Grantový program určený na podporu pořádání tvůrčích soutěží a hudebních kurzů, koncertů a festivalů zaměřených zejména na začínající hudební autory a studijních pobytů pro hudební autory spojené s vytvořením hudebního autorského díla.