Důležité! Upozorňujeme na plánovanou odstávku všech našich služeb od 24. 5. 2024 od 14:00 do půlnoci 28. 5. 2024 z důvodu stěhování serverů. Budova OSA bude taktéž zavřená. Více informací zde.

x
Musím platit poplatek OSA, když v provozovně pouštím hudbu ze Spotify nebo YouTube?
12. října 2021

Musím platit poplatek OSA, když v provozovně pouštím hudbu ze Spotify nebo YouTube?

Krátká odpověď zní: ano. Internetové služby jako YouTube, Spotify, Apple Music, Deezer či TIDAL poskytují licenci svým posluchačům pouze pro osobní potřebu. Není přitom rozhodující, jestli používáte placenou nebo neplacenou verzi. Jakmile pouštíte hudbu z těchto platforem na své provozovně, musíte autorům odvést autorskou odměnu za to, že pouštíte jejich skladby v rámci svého podnikání.

Proč se vůbec musí platit?

Umělci, kteří vytvoří originální autorské dílo, mají k tomuto dílu autorská práva. Pokud reprodukujete jejich autorská díla způsobem, ke kterému nemáte povolení, jejich autorská práva tím porušujete.

Spotify, YouTube a další streamovací služby, podobně jako třeba hudební nosiče typu CD a DVD, vám dávají svolení k reprodukci hudby pouze pro osobní potřebu – takto je to uvedeno přímo v licenčních podmínkách zmíněných platforem. Pro veřejnou reprodukci potřebujete souhlas od daného autora.

Proč se platí zrovna OSA?

Čistě teoreticky byste mohli písničky z YouTube nebo Spotify pouštět veřejně, pokud byste dostali souhlas od autora daného díla a uzavřeli s ním licenční smlouvu. Jelikož by ale bylo hodně nepraktické obcházet stovky a tisíce hudebníků, stačí vám, když uzavřete licenční smlouvu s OSA, který jakožto kolektivní správce tyto hudebníky zastupuje (konkrétně zastupujeme přes 4 miliony autorů z celého světa).

Peníze, které odvedete za pouštění hudby ve vaší provozovně, se přitom dělí mezi níže uvedené kolektivní správce:

  • OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s.
  • INTERGRAM – Nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů, z. s.
  • OAZA – Ochranná asociace zvukařů – autorů, z. s.

Abyste nemuseli přemýšlet, kterému kolektivnímu správci máte kdy co odvádět, OSA od roku 2018 jedná za všechny tyto správce. Veškeré autorské odměny (veřejností mylně nazývané „poplatky“) tak odvádíte jednomu subjektu v rámci jedné licenční smlouvy.

Kde moje peníze skončí?

Z výše uvedeného seznamu kolektivních správců vyplývá, že autorské odměny, které odvedete v rámci licenční smlouvy OSA, se rozdělují mezi více subjektů. OSA tedy získá pouze část těchto peněz.

Vybrané peníze slouží jako honoráře autorů, které jim každý měsíc vyplácíme. Dále se k autorům dostávají finance z grantového programu Partnerství nebo v nelehkých časech také formou mimořádné finanční pomoci. Například během pandemie jsme na podporu autorů, kteří nemohli koncertovat, vyčlenili 15 milionů korun.

Zasíláním autorských odměn OSA tak podporujete autory, jejichž hudbu rádi posloucháte – a kteří by si z peněz, které získávají například za počet zhlédnutí na YouTube, skoro nic nevydělali.

V případě zájmu vám připravíme hudební kulisu na míru tak, aby vám vyhovovala, a abyste v rámci licenční smlouvy platili jen takovou částku, která vám přijde adekvátní.

Pozn.: Licence od OSA k veřejnému provozování se týká pouze autorských práv k provozované hudbě - provozovatel je stále povinen respektovat a dodržovat podmínky užití jím zvolené hudební služby.