Od 26. 6. 2024 nás najdete na nové adrese Bělehradská 222/128, 120 00 Praha 2! Více informací zde.

x

Podmínky pro používání souborů cookies

OSA v souvislosti s provozováním svých webových stránek a na nich dostupných službách e-shopu, vyhledávači OSA Search a webové aplikaci programu Partnerství OSA (služby na doméně osa.cz) automaticky zpracovává tzv. cookies. Cookie představuje malý textový soubor, který vznikne návštěvou každé webové stránky. Pomocí cookies se uchovávají data o využití webové stránky, přičemž slouží rovněž pro komunikaci mezi počítačem (potažmo mobilním telefonem či jiným obdobným zařízením) uživatele a serverem příslušné webové stránky. Používáním cookies lze docílit přizpůsobení obsahu příslušných webových stránek jednotlivým uživatelům, aniž by však docházelo k identifikaci konkrétního uživatele. Pokud však uživatel poskytne osobní údaje OSA za účelem uzavření licenční smlouvy prostřednictvím e-shopu nebo při podání žádosti v rámci programu Partnerství za účelem uzavření smlouvy o poskytnutí grantu mohou být takové údaje přiřazeny k informacím uloženým v příslušných souborech cookies.

Využíváme dva základní typy cookies, a to dočasné, které se automaticky smažou, jakmile zavřete internetový prohlížeč a trvalé, které zůstávají v koncovém zařízení uživatele webové stránky, registrovaného uživatele v e-shopu nebo v aplikaci Partnerství OSA až do jejich smazání.

V rámci zkvalitnění fungování webových stránek a e-shopu pro uživatele a získávání relevantní zpětné vazby při provozování webových stránek a e-shopu zpracovává OSA tzv.:

  • nezbytné cookies, tj. technické a funkční cookies sloužící k zajištění funkčnosti webové stránky či řádného chodu služeb na doméně osa.cz, jakož i k vytvoření a používání uživatelského účtu registrovaného uživatele těchto služeb, k usnadnění práce uživatele s těmito službami a s uživatelskými účty apod.,
  • analytické a preferenční cookies v jejich anonymizované podobě, které slouží k rozpoznání návštěvníků webu při analýze jeho návštěvnosti za účelem sledování a optimalizace výkonu, nejsou nezbytné pro funkčnost stránky,
  • profilovací a marketingové cookies jsou používány pro sledování návštěvníků na webových stránkách nebo na stránkách e-shopu a používají se na zasílání reklamních zpráv a poskytování služeb v souladu s projevenými preferencemi,avšak jen do okamžiku, než se návštěvník e-shopu přihlásí do svého účtu. Tyto cookies jsou poté zpracovávány třetími osobami, které je využívají k lepšímu zacílení reklamy na uživatele svých platforem (např. sociální sítě).

Přehled použitých cookies na webových stránkách a v e-shopu naleznete zde

Uživatel vyslovuje zakliknutím políčka Povolit vše při vstupu na webové stránky OSA nebo při použití služeb na doméně osa.cz svůj souhlas se zpracováním cookies pro výše uvedené účely. Zároveň tím dává souhlas k propojení jeho osobních údajů, které OSA poskytl v rámci registrace u služeb na doméně osa.cz, s informacemi obsaženými v souborech cookies, které se ukládají nebo již jsou uloženy na jeho koncovém zařízení. Uživatel prohlašuje, že tento souhlas dává dobrovolně, vědom si všech informací, zejména výše uvedených údajů, které se do souborů cookies na jeho koncovém zařízení budou ukládat. Tento souhlas uživatel poskytuje až do doby jeho odvolání.

Svůj souhlas s využitím cookies může uživatel kdykoli odvolat, jakož i zabránit jejich ukládání prostřednictvím nastavení internetového prohlížeče.

Pokud uživatel zaklikne políčko Odmítnout vše, nebude OSA ukládat analytické a preferenční ani profilovací a marketingové cookies a bude ukládat toliko nezbytné cookies, jelikož ukládání nezbytných cookies nepodléhá souhlasu uživatele v souladu s §89 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb.