Od 26. 6. 2024 nás najdete na nové adrese Bělehradská 222/128, 120 00 Praha 2! Více informací zde.

x

Grantový program je určen na:

 • prezentaci hudebních děl českých současných autorů zastupovaných OSA,
 • vznik nových autorských hudebních děl, 
 • podporu začínajících hudebních autorů a rozvoj jejich tvorby,
 • podporu charitativních, benefičních a obdobných akcí.

Kdo může o grant požádat

 • autoři zastupovaní OSA
 • pořadatelé akcí, na nichž se hraje hudba (nejen) českých současných autorů
 • nakladatelé či vydavatelé hudebních nosičů, periodik nebo knih s hudební tématikou
 • žadatelem může být fyzická i právnická osoba

Kdy podat žádost o grant

Žádosti projednáváme vždy v rámci tříměsíčních projektových kol. Váš projekt se musí konat vždy nejdříve v následujícím projektovém kole a současně nejdříve 60 dní po podání žádosti. Rozhodující je přitom datum přijetí žádosti na OSA.

Žadatele o výsledku informujeme vždy až po ukončení příslušného kola:

 • uzávěrka 1. projektového kola 28. 2. – vyrozumění v průběhu března;
 • uzávěrka 2. projektového kola 31. 5. – vyrozumění v průběhu června;
 • uzávěrka 3. projektového kola 31. 8. – vyrozumění v průběhu září;
 • uzávěrka 4. projektového kola 30. 11. – vyrozumění v průběhu prosince.

Počet podaných žádostí v rámci jednoho kalendářního roku stejným žadatelem není stanoven ani limitován.

Podávat žádosti na další projekty můžete bez ohledu na to, zdali byly Vaše předchozí projekty podpořeny či nikoliv. Mějte však na paměti, že rozhodnutí o projednaném projektu, je konečné. Žádat na něj opakovaně nemá význam.

Jak podat žádost o grant

Žádost o grant můžete podat jednoduše online prostřednictvím webové aplikace. V ní si vytvoříte uživatelský účet, jehož prostřednictvím budete moci:

 • podávat žádosti o poskytnutí grantu, 
 • doplňovat k ní veškeré potřebné podklady, 
 • zjišťovat aktuální stav a výsledek projednání projektu,
 • uzavřít grantovou smlouvu,
 • vkládat podklady potřebné pro vyplacení grantu,
 • mít kdykoli přístup ke všem podaným žádostem a souvisejícím materiálům,  
 • využívat dalších výhod webové aplikace.

Jak to funguje

1

Přihlaste se do webové aplikace Partnerství a vytvořte si uživatelský účet.

2

V záložce Moje žádosti si podle zaměření projektu zvolte odpovídající program. Popis jednotlivých programů najdete v modrých kolečkách výše.

3

Pečlivě vyplňte webový formulář.
Neopomeňte uvést autorskou dramaturgii projektu (tj. autory hudby a textu užitých děl) a připojit povinné přílohy, pokud jsou ve zvoleném programu uvedené. 

4

V aplikaci můžete rozpracovaný formulář ukládat a kdykoliv se k němu vrátit. Po úplném vyplnění formuláře a jeho odeslání ho nebudete moci dále upravovat.

5

Po ukončení projektového kola vás budeme e-mailem informovat o výsledku. Pokud budete úspěšní, pošleme vám návrh grantové smlouvy a další užitečné informace.

6

Doložte nám realizaci projektu a my vám grant během několika dní vyplatíme.

Pouze ve výjimečných případech můžete žádost podat vyplněním formuláře a jeho zasláním jedním z následujících způsobů: poštou na adresu OSA, Čs. armády 786/20, 160 56 Praha 6; datovou schránkou 9wuieau; e-mailem na partnerstvi@osa.cz. Ovšem i v tomto případě Vám zřídíme Uživatelský účet ve webové aplikaci a na vyžádání Vám pošleme přístupové údaje. Po zřízení účtu s Vámi budeme dál komunikovat prostřednictvím webové aplikace a přes ni řešit veškeré administrativní záležitosti grantového programu.

Další důležité informace

 • Projekty posuzujeme individuálně a přiznaná finanční podpora se neodvíjí od konkrétní procentní částky z plánovaného rozpočtu.
 • Hodnotitelé nemusí v případě nepodpoření projektu své rozhodnutí odůvodňovat.
 • V případě, že byste potřebovali například pro přípravu grafických materiálů znát rozhodnutí o ne/přiznání grantu ještě před ukončením projektového kola, můžeme Vám to sdělit pouze ve smyslu podpořeno/nepodpořeno, nikoliv však přiznanou finanční částku.
 • Grant zpravidla vyplácíme až po realizaci projektu. 
  Před tím je důležité uzavřít oboustranně grantovou smlouvu a doložit všechny potřebné podklady o realizaci projektu. Ty se liší podle typu projektu a konkrétní informace obdrží úspěšný žadatel vždy e-mailem. Obecně je však zapotřebí uvádět OSA mezi partnery projektu v průběhu jeho propagace.
 • Pokud se realizace podpořeného projektu odloží o více než měsíc oproti původnímu termínu, je důležité, abyste nám o tom dali prostřednictvím webové aplikace vědět. Konkrétně tak učiňte v záložce Moje žádosti v detailu Vašeho projektu a ke změně termínu nezapomeňte uvést i důvod, proč k ní došlo.
 • Pokud se v průběhu příprav podpořeného projektu z jakýchkoliv důvodů rozhodnete dramaturgii změnit, je důležité, abyste nám o tom dali prostřednictvím webové aplikace vědět. Konkrétně tak učiňte v záložce Moje žádosti v detailu Vašeho projektu.
 • Podpořené projekty prezentujeme v rámci sociálních sítích i na webu OSA.
 • Pořádáte-li akci s živou nebo reprodukovanou hudbou, nebo vydáváte-li hudební nosič s hudebními díly, která nejsou Vašimi autorskými, je zapotřebí uzavřít také licenční smlouvu s OSA. Jakmile Vaši žádost obdržíme, automaticky se o takovém projektu interně informujeme. V případě, že Vám na takový projekt poskytneme grant, pro jeho vyplacení je důležité mít licenční smlouvu uzavřenou.

Podpořené akce

Branko's Bridge - Oh Preacher

LARA MORR - S Tebou

Aiko - White Flag