Důležité! Upozorňujeme na plánovanou odstávku všech našich služeb od 24. 5. 2024 od 14:00 do půlnoci 28. 5. 2024 z důvodu stěhování serverů. Budova OSA bude taktéž zavřená. Více informací zde.

x

Ostatní dotazy

Jak mám postupovat, když chci dále zpracovat již existující hudební dílo nebo jej nově otextovat (vytvořit tzv. cover)? Potřebuji k tomu souhlasy autorů?

Pokud chcete jakýmkoliv způsobem upravit již existující dílo, je třeba získat souhlas jeho původních autorů, tzv. autorizaci. Souhlas uděluje vždy přímo autor. My však můžeme zprostředkovat kontakt mezi vámi – žadatelem o autorizaci a původním autorem. Vyslovený souhlas pak stačí dodat v písemné formě na OSA spolu s ohláškou upraveného díla.

Setkal jsem se s pojmem „doba ochrany autorských děl“. Kdy je podle něj dílo považováno za volné?

Ochrana autorských děl trvá po dobu života autora a následně 70 let po jeho smrti. Bylo-li dílo vytvořeno jako dílo spoluautorů, počítá se doba ochrany od smrti spoluautora, který ostatní přežil. Za volné dílo se tedy považuje dílo, u kterého již doba ochrany uplynula. 

Setkal jsem se s pojmem „bezdůvodné obohacení“. Co to znamená?

Bezdůvodné obohacení je částka, kterou je povinen zaplatit OSA ten, kdo hudební díla užíval bez uzavření licenční smlouvy s OSA. Její výše činí dvojnásobek obvyklé autorské odměny.

Co je to Creative Commons, Jamendo, svobodná hudba?

Jedná se o platformy, které by měly umožňovat pouze užití hudby autorů nezastupovaných OSA. Protože ale OSA zastupuje více jak 8 000 autorů českých a přes 3 miliony zahraničních, jen velmi těžko jako uživatel hudby zajistíte, abyste hrál jen skladby nezastupovaných autorů. Nemáte žádnou právní jistotu, kterou vám může poskytnout naše licenční smlouva.

Jejich užíváním také přicházíte o přístup k repertoáru OSA, čímž ztrácíte možnost rozsáhlého výběru hudby všech žánrů a všech populárních autorů pro své zákazníky. Z toho důvodu nelze než doporučit všem, kdo chtějí vytvořit příjemnou atmosféru ve svém podniku v souladu s právními předpisy, aby uzavřeli licenční smlouvu s OSA.

Mohu jako vydavatel/uživatel od OSA obdržet kontakty na autory, kteří s vámi mají uzavřenou smlouvu?

Kontakt na zastupovaného autora zprostředkovat můžeme, ale pouze v souladu s ochranou osobních údajů, tedy až po vyjádření souhlasu ze strany samotného autora.

Jak mi může OSA pomoci při propagaci, šíření mých děl?

V tomto směru je možné se obrátit na oddělení PR, kde je administrován grantový program Partnerství určený pro podporu OSA autorů.