jiná s ohledem na druh akce a způsob užití. Obecně platí, že pokud nám zašlete žádost na užití živé či reprodukované hudby před samotnou akcí a pokud u Vás neevidujeme žádné pohledávky po splatnosti, poskytneme Vám sníženou sazbu A.

Pořádám charitativní akci. Můžete mi snížit výši autorské odměny nebo platbu úplně „prominout“?

V případě pořádání charitativních koncertů nelze autorskou odměnu prominout. Buď můžete požádat o Partnerství OSA, nebo můžete zaslat žádost o poskytnutí bezúplatné licence, o které rozhoduje představenstvo OSA.

Jak často je sazebník aktualizovaný?

Sazebníky OSA se pravidelně aktualizují jednou ročně s platností od začátku kalendářního roku.

V oblasti reprodukované hudby máme od 1.1.2019 společný sazebník pro všechny kolektivní správce (OSA, Intergram, Dilia, OOA-S a OAZA).

Hudba v rámci televizního vysílání

Mám televizi a hudební obsah kupuji z hudebních bank, musím mít smlouvu s OSA?

Pořízení hudebních nahrávek z hudebních bank ještě samo o sobě neznamená vypořádání práv k dílům hudebním. Je zapotřebí nám zaslat nejen názvy děl užitých ve vysílání, ale také jména jejich autorů. V rámci užití hudebních děl ve vysílání totiž zastupujeme nejen autory smluvně zastoupené, ale také všechny ostatní, kteří vůči nám nevyloučili tzv. účinky rozšířené kolektivní správy. Licenční smlouvou s OSA proto získáte souhlas k vysílání hudby více než tři a půl milionů hudebních skladatelů a textařů českých i zahraničních.

Jak mohu nakládat s díly prostřednictvím licenční smlouvy s OSA na televizní vysílání?

V rámci licence pro vysílání děl autorů, kteří uzavřeli smlouvu s OSA, je možné získat mimo základní licenci pro vysílání také licenci na simulcasting (tedy souběžné nepřerušené vysílání na internetu) či synchronizaci (zařazení hudebního díla do díla audiovizuálního pro potřeby jeho vysílání).

Dostanu od OSA právo na neomezenou synchronizaci na vysílání?

Nikoliv. I autor, který uzavřel smlouvu s OSA, má právo sjednat si s OSA tzv. synchronizační výjimku pro reklamu či jiné užití než vysílání.

Dostanu od OSA vysílací smlouvou licenci i na jiné formy užití (např. VOD)?

Nikoliv. Máte-li smlouvu s OSA na vysílání a máte současně i např. videoknihovnu, TV archív, či jinou VOD službu, je třeba řešit toto užití separátní licenční smlouvou.

Hudba na internetu

Jak postupovat v případě umístění hudebních děl na portále YouTube?

Pokud na YouTube zveřejníte video obsahující hudbu zastupovanou OSA, není z vaší strany nutné s námi uzavírat licenční smlouvu. Máme totiž uzavřenu hromadnou licenční smlouvu přímo s YouTube. YouTube na základě této smlouvy připojí k Vašemu videu reklamu a část příjmů z této reklamy odvede nám jako autorskou odměnu za užití hudebního díla.

Je třeba mít na paměti, že k výrobě videa je třeba mít jednorázový souhlas autora k zařazení jeho hudby do takového videa (tzv. synchronizace). Synchronizaci OSA neuděluje, pouze prostřednictvím své agentury můžeme zprostředkovat kontakt na autora. Video bez synchronizace tak může být z YouTube autorem odstraněno i v případě, že YouTube odvádí autorskou odměnu za užití OSA na základě výše uvedené hromadné licenční smlouvy.

Jak získám licenci na streamovanou hudební akci na YouTube, Facebooku či Instagramu?

V případě, že jste organizátorem hudební akce a plánujete ji přenášet online (tzv. zpřístupnit/streamovat video) na platformách YouTube,  Facebook nebo na Instagramu, nemusíte jako uživatel těchto platforem (tzv. uploader) vypořádávat práva k užitým hudebním dílům, jejichž autoři mají své skladby autorsky chráněné. Jinými slovy není z vaší strany nutné s námi uzavírat licenční smlouvu. Máme totiž uzavřené hromadné licenční smlouvy přímo se zmíněnými platformami, které na jejich základě připojí k Vašemu videu reklamu a část příjmů z této reklamy odvede nám jako autorskou odměnu za užití hudebního díla.

To  platí i v případě, pokud je zdrojové video umístěno na těchto uvedených platformách a z individuálního webu je na video pouze odkazováno např. linkem.

