OSA partnerem na živých hudebních produkcích (festivaly, koncerty, koncertní cykly).