Doplňte svoji žádost o podporu COVID-Kultura-3 o čestné prohlášení k podpoře de minimis
8. března 2021

Doplňte svoji žádost o podporu COVID-Kultura-3 o čestné prohlášení k podpoře de minimis

Ministerstvo kultury (MK) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) v zájmu co nejrychlejšího vyplácení jednorázové podpory informovali o změně rámce poskytování státní jednorázové podpory z programu COVID-Kultura-3 ve výši 60 000 Kč. Nově je nutné doplnění čestného prohlášení k podpoře, tzv. PROHLÁŠENÍ K PODPOŘE DE MINIMIS. Prakticky jde o potvrzení, že jste nečerpali žádnou podporu (dotaci) z Evropské unie.

Snahou obou ministerstev je, aby se k vám podpora dostala co nejdříve, proto je doplnění nezbytné, aby nemusela být tato výzva 3.1 dotačního programu COVID Kultura pro OSVČ notifikována Evropskou komisí, což by prodloužilo dobu její výplaty.

Nutnost zaškrtnout čestné prohlášení se vztahuje jak na nové žadatele o podporu, tak i ty, kteří o podporu Covid-Kultura žádají opakovaně. U těch z vás, kteří žádost ještě nepodali, to bude jednoduché – v momentě, kdy budete žádost vyplňovat, veškerá nutná potvrzení v systému najdete.

Jistá komplikace nastává u těch z vás, kteří již žádost podali. Žádost vám totiž bude hodnotitelským týmem navrácena k doplnění (u své žádosti uvidíte změnu stavu „Vráceno k doplnění“) a mailem obdržíte notifikaci s výzvou a instrukcemi, jak postupovat. Bude zapotřebí se do systému AIS MPO znovu přihlásit, na horní na liště uvidíte svítit text, který vás upozorní, že je třeba něco doplnit. V nové záložce odklikněte zmiňované přidané čestné prohlášení vázané k podpoře de minimis, jeho vzor si můžete pročíst zde

Pokud jste v průběhu posledních tří let neobdrželi podporu (dotaci) de minimis do cca 5 200 000 Kč (200 000 EUR), není zde překážka k čerpání podpory. Více informací naleznete v dané záložce. Nic dalšího v žádosti neupravujte a žádost znovu podejte tlačítkem „Podat“. Pokud tak neučiníte, žádost není možné vyhodnotit, technicky nebyla podána!

Pokud máte k této záležitosti jakékoliv dotazy, prosíme, obracejte se výhradně na mail osvc@mkcr.cz.

 

Další doplňující informace

Režim podpory de minimis fyzické osoby nevylučuje a jelikož jsou žadatelé OSVČ, kteří běžně podpory v tomto režimu nevyužívají, neměli byste mít s touto změnou právního rámce problém a podmínky budete splňovat.

Pokud byste coby žadatel nechtěli tuto podporu nebo byste přece jen nesplňovali podmínky k režimu de minimis, stále máte možnost žádat Ministerstvo financí o kompenzační bonus na únor a březen.

MK má k dnešnímu dni první část žádostí téměř zkontrolovanou, takže vydávání rozhodnutí ministra a následné proplácení žadatelům již bude rychlé a předpokládá se, že od příštího týdne již dojde k vyplácení podpor jak u opakovaných žádostí, tak u nově podaných kladně vyhodnocených žádostí.

Na MK se intenzivně pracuje na zajištění všech nutných administrativních kroků (např. ověřování s registrem podpor v režimu de minimis a zanášení povinných údajů). Proškolení hodnotitelé očekávají vydání pokynu, aby u opakovaných žádostí a těch již zkontrolovaných mohli v systému ukončovat hodnocení a předávat MPO k vydání rozhodnutí a proplacení.