OSA se dohodl na jednoduchém obchodním modelu se Sdružením místních samospráv ČR
4. února 2020

OSA se dohodl na jednoduchém obchodním modelu se Sdružením místních samospráv ČR

V polovině roku 2018 jsme ze strany Sdružení místních samospráv ČR (dále jen SMS ČR) zaregistrovali poptávku po jednoduchém obchodním modelu hrazení autorských odměn za užití hudby na různých městských slavnostech nebo hudebních produkcích pořádaných neziskovými spolky, jako jsou myslivecké nebo hasičské bály. Bylo potřeba dosáhnout dohody napříč všemi tuzemskými kolektivními správci. Společně s kolegy z INTERGRAMu jsme připravili nabídku balíčků s licencemi na živou a reprodukovanou hudbou.

Od samého začátku byly ze strany SMS ČR respektovány oprávněné nároky autorů a umělců na jejich honoráře. Právě díky této konstelaci se nám podařilo nalézt nejen jednoduchý, ale pro autory a umělce současně férový formát spolupráce. Od té si slibujeme zejména úsporu nákladů, posílení kulturního života v obcích a také osvětu v oblasti autorských práv. Je možné, že některé kulturní akce se nekonaly z možné obavy, kolik by taková hudební produkce stála.

Nabídka balíčků se týká obcí sdružených v SMS ČR, včetně příspěvkových organizací přímo zřizovaných obcemi a neziskových spolků sídlících na území členské obce. Cenového zvýhodnění balíčků jsme dosáhli tím, že značnou část administrativy s vyřizováním licencí přebírá samotné SMS ČR, a to včetně odpovědnosti za platby za zakoupené balíčky. Platnost všech zakoupených balíčků vyprší vždy ke konci roku bez ohledu na to, zda obec využije všechny licence či nikoliv.

V praxi to bude fungovat tak, že si obec zakoupí balíček s pevně daným počtem licencí, který bude moci v rámci kalendářního roku sama využít, případně postoupit licenci příspěvkovým organizacím zřizovaných obcí nebo neziskovým spolkům, které sídlí na jejím území. Pokud obec některé licence do 31.12. nevyužije, tyto na konci roku propadnou.

Vše bude administrováno přes portál SMS ČR. OSA bude mít jednoho obchodního partnera, který bude odpovědný za vypořádání plateb za všechny zakoupené balíčky. Významným způsobem se obcím i OSA zjednoduší administrativa a celý licenční proces se pro autory a umělce zlevní.

Autoři hudby se nemusejí obávat, že díky těmto balíčkům přijdou o své adresné honoráře za užití svých děl na koncertech. Obce a spolky jsou dle smlouvy nadále povinny hlásit playlisty (tj. seznamy skladeb), které kapela odehrála. Tyto playlisty budou sloužit jako podklad pro výplatu honorářů za obcemi využité licence z příslušného balíčku.

Věříme, že nastolená spolupráce se SMS ČR posílí důvěryhodnost v systém kolektivní správy. Očekáváme též, že tato spolupráce prokáže význam a opodstatnění kolektivní správy, která nepopiratelným způsobem zjednodušuje přístup k autorským dílům a jejich užívání. V opačném případě by vypořádání práv s každým autorem individuálně, při masivním používání hudby, bylo administrativně náročné a v případě zahraničních autorů téměř nemožné. Snad také odpadne neopodstatněná obava ze strany některých organizátorů hudebních produkcí využívat hudbu našich autorů nebo takové hudební produkce dokonce zatajovat. Zájmem autorů samozřejmě je, aby jejich tvorba a především kultura a tradice z regionů nezmizely.