OSA, INTERGRAM a další kolektivní správci prominou část autorských odměn za hudbu a nabídnou možnost odložení plateb
20. března 2020

OSA, INTERGRAM a další kolektivní správci prominou část autorských odměn za hudbu a nabídnou možnost odložení plateb

Praha, 20. 3. 2020 - Provozovatelům gastro zařízení, služeb a hotelům, na které se vztahuje jarní nařízení vlády o omezení provozu, promineme část plateb za letošní rok. Zároveň těmto subjektům nabízíme možnost odložit platby o 90 dnů. V případě pokračování pandemie může toto období být ještě delší. Při uzavírání smluv budeme kompenzovat nejen období, po které byly provozovny uzavřené, ale též přihlédneme k aktuálnímu vývoji situace.

OSA chce dále poděkovat touto cestou všem lidem, kteří stojí v „první linii“ v boji s koronavirem, ať už jde o zdravotní personál, hasiče, policisty, řidiče veřejné dopravy prodavače a všechny ostatní, kteří nemohou být doma v bezpečí. Stejně tak oceňujeme práci řady dobrovolníků a lidí, kteří ze solidarity jakýmkoli způsobem pomáhají ostatním. Velmi si vážíme jejich práce a dle vlastních možností chceme i my přispět ke zmírnění následků aktuální situace.

V případě potřeby využijte prosím Zákaznickou linku OSA, email: vp@osa.cz, tel.: 220 315 000, a to v době po-pá: 8:00 – 16:00. Věříme, že hudba autorů, které zastupujeme, přispěje v těchto těžkých časech alespoň k malému zlepšení nálady ve společnosti. Přejeme všem pevné zdraví!

Roman Strejček, předseda představenstva OSA