Program zaměřený na podporu výroby hudebních alb, videoklipů, notových záznamů nebo publikací s hudební tematikou.