Důležité! Upozorňujeme na plánovanou odstávku všech našich služeb od 24. 5. 2024 od 14:00 do půlnoci 28. 5. 2024 z důvodu stěhování serverů. Budova OSA bude taktéž zavřená. Více informací zde.

x
Dopady koronaviru na kulturní sektor - sběr dat
17. dubna 2020

Dopady koronaviru na kulturní sektor - sběr dat

Vážení autoři,

rádi bychom vás vyzvali k vyplnění dotazníku k mapování ztrát v oblasti scénických a výtvarného umění, který je součástí výzkumu Dopady koronaviru na kulturní sektor.
Prosíme o rychlou reakci, protože sběr dat tohoto prvního kola bude ukončen 22. 4. 2020 (do 24:00).

Dotazník lze vyplnit zde.

Podrobné informace jsou dostupné zde.

Výzkum a dotazníky byly připraveny Katedra produkce DAMU a Arts management VŠE.
Data jsou sbírána za oblast divadla, tanečního a pohybového umění včetně nového cirkusu, klasické a současné hudby a výtvarného umění (architektury, malířství, sochařství, fotografie, kresby, grafiky, designu, užitého umění, videoartu, akčního umění, instalace ad.)

Dotazník je určen jednotlivcům i organizacím (dotazníky pro každou z těchto skupin respondentů mají odlišnou strukturu, míru detailu a postup vyhodnocení dat).

Výzkum byl připomínkován relevantními oborovými institucemi, profesními asociacemi, Ministerstvem kultury ČR a akademickou sférou. Sběr bude probíhat opakovaně v měsíčních intervalech, aby výzkumný tým dokázal zmapovat celý průběh současné krize, ale i následnou stabilizaci kulturního sektoru, a to jak na úrovni kulturních organizací, tak na úrovni nezávislých umělců a neuměleckých profesí v oblasti kultury.

#kulturnidata #stojimezakulturou