OSA je partnerem při organizování tvůrčích soutěží a hudebních kurzů zaměřených zejména na mladé hudební autory, dále také koncertů a festivalů prezentujících mladé hudební autory, studijních pobytů pro hudební autory spojené s vytvořením hudebního autorského díla.