Valné shromáždění členů OSA 2020
23. dubna 2020

Valné shromáždění členů OSA 2020

Vážení členové OSA,

dovolujeme si Vás informovat, že z důvodu vyhlášeného nouzového stavu spojeného s pandemií viru COVID-19 a na to navazujících mimořádných opatření a dalších právních předpisů se představenstvo OSA rozhodlo v souladu s usnesením dozorčí rady OSA a v souladu s těmito předpisy zrušit zasedání valného shromáždění členů OSA 2020 plánované na 25. května 2020.

Namísto toho bude uspořádáno korespondenční a elektronické hlasování mimo zasedání valného shromáždění (tj. per rollam). Tímto způsobem nebude ochromena činnost, rozvoj a plnění zákonných povinností OSA dle autorského zákona a dalších předpisů a zároveň bude zajištěna ochrana jak Vašeho, tak veřejného zdraví.

Je třeba upozornit na to, že hlasovat je možné pouze jednou z těchto forem, tj. buď pouze elektronicky ve dnech 15. – 19. 5. 2020 nebo pouze korespondenčně nejpozději do 25. 5. 2020. Více informací naleznete:

Věříme, že i přes aktuálně nepříznivou situaci proběhne hlasování valného shromáždění členů OSA 2020 co nejvhodnějším způsobem, který vyváží právo členů OSA na účasti na fungování spolku na straně jedné a ochranu zdraví členů a zaměstnanců OSA na straně druhé. Rovněž tak věříme, že se v roce 2021 již shledáme tradičním způsobem.

Děkujeme a přejeme Vám v této době především pevné zdraví a hudební inspiraci.

 

Luboš Andršt, předseda dozorčí rady

Roman Strejček, předseda představenstva 

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívání cookies. Pro bližší informace klikněte na odkaz níže.
Pravidla cookies
COVID-19: Důležité sdělení!

Vážení autoři, vážení obchodní přátelé,

s ohledem na aktuální rozvolňovací opatření přijatá vládou České republiky bychom Vás rádi informovali, že s účinností od 18. 5.:

  • Zaměstnanci jsou Vám v kancelářích opět k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00 hodin.
  • Obchodní schůzky a jednání s nositeli práv jsou možné v budově OSA po předchozí domluvě a za předpokladu dodržování doporučených hygienických opatření, mezi které stále patří povinnost nosit roušku, udržovat odstup od ostatních minimálně dva metry, při vstupu do budovy si nechat změřit teplotu a vydezinfikovat si ruce.
  • Pracovní doba zákaznické linky je opět Po-Čt: 8:00 – 17:00 hod., Pá: 8:00 – 16:00 hod.

Připravili jsme pro autory, nakladatele, i pro uživatele hudby přehled užitečných rad, které pomohou překonat aktuální situaci, viz Opatření AntiCovid-19.

Hudba je lék, který pomáháme šířit. Těšíme se na Vás.