Program zaměřený na podporu výroby hudebních alb, videoklipů, notových záznamů nebo publikací s hudební tematikou. 
Nevztahuje se na nahrání singlu, podporujeme výrobu minimálně EP!