V těchto případech se, prosím, obracejte na Jakuba Dufka z oddělení vysílání, online médií a mechaniky, se kterým vyřídíte vše potřebné (E: jakub.dufek@osa.cz, T: +420 220 315 293). Výši sazeb streamingu najdete v Sazebníku autorských odměn pro užití na internetu.

Jak získám licenci na streamovanou hudební akci na webových stránkách?

Pokud je živý přenos nebo záznam koncertu zpřístupněn jinak než mimo platformy YouTube, Facebook či Instagram (např. na soukromém nebo  firemním webu) a na koncertu byla hrána hudba autorů, kteří jsou zastupovaní OSA, musíte autorská práva k užití hudebních děl vypořádat sami uzavřením licenční smlouvy s OSA.

V těchto případech se, prosím, obracejte na Jakuba Dufka z oddělení vysílání, online médií a mechaniky, se kterým vyřídíte vše potřebné (E: jakub.dufek@osa.cz, T: +420 220 315 293). Výši sazeb streamingu najdete v Sazebníku autorských odměn pro užití na internetu.

Vydávání CD, DVD, LP a mechanika

Jsem zastupovaný autor OSA nebo hudební skupina, jejíž členové jsou zastupováni OSA a vydáváme vlastní autorské CD/DVD/LP apod. (jsme tedy autoři i vydavatelé). Je nutné uzavřít licenční smlouvu s OSA na výrobu nosičů a platit "sami sobě"?

Není to nutné, je to na rozhodnutí vydavatele a autora v jedné osobě, v případě hudební skupiny s tím musí všichni autoři souhlasit. Vydavatelem však v tomto případě nesmí být právnická osoba.

Je nějak omezen počet nosičů vydaných na propagaci, tzv. Premium?

Není, je na vydavateli, kolik nosičů si určí na prodej a kolik na propagaci. Propagační nosiče však musí být označeny jako Neprodejné a na všechny kusy je třeba mít uzavřenou licenční smlouvu.

Jak se postupuje při reedici, tedy znovu vydání již licencovaného nosiče? Řeší se reedice dodatkem ke smlouvě?

Dodatkem ke smlouvě se nový náklad neřeší, opět se uzavírá licenční smlouva.

Platím jako vydavatel autorské odměny, když na nosiči vydávám díla autorů nezastupovaných OSA nebo volná díla?

Ne, autorské odměny se vybírají pouze za autory, kteří uzavřeli smlouvu s námi nebo zahraničním kolektivním správcem, s nímž máme reciproční smlouvu. Autorské odměny se nevybírají za užití děl, jejichž autoři jsou již déle než 70 let po smrti (tzv. volná díla), za výtvory tradiční lidové hudby, jejichž autoři nejsou známí, a konečně také za autory nezastupované kolektivními správci. V případě, že je autor díla vydaného na nosiči nezastupovaný, je vydavatel povinen vypořádat se přímo s ním.

Je povinné mít na nosiči nebo v bookletu uvedeno logo OSA a BIEM a textovou doložku o vyhrazených právech?

Ano, tyto údaje jsou povinné, kromě uvádění loga BIEM, které se používá pouze u tzv. centrálního, skupinového licencování. Dále je povinné uvést názvy všech skladeb na nosiči a všechny autory hudby a textu, případě aranží, protože je to jejich osobnostní právo.

Na oznámení o skladbách mám v tabulce vyplnit údaj zpracovatel. Co je tím myšleno?

Tuto kolonku vyplňte pouze v případě, že se jedná o nové zpracování díla. K takovému zpracování je potřeba získat souhlas původních autorů díla, tzv. autorizaci.

Na Oznámení o skladbách mám vyplnit údaj typ a číslo nosiče. To mi přidělí OSA nebo si ho určuje vydavatel?

Typ nosiče je buď CD, DVD, LP apod. Číslo nosiče si určuje vydavatel sám, např. 1-2017, nebo může jít o Vaše iniciály atd.

Jaké náležitosti bych měl z hlediska autorského práva vypořádávat jako DJ pro svoji činnost?

DJ produkce je veřejnou produkcí, na níž dochází k užití hudebních děl. Potřebná práva však vypořádává pořadatel akce, na které k DJ produkci dochází. V případě, kdy DJ pro účely své produkce zhotovuje pracovní rozmnoženiny z originálních nosičů, je třeba, aby měl DJ autorská práva k těmto kopiím vypořádána. Za tímto účelem s námi DJ uzavře licenční smlouvu pro zhotovování tzv. pracovních/provozních rozmnoženin.

Další druhy užití

Jak mám zažádat o licenci, jsem-li televizní či kabelový vysílatel, satelitní či IPTV operátor?

Ve všech těchto případech se prosím obraťte na Ilonu Pastrňákovou z oddělení vysílání, online médií a mechaniky, se kterou vyřídíte vše potřebné (E: ilona.pastrnakova@osa.cz, T: + 420 220 315 367). 

