Důležité! Upozorňujeme na plánovanou odstávku všech našich služeb od 24. 5. 2024 od 14:00 do půlnoci 28. 5. 2024 z důvodu stěhování serverů. Budova OSA bude taktéž zavřená. Více informací zde.

x
Autorské odměny za hudbu, kterou posloucháme z internetu
9. listopadu 2021

Autorské odměny za hudbu, kterou posloucháme z internetu

Pokud je autorsky chráněná hudba streamovaná (hraná) nebo stahovaná z různých on-line platforem a služeb, její autoři mají za užívání takového obsahu nárok na spravedlivou odměnu. S provozovateli nejpopulárnějších on-line služeb Spotify, Facebook či YouTube má proto OSA uzavřené licenční smlouvy, díky kterým mohou tyto platformy šířit český repertoár zastupovaných autorů do celého světa. Za užívání autorských děl platformy platí autorské odměny, které OSA následně vyplácí zastupovaným autorům.

Jak YouTube pozná autory hudby, která je na internetu nahraná? A co se děje dál?

YouTube hudbu rozpoznává pomocí systému content ID, což je v podstatě databáze nahrávek, podle které zjistí, o jakou hudbu se jedná a komu patří práva k nahrávce. Prakticky všechny populární on-line platformy (např. Spotify, YouTube, Facebook) nám, tedy OSA, posílají hlášení veškeré užité hudby ze všech zemí v podobě přírůstků počtu zhlédnutí za uplynulé období (měsíc nebo čtvrtletí). Je namístě zdůraznit, že platformy hlásí pouze „přírůstky zhlédnutí“, nikoliv celková čísla například přehrání videoklipu. Po zpracování hlášení u nás posíláme platformám informace s vyznačením, ke kterým skladbám OSA spravuje práva. V 90 % se jedná o automatické zpracování dat pomocí našeho informačního systému, ale některé položky dohledáváme ručně.

Pokud máte nějaké pochybnosti o identifikaci neboli rozpoznávání vašeho hudebního díla on-line platformami, obraťte se na nás, a my je můžeme upozornit na nesrovnalosti v rámci reklamace.

Rozúčtování autorských odměn za hudbu na internetu

Platformy platí autorské odměny za přírůstky zhlédnutí, tedy nikoliv za celkové stavy přehrání.

Pojďme si situaci rozebrat na ilustračním příkladu. 1. ledna jste na YouTube umístili videoklip, který na konci měsíce října dosáhl 1 milionu zhlédnutí. Popularita videoklipu se vyvíjela následovně: v lednu měl videoklip 250 tisíc zhlédnutí, v únoru 200 tisíc zhlédnutí, v březnu už jen 50 tisíc zhlédnutí a v říjnu si videoklip nepřehrál nikdo.

A jak bude v tomto konkrétním případě vypadat hlášení od YouTube? Za leden dostaneme hlášení s informací o 250 tisících zhlédnutí, v únoru o 200 tisících, v březnu 50 tisících a v říjnu o 0 zhlédnutí. Pokud YouTube nevykáže žádné zhlédnutí, nevyplatí autorům žádnou autorskou odměnu. Bez ohledu na to, že za celé období videoklip dosáhl 1 milionu zhlédnutí.

Jaká je výše honorářů autora z on-line platforem?

Ta se odvíjí od toho, zda je služba zpoplatněná, nebo volně k dispozici. Dalším faktorem je výše předplatného a tržby z prodané reklamy umístěné na platformě. U předplatitelských služeb se autorská odměna hrazená platformami pohybuje od 0,0087 Kč do 0,0185 Kč za jedno zhlédnutí nebo přehrání. Aby si autor svojí tvorbou vydělal přes on-line platformy 14 600 Kč měsíčně, což byla v roce 2020 minimální mzda v České republice, musely by všechny jeho skladby každý měsíc dosáhnout zhruba 2 200 000 nových přehráníTedy za celý rok by musely mít zhruba 26 milionů přehrání.

Když se na to podíváme jinou optikou, je to, jako by si skladby stejného autora denně přehrálo přes 72 tisíc lidí. Například Sting na taková čísla nedosáhl ani se svým celosvětovým hitem Desert Rose. Ten za 12 let nasbíral 264 milionů zhlédnutí, což dělá ročně 22 milionů.

Není tedy divu, že autoři a umělci jsou celosvětově velmi nespokojení s tím, jak se dělí výdělky z on-line platforem mezi výrobce a autory/umělce. Tento obchodní model je dlouhodobě neudržitelný, a na mezinárodní úrovni se již rozproudila debata o férovějším dělení výdělků platforem mezi jednotlivé nositele práv.