Valné shromáždění zvolilo nové členy dozorčí rady a rozhodlo o změnách rozúčtování streamovacích služeb i přenosu vysílání
15. června 2022

Valné shromáždění zvolilo nové členy dozorčí rady a rozhodlo o změnách rozúčtování streamovacích služeb i přenosu vysílání

Na valném shromáždění členů OSA, které se konalo 30. 5. 2022, se nejen volilo nové složení dozorčí rady, která bude vykonávat funkci řídícího a kontrolního orgánu po dobu následujících 3 let, ale rozhodovalo se také o důležitých změnách rozúčtovacího řádu.

Valné shromáždění členů OSA je nejvyšším orgánem a svolává se minimálně jednou ročně. Letos se po dvou letech uskutečnilo opět za přítomnosti členů, kteří rozhodovali o důležitých otázkách našeho spolku. Hlasování proběhalo jak fyzicky, tak elektronicky, celkem se účastnilo 106 členů OSA. Pojďme se s průběhem jednání blíže seznámit.

OSA má novou dozorčí radu

Na letošním valném shromáždění si členové volili nové složení dozorčí rady na následující tři roky, tedy do roku 2025. Volbě přímo v den konání valného shromáždění předcházela volba elektronická, kterou bylo možné provést prostřednictvím Infosa o týden dříve.

Do dozorčí rady byli zvoleni tito zástupci:

  • za skladatele: Jan Hála, Martin Kratochvíl, Ivan Kurz, Lukáš Matoušek, Michal Prokop a nově též Ondřej Soukup. Náhradníky byli zvoleni Karel Holas a Boris Urbánek.
  • za textaře: Michael Prostějovský a Tomáš Roreček, nově pak Daniel Bárta. Náhradníkem byl zvolen Jan Krůta.
  • za nakladatele: Zdeněk Nedvěd, Jiří Paulů (ProVox Music Publishing, s.r.o.), Jiřina Petrová (Schubert Music Publishing s.r.o.) a Jolana Zemanová (Universal Music Publishing s.r.o.) stejně jako v předchozích letech. Náhradník za tuto profesní skupinu zvolen nebyl.

Co se změní u rozúčtování streamu bez playlistů nebo u přenosu vysílání

Autorské odměny za online streamovací služby bez playlistů (tj. bez hlášení užitých děl), dosahují tak malých částek, že se nadále nevyplatí rozúčtovat je dle výnosů z rozhlasového a televizního vysílání. Od 1. 7. 2022 budeme tyto odměny rozúčtovávat dle výnosů ze streamovacích služeb, u kterých máme seznam užitých skladeb k dispozici.  

Protože je dnes běžnou praxí, že v nabídkách poskytovatelů přenosu vysílání jsou i rozhlasové stanice, bude se část autorských odměn za přenos vysílání, konkrétně 10 %, nově rozúčtovávat podle výnosů z rozhlasového vysílání.

Ekonomické výsledky roku 2021

Rok 2021 byl pro OSA opět nelehkým. Celá země se stále potýkala s pandemií covid-19 a kulturní svět tím byl velmi ochromen. Navzdory tomu OSA dosáhl druhého nejlepšího hospodářského výsledku ve své historii, a to díky zpětným narovnáním s velkými uživateli hudby za minulá období v celkovém úhrnu více než 222 milionů Kč. Jednalo se zejména o televizní vysílatele a satelitní operátory, se kterými jsme vedli soudní spory od roku 2013, resp. 2014. Inkaso za poskytnuté licence vybrané pro autory hudby tak dosáhlo výše 1,1 miliardy Kč. Náklady se zastavily na úrovni 152 milionů Kč, průměrné režijní zatížení OSA tak opět zůstalo pod hranicí 12 %, konkrétně činilo 11,63 %.

V loňském roce OSA vyplatil autorské honoráře bezmála 214 tisícům autorů z celého světa, z toho domácích autorů bylo 8 tisíc. Nejvíce honorářů putovalo do USA, Velké Británie a Německa. Naopak česká tvorba byla nejúspěšnější v Německu, na Slovensku a v Rakousku. Za období covidu OSA vyplatil autorům hudby, kteří přišli o příjmy z koncertů, 19 milionů Kč nad rámec běžných honorářů. Částka byla použita z rezerv, které OSA vytváří v souladu s Autorským zákonem.

Pravomocí valného shromáždění je mimo jiné schvalovat výroční zprávu představenstva a roční účetní závěrku. S dosaženými výsledky byli členové velmi spokojeni a zprávu o výsledcích hospodaření jednohlasně schválili.

Bližší informace nejen o hospodaření OSA si můžete projít v Ročence OSA za rok 2021.

 

Foto: Matyáš Habanec