Jak mám zažádat o licenci, jsem-li DJ a potřebuji vyrobit legální kopii hudebního nosiče, ze kterého budu na akcích pouštět hudbu?

Takovéto kopie nazýváme provozní rozmnoženiny. Prosím obraťte na Marii Zelbovou z oddělení vysílání, online médií a mechaniky, se kterým vyřídíte vše potřebné (E: marie.zelbova@osa.cz, T: +420 220 315 369).

Jak mám zažádat o licenci, jsem-li výrobce hudebních či audiovizuálních nosičů?

Vydáváte-li hudbu nebo filmy na médiích typu CD a DVD, nebo vyrábíte-li hračky a jiná média s hudebním obsahem, obraťte se prosím na Marii Zelbovou z oddělení vysílání, online médií a mechaniky, se kterou vyřídíte vše potřebné (E: marie.zelbova@osa.cz, T: + 420 220 315 369). 

Jak mám zažádat o licenci, provozuji-li rozhlasové vysílání nebo online služby?

V tom případě se prosím obraťte na Jakuba Dufka z oddělení vysílání, online médií a mechaniky, se kterým vyřídíte vše potřebné (E: jakub.dufek@osa.cz, T: +420 220 315 293).

Co je to licence?

Licence je oprávnění (souhlas) poskytnuté autorem k užití jeho díla.  Za autory, jejichž práva OSA spravuje, licence uděluje OSA prostřednictvím licenčních smluv, a to za autorskou odměnu sjednanou podle sazebníku OSA.

Náhradní odměny

Musím zaplatit odměnu při dovozu nenahraných nosičů či přístrojů ze zemí mimo EU?

Ano. Povinnost k úhradě odměn dle § 25 autorského zákona se vztahuje na dovoz nenahraných nosičů či přístrojů umožňujících zhotovení rozmnoženiny díla ze zemí mimo EU stejně jako na dovoz ze zemí EU.

Musím zaplatit odměny za dovoz smartphonů a tabletů? Pokud ano, v jaké výši?

V případě tzv. chytrých telefonů (smartphonů) a tabletů se jedná o přístroje, které umožňují zhotovení rozmnoženiny autorských děl, proto se na ně vztahuje povinnost k úhradě odměn dle § 25 autorského zákona. Výše odměny je vypočítána podle kapacity paměti přístroje (1,50 Kč za každý započatý GB kapacity, nejvýše však 90,- Kč za všechny kolektivní správce).

Zakoupil jsem nosič nebo přístroj a tento nepoužívám k pořizování rozmnoženin pro osobní potřebu. Kdo mi vrátí poplatky, které jsem musel při zakoupení disku zaplatit a které jsou uvedeny na účtence?

Náhradní odměnu hradí dovozce či výrobce v případě dovozu či výroby přístroje či nosiče určeného k pořizování nebo ukládání rozmnoženin pro osobní potřebu. Náhradní odměnu tedy nehradí koncový spotřebitel. Fakt, že je náhradní odměna uvedena na účtence, je pouze marketingový tah výrobce.

Na koho se mám obrátit, jsem-li dovozce prázdných nosičů nebo prázdné nosiče vyrábím?

Dovážíte-li či vyrábíte prázdné nosiče umožňující ukládání autorsky chráněných hudebních děl, obraťte se prosím na Ondřeje Kačera z oddělení vysílání, online médií a mechaniky, s nímž vše potřebné vyřešíte (E: ondrej.kacer@osa.cz, T: +420 220 315 377).

Agenturní činnost

Mohu prostřednictvím OSA získat licenci pro užití skladby v divadelním představení?

Ano, můžete. Vyplňte formulář žádosti o poskytnutí licence pro divadla, kterou naleznete zde,a zašlete ji na emailovou adresu agentura@osa.cz. Na základě této žádosti sami oslovíme příslušné nositele práv a požádáme je o souhlas k poskytnutí licence. Budou-li souhlasit s vypořádáním licence prostřednictvím agenturní činnosti OSA, zašleme vám návrh licenční smlouvy. V opačném případě vám mohou licenci poskytnout přímo nositelé práv.

Jak a za jakých podmínek mohu získat souhlas k užití skladby při výrobě audiovizuálního díla nebo reklamního spotu?

Souhlas k zařazení díla do díla audiovizuálního (AVD) či reklamního spotu, tzv. synchronizační licenci, je možné získat prostřednictvím OSA nebo přímo od nositelů práv (autora, dědice, nakladatele atd.).

Konkrétní výše autorské odměny závisí na individuálním souhlasu s podmínkami ze strany nositele práv zastupovaného OSA. Pro bližší informace nás kontaktujte emailem na agentura@osa.cz, nebo tel. 220 315 377.