Důležité! Upozorňujeme na plánovanou odstávku všech našich služeb od 24. 5. 2024 od 14:00 do půlnoci 28. 5. 2024 z důvodu stěhování serverů. Budova OSA bude taktéž zavřená. Více informací zde.

x
Danění státních podpor COVID-Kultura
8. března 2021

Danění státních podpor COVID-Kultura

Mnozí z vás se na nás obracíte s dotazy, jak je to s daněním jednorázových státních podpor ve výši 60 000 Kč v rámci výzev COVID-Kultura-2 a COVID-Kultura-3.

Podle informací od Ministerstva kultury a Ministerstva financí podléhají obě podpory zdanění. Je tedy nutné tyto příjmy započítat do daňového základu a uvést je jako zdanitelný příjem ze samostatné činnosti (jinými slovy uvést je ve vašem daňovém přiznání a zdanit).

V rámci doložení výše příjmů za rok 2020 pro potřeby podání žádosti o podporu COVID-Kultura-3 je dle výkladu Ministerstva financí třeba brát podporu COVID-Kultura-2 jako příspěvek na provoz, tj. na pokrytí nákladů, na které nejsou žádné příjmy. Je tedy třeba všechny získané podpory v programu COVID-Kultura dát do zdanitelného základu, resp. uvést je v příloze č. 1. Pokud žadatel neměl další dodatečné příjmy, dotace pokryje ztrátu, tj. daňový výsledek zůstane záporný či se vyrovná nule.