Od 26. 6. 2024 nás najdete na nové adrese Bělehradská 222/128, 120 00 Praha 2! Více informací zde.

x
VUT hledá skladatele slavnostních fanfár
11. ledna 2024

VUT hledá skladatele slavnostních fanfár

Představte si, že se vaše hudba stane součástí všech akademických obřadů Vysokého učení technického v Brně a bude tak doprovázet nezapomenutelné okamžiky v životech studentů i jejich nejbližších. Zaujalo vás to? Pak čtěte dál.

VUT nabízí talentovaným hudebním skladatelům jedinečnou příležitost přihlásit se do soutěže na vytvoření návrhu kompletu slavnostních fanfár pro akademické obřady VUT. Komplet by měl obsahovat pět druhů fanfár pro různé účely. Tři nejlepší návrhy budou oceněny finanční odměnou ve výši 50 000 Kč, 20 000 Kč a 10 000 Kč.

Přihlášky do soutěže lze podávat nejpozději do 29. 2. 2024 do 14:00 hodin.

Co by měl návrh kompletu slavnostních fanfár pro VUT splňovat?

Hudební obsazení by mělo být vytvořené pro dva typy hudebního doprovodu:

  • žesťové kvinteto - 2 trubky, lesní roh, pozoun, tuba,
  • varhany, klavír nebo jiný klávesový nástroj (stejná hudba jako žestě, jen redukovaná pro obřady, při nichž nebude k dispozici žesťové kvinteto, ale jen klávesový nástroj).

Pět druhů fanfár pro různé příležitosti:

  • nástupní – slavnostní fanfára určená pro nástup zúčastněných,
  • rektorská – slavnostní fanfára určená pro nástup rektora VUT,
  • děkanská – slavnostní fanfára určená pro nástup děkanů fakult VUT,
  • příchod a odchod Insignie – fanfára znějící při příchodu a odchodu pedela s Insignií,
  • vyznamenaných – fanfára určená pro doprovod zvláštních vyznamenání.

Jak vyplnit přihlášku do soutěže, pokud jste autor zastupovaný OSA

  • V kolonce Soutěžící je zastupován kolektivním správcem zaškrtněte „ANO“.
  • Do kolonky Omezení plynoucí ze smlouvy s kolektivním správcem vyplňte: „Nejsem oprávněn poskytnout vyhlašovateli soutěže výhradní licenci, nemohu poskytnout licenci k provozování díla živě, prostřednictvím reprodukčních zařízení, k užití on-line, ani k zaznamenání díla na audio nebo audiovizuální nosiče a jejich distribuci“.

V případě, že v soutěži se svým dílem uspějete, a bude vám nabídnuta licenční smlouva, doporučujeme obrátit se na nás a její text s námi konzultovat.

Potřebujete vědět více? 
Klikněte na odkaz pro specifikace návrhů jednotlivých fanfár, výši finančních odměn a další podmínky soutěže.

Výsledky soutěže s uvedením jmen a pořadí umístěných soutěžících budou vyhlášeny nejpozději do 5. 4. 2024 na webových stránkách VUT.