Důležité! Upozorňujeme na plánovanou odstávku všech našich služeb od 24. 5. 2024 od 14:00 do půlnoci 28. 5. 2024 z důvodu stěhování serverů. Budova OSA bude taktéž zavřená. Více informací zde.

x
Boom streamovaných koncertů - jak získat licenci?
19. listopadu 2020

Boom streamovaných koncertů - jak získat licenci?

Mnoho plánovaných živých hudebních vystoupení, koncertů či festivalů se vzhledem k protiepidemickým opatřením muselo zrušit. Kultura však stále žije, přesunula se do online prostředí a (nejen) hudební akce jsou streamovány. Jak je to se získáním licence na užití autorsky chráněných hudebních děl v takovýchto případech?

Stream hudební akce na Youtube, Facebooku či Instagramu

Při použití platforem YouTube, Facebook nebo Instagram platí, že licenční smlouvu s OSA je třeba uzavřít, pokud se na živý stream prodává vstupné. V případě živého streamu zdarma není licenční smlouva s OSA potřeba.

V případě, že jste organizátorem hudební akce a plánujete ji přenášet veřejně a bezúplatně online (tzv. zpřístupnit/streamovat video), nemusíte jako uživatel těchto platforem (tzv. uploader) vypořádávat práva k užitým hudebním dílům, jejichž autoři mají své skladby autorsky chráněné. Jinými slovy není z vaší strany nutné s námi uzavírat licenční smlouvu. Máme totiž uzavřené hromadné licenční smlouvy přímo se zmíněnými platformami, které na jejich základě připojí k vašemu videu reklamu a část příjmů z této reklamy odvede nám jako autorskou odměnu za užití hudebního díla.

To  platí i v případě, pokud je zdrojové video umístěno na těchto uvedených platformách a z individuálního webu je na video pouze odkazováno např. linkem, a to opět v případě veřejného a bezúplatného užití.

V případě, kdy dochází k prodeji vstupného na dané akce, nevztahuje se na takové užití smlouva mezi OSA a danými platformami a je třeba takové užití licencovat zvlášť. Pro získání licence se obracejte na našeho kolegu uvedeného na konci tohoto článku.

Stream přímo na webových stránkách

Pokud je živý přenos nebo záznam koncertu zpřístupněn mimo výše uvedené platformy (např. na soukromém nebo firemním webu), a na koncertu byla hrána hudba autorů, kteří jsou zastupovaní OSA, musí autorská práva k užití hudebních děl vypořádat přímo provozovatel webu uzavřením licenční smlouvy s OSA.

V těchto případech se, prosím, obracejte na Jakuba Dufka z oddělení vysílání, online médií a mechaniky, se kterým vyřídíte vše potřebné (E: jakub.dufek@osa.cz, T: +420 220 315 293). Výši sazeb streamingu najdete v Sazebníku autorských odměn pro užití na internetu.