Základní informace

Grantový program Partnerství OSA je projekt vytvořený na podporu:

 • prezentace hudebních děl českých současných autorů zastupovaných OSA,
 • autorské hudební tvorby,
 • nových talentů v oblasti jejich hudební tvorby,
 • charitativních, benefičních a obdobných akcí.

Kdo může o grant požádat

 • autoři zastupovaní OSA
 • pořadatelé akcí, na nichž se hraje hudba (nejen) českých současných autorů
 • nakladatelé či vydavatelé hudebních nosičů, periodik nebo knih s hudební tématikou
 • žadatel může být fyzická i právnická osoba

Kdy podat žádost o grant 

Žádosti jsou projednávány vždy v rámci tříměsíčních projektových kol. Žadatelé jsou o výsledku informováni vždy až po ukončení příslušného kola:

 • uzávěrka 1. projektového kola 28. 2. – vyrozumění v průběhu března;
 • uzávěrka 2. projektového kola 31. 5. – vyrozumění v průběhu června;
 • uzávěrka 3. projektového kola 31. 8. – vyrozumění v průběhu září;
 • uzávěrka 4. projektového kola 30. 11. – vyrozumění v průběhu prosince.

Důležité informace

 • Grant je zpravidla vyplácen až po realizaci projektu na základě oboustranně podepsané grantové smlouvy a řádném odevzdání všech požadovaných podkladů o realizaci projektu (konkrétní informace obdrží úspěšný žadatel vždy e-mailem).
 • Projekty jsou posuzovány individuálně a přiznaná finanční podpora se neodvíjí od konkrétní procentní částky z plánovaného rozpočtu.
 • V případě rozhodnutí o podpoře projektu obdrží žadatel e-mailem návrh grantové smlouvy, logo OSA Partner a přehled způsobů doložení realizace projektu.
 • Grantovou smlouvu je nutné vždy zasílat fyzicky, sken není akceptovatelný. Pokud žadateli pro jeho potřeby sken stačí, může poslat pouze jedno jím podepsané pare, v průvodním dopisu o této skutečnosti informovat a OSA mu zpět pošle oboustranně podepsaný sken.
 • Pokud je nezbytně nutné, např. pro přípravu grafických materiálů, aby znal žadatel rozhodnutí komise ještě před ukončením projektového kola, může mu ho OSA sdělit pouze ve smyslu podpořeno/nepodpořeno, nikoliv však přiznanou částku.
 • Žadatel je povinen informovat OSA, pokud se realizace projektu odloží o více než měsíc oproti původnímu termínu, je nutné takové odložení písemně (e-mailem) odůvodnit a uvést náhradní termín realizace.
 • Limit počtu podaných žádostí v rámci jednoho kalendářního roku stejným žadatelem není stanoven.
 • Žadatel může podávat žádosti na další projekty bez ohledu na to, zdali byly jeho předchozí projekty podpořeny či nikoliv. Žadatel ovšem není oprávněn podávat opakovaně žádost na projekt, o kterém již bylo rozhodnuto.
 • Grantová komise není povinna odůvodňovat své rozhodnutí v případě zamítnutí.
 • Máte-li jakékoliv dotazy ke grantovému programu, obracejte se na E: partnerstvi@osa.cznebo na T: 220 315 245.

Podpořené projekty prezentujeme v rámci sociálních sítích i na webu OSA.

Postup a podmínky

1
Podle zaměření vašeho projektu si stáhněte žádost pro odpovídající program Partnerství OSA. Žádosti i zaměření jednotlivých programů najdete v modrých kolečkách výše.
2
Žádost řádně vyplňte a nezapomeňte uvést autorskou dramaturgii projektu (tj. autory hudby a textu užitých děl). Text, který se případně nevejde do kolonek, dejte do samostatné přílohy a odešlete společně s žádostí. V případě žádostí o podporu vydání alba nebo videoklipu připojte k žádosti i nahrávky skladeb, které budou na albu uvedené nebo ke které bude videoklip natočený.
3
Podepsanou žádost pošlete jedním z následujících způsobů: poštou na adresu OSA, Čs. armády 786/20, 160 56 Praha 6; datovou schránkou 9wuieau; e-mailem na partnerstvi@osa.cz.
 • Pořádáte-li akci s živou nebo reprodukovanou hudbou, nebo vydáváte-li hudební nosič s hudebními díly, která nejsou vašimi autorskými, je zapotřebí uzavřít také licenční smlouvu s OSA. Jakmile vaši žádost obdržíme, automaticky se o takovém projektu interně informujeme. Můžete však pro získání licenční smlouvy řešit i přímo:

Pořádáte akci:

vp@osa.cz

+420 220 315 000

Vydáváte nosič:

marie.zelbova@osa.cz

+420 220 315 369

 • Váš projekt se musí konat vždy nejdříve v následujícím projektovém kole a současně nejdříve 60 dní po podání žádosti. Rozhodující je přitom datum přijetí žádosti na OSA.

Podpořené akce

Rodan - Tell Me It´s Summer

Ivo Blahunek ft. Aiko - Why Don´t You