Důležité! Upozorňujeme na plánovanou odstávku všech našich služeb od 24. 5. 2024 od 14:00 do půlnoci 28. 5. 2024 z důvodu stěhování serverů. Budova OSA bude taktéž zavřená. Více informací zde.

x
Kdy se můžete stát členem OSA
2. července 2019

Kdy se můžete stát členem OSA

OSA je demokratická společnost, kterou řídí samotní autoři. Ptáte se jak? Pomocí široké členské základny, která má právo zapojit se do rozhodovacího procesu, volit dozorčí radu nebo se nechat zvolit do nejdůležitějších orgánů svazu. A protože chceme, aby tato členská základna byla co nejširší, sepsali jsme pro vás, jak se stát členem OSA a jaké výhody z toho pro vás plynou.

Jistě jste mnohokrát slyšeli, že Ochranný svaz autorský řídí hrstka vyvolených a dostat se mezi ně je zhola nemožné. Vězte, že opak je pravdou. Tato hrstka vyvolených čítá k dnešnímu dni 591 autorů, nakladatelů nebo dědiců autorských práv – a budeme jedině rádi, když jich bude víc s co největší diverzitou.

Kdo se může přihlásit

Jistě pochopíte, že se členem OSA nemůže stát úplně každý, a tak musí autor splnit pár podmínek. V první řadě musíte být nejméně pět let zastupovaným autorem nebo nakladatelem. To je absolutní základ. Dále je důležitým kritériem výše autorských odměn, které z OSA dostáváte. A to v minimální výši buď 80 000 Kč po čtyři roky, nebo dohromady jeden milion korun za posledních pět let. Pokud jste autor v oblasti vážné hudby, snižuje se tato minimální výše na polovinu.

Výhody členství

A co jako člen můžete čekat? Především budete ovlivňovat dění v OSA. Jednou ročně se totiž koná valné shromáždění, na němž členové schvalují výsledky hospodaření za minulý rok, rozúčtovací řád, účetní závěrku, základní dokumenty, určuje auditora a mnohé další. Jinými slovy, členové schvalují veškeré důležité dokumenty. Jednou za tři roky se volí nové složení dozorčí rady, která kontroluje veškeré hospodaření organizace. Současně se můžete do dozorčí rady nechat zvolit, a aktivně tak zodpovídat za fungování OSA. Dozorčí rada vás také může zvolit do některé z odborných komisí, které jsou důležitým poradním orgánem, a nepřímo se tak podílejí na provozu organizace. Pochopitelně můžete také podávat podněty, návrhy a stížnosti, a přímo se tak k vedení vaší organizace vyjádřit. Povinnost máte vlastně jen jednu, a to zaplatit jednou ročně členský příspěvek ve výši 1 000 Kč.

Sem tam se objeví městská legenda o tom, že členové OSA mají vyšší podíl na rozúčtování autorských odměn. Je to ovšem jen mýtus, který pravděpodobně přetrval z dob normalizace, kdy byla prorežimním autorům přiznávaná větší část autorských odměn. Dnes jsme ale organizací férovou, a tak nic takového v rozúčtovacím řádu není. Jsme totiž přesvědčeni, že každý autor má stejné právo na odměnu, a i když je rozúčtovací řád dokument komplikovaný, je nejdůležitějším kritériem k rozúčtování to, jak často se daná skladba hraje.

Jak se přihlásit

V momentě, kdy splníte uvedené podmínky, upozorníme vás dopisem. V něm vám mimo jiné oznámíme, za kterou profesní skupinu se můžete stát členem – zda coby skladatel, textař, nebo hudební nakladatel. Následně nám pouze pošlete žádost, abychom věděli, že máte o členství zájem. Do žádosti napište profesní skupinu, do níž spadáte, a sepište prohlášení, že budete jednat v souladu se stanovami OSA a rozúčtovacím řádem. Členství pak schvaluje valné shromáždění.

A to je vše. Nic dalšího po vás vyžadovat nebudeme. Pokud se jako člen rozhodnete valného shromáždění z jakéhokoliv důvodu neúčastnit, je to jen na vás. A jestli chcete jen a pouze volit orgány OSA a hlasovat o návrzích, můžete to udělat online. Chceme totiž, aby bylo členství v OSA příjemné a nezatěžující. Pojďte se tedy zapojit, ať o budoucí podobě vaší autorské organizace nerozhoduje někdo za vás a bez vás.