Podmínky pro používání souborů cookies

OSA v souvislosti s provozováním webové stránky a e-shopu automaticky zpracovává tzv. cookies. Cookie představuje malý textový soubor, který vznikne návštěvou každé webové stránky. Pomocí cookies se uchovávají data o využití webové stránky, přičemž slouží rovněž pro komunikaci mezi počítačem (potažmo mobilním telefonem či jiným obdobným zařízením) uživatele a serverem příslušné webové stránky. Používáním cookies lze docílit přizpůsobení obsahu příslušných webových stránek jednotlivým uživatelům, aniž by však docházelo k identifikaci konkrétního uživatele. Pokud však uživatel poskytne osobní údaje OSA za účelem uzavření licenční smlouvy prostřednictvím e-shopu, mohou být takové údaje přiřazeny k informacím uloženým v příslušných souborech cookies.

Využíváme dva základní typy cookies, a to dočasné, které se automaticky smažou, jakmile zavřete internetový prohlížeč a trvalé, které zůstávají v koncovém zařízení uživatele webové stránky nebo registrovaného uživatele v e-shopu, až do jejich smazání.

V rámci zkvalitnění fungování e-shopu pro uživatele a získávání relevantní zpětné vazby při provozování e-shopu zpracovává OSA jednak tzv. technická cookies (slouží k zajištění řádného chodu e-shopu, jakož i k vytvoření a používání uživatelského účtu registrovaného uživatele apod.), jednak tzv. funkční cookies (slouží k usnadnění práce uživatele s e-shopem a uživatelským účtem) a rovněž také tzv. analytická cookies v jejich anonymizované podobě.

Uživatel vyslovuje odkliknutím zvláštního políčka při vstupu na webové stránky OSA nebo v e-shopu OSA svůj souhlas se zpracováním cookies pro výše uvedené účely. Zároveň tím dává souhlas k propojení jeho osobních údajů, které OSA poskytl v rámci registrace na e-shopu OSA, s informacemi obsaženými v souborech cookies, které se ukládají nebo již jsou uloženy na jeho koncovém zařízení. Uživatel prohlašuje, že tento souhlas dává dobrovolně, vědom si všech informací, zejména výše uvedených údajů, které se do souborů cookies na jeho koncovém zařízení budou ukládat. Tento souhlas uživatel poskytuje až do doby jeho odvolání.

Svůj souhlas s využitím cookies může uživatel kdykoli odvolat, jakož i zabránit jejich ukládání prostřednictvím nastavení internetového prohlížeče. Pokud však uživatel zabrání zpracovávání především technických a funkčních cookies, může dojít k znefunkčnění některých funkcí webové stránky nebo e-shopu, resp. přerušení jejich funkce pro uživatele, což může uživateli znemožnit např. uzavření Licenční smlouvy prostřednictvím e-shopu.

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívání cookies. Pro bližší informace klikněte na odkaz níže.
Pravidla cookies