Od 26. 6. 2024 nás najdete na nové adrese Bělehradská 222/128, 120 00 Praha 2! Více informací zde.

x
Skladatelé a textaři sečetli své loňské ztráty
1. června 2021

Skladatelé a textaři sečetli své loňské ztráty

Hrajte více české a nové hudby, vyzývá OSA česká rádia

  • Příjmy skladatelů a textařů z koncertů a reprodukované hudby se v loňském roce propadly o 215 milionů Kč.
  • Vzrostl zájem o předplatitelské služby jako např. Spotify a Netflix. Pro autory hudby OSA inkasoval o 30 milionů Kč více.
  • OSA hospodařil s průměrnou režií 13,48 %, tj. z každých vybraných 100 Kč autor obdržel zhruba 87 Kč.
  • V loňském roce OSA vyplatil finanční výpomoc autorům hudby ve výši bezmála 10 milionů Kč nad rámec klasických výplat.

Skladatelé a textaři sečetli své loňské ztráty z koncertů a reprodukované hudby. Tyto příjmy se v roce 2020 díky protiepidemickým opatřením propadly na polovinu, konkrétně klesly o 215 milionů Kč. Pokračoval trend propadu prodejů hudby na fyzických nosičích, a to popularitě vinylů navzdory. Výjimkou jsou příjmy z online přehrávání hudby a filmů, které meziročně vzrostly o 30 milionů Kč. Pro autory hudby tak byly zásadní příjmy z rozhlasového a televizního vysílání. Odměny skladatelů a textařů se propadly prakticky na úroveň roku 2016. Tento propad autoři pocítí především až v letošním roce, protože většina výplat autorských odměn má několikaměsíční zpoždění díky zpracování playlistů užitých skladeb. Letos může být situace ještě horší, a proto OSA na pomoc vybízí česká rádia – hrajte více české a nové české muziky!

OSA v loňském roce celkem inkasoval za všechny kolektivní správce (včetně INTERGRAM, DILIA, OOA-S a OAZA) 1 152 748 000 Kč, což je o 234 milionů Kč méně než v roce 2019. Pro samotné autory hudby vybral 987 milionů Kč, do kterých jsou započteny i mimořádné doplatky z uzavřených dohod s velkými uživateli za období několika let. Po očištění inkasa o tyto jednorázové platby se příjmy skladatelů a textařů propadly prakticky na úroveň roku 2016.

Největší propad nastal u živých vystoupení, kde meziroční pokles činí 52 %. „Tento efekt má negativní dopad především na umělce, kteří jsou na koncertech životně závislí, jako jsou jazzmani nebo interpreti vážné hudby,“ dokresluje význam koronavirové krize Roman Strejček, předseda představenstva OSA. U reprodukované hudby, která zní v restauracích nebo obchodech, OSA eviduje propad o 48 %. „Majitelům restaurací, obchodů, provozovnám služeb jsme vrátili již uhrazené odměny ve výši 40 milionů Kč, a dále jsme zrušili nebo ponížili již uzavřené smlouvy o dalších 180 milionů Kč,“ doplňuje Roman Strejček. Jediný zdroj příjmů, který zaznamenal čistý růst, je přehrávání hudby a filmů na internetu. Rostoucí poptávka po předplatitelských službách jako Spotify, Netflix, HBO GO, Apple Music a dalších vytáhla příjmy z internetu o 30 milionů Kč na celkových 81 milionů Kč.

OSA v roce 2020 hospodařil s nižšími náklady, konkrétně o 15 milionů Kč. Průměrné režijní zatížení (poměr nákladů a inkasa) se i při zmíněném poklesu inkasa dostalo na přijatelných 13,48 %. Z každých vybraných 100 Kč dostal autor 86,52 Kč. „V loňském roce jsme vyplatili autorské honoráře téměř 200 tisícům autorů a nakladatelů z celého světa. Přesto se nám v loňském roce podařilo snížit náklady o 15 milionů Kč na výslednou úroveň 153 milionů Kč,“ komentuje ekonomiku svazu Strejček. Celkem bylo rozúčtováno 882 796 tis. Kč. Průměrná výše roční autorské odměny pro jednoho autora činila v porovnání s rokem 2019 o 232 Kč méně, a to 3 729 Kč za rok 2020.

Výhled na letošní rok je velmi nejistý

OSA očekává, že propad příjmů autorů a skladatelů v loňském roce se promítne v jejich peněženkách zejména v letošním a příštím roce. První polovina letošního roku naznačuje, že pokles inkasa by nemusel být konečný a mohl by pokračovat ještě v letošním roce. „Protiepidemická opatření zakazující pořádání koncertů trvala až do konce května. Stejný zákaz se týkal restaurací a jiných provozů. Na řadu podnikatelů to mělo fatální dopad a své podnikání ukončili,“ říká Strejček. To nakonec potvrzují už březnové údaje, kdy se autorům vyplatila cca o třetinu menší odměna. Otázkou také zůstává, zda v online prostoru vydrží zájem předplatitelů, nebo se s rozvolněním zájem o streamovací služby sníží.

Pozitivní změnou je systém výplat autorských odměn, který od února 2021 přešel ze čtvrtletní báze na měsíční výplaty. „Jsou pouze dva kolektivní správci na světě, kteří jsou schopni svým autorům a nakladatelům vyplácet autorské honoráře měsíčně. Je to KODA (obdoba OSA v Dánsku) a my,“ vyzdvihuje inovaci Strejček.

Hrajte více české hudby

V tíživé situaci proto přichází OSA s výzvou českým rádiím – hrajte více české muziky a nezapomínejte na novou domácí tvorbu. „Domnívám se, že v naší zemi vznikla a vzniká spousta dobré hudby, která snese srovnání se zahraniční produkcí. Ta zahraniční v éteru zatím stále dominuje. Je to škoda, více české muziky by našim autorům a talentům rozhodně pomohlo v této nelehké době,“ říká Roman Strejček a dodává, že stejný krok mohou udělat i sami lidé, když na internetových platformách budou poslouchat více tuzemských zpěváků a skupin.

Solidarita a slušnost

Reakce OSA na dění kolem pandemie koronaviru byla rychlá a solidární. V loňském roce vyplatil finanční výpomoc ve výši bezmála 10 milionů Kč nad rámec běžných autorských honorářů zhruba jednomu tisíci domácích autorů, kteří byli z důvodu zrušení koncertů přímo zasaženi a prakticky přes noc přišli o svoji práci. „Cítili jsme solidaritu i s dalšími obory jako gastronomie a provozovny služeb, které byly zasaženy obdobně jako živé umění. Uživatelům, kteří museli z důvodu vládních opatření zavřít v první vlně své provozovny, jsme odpustili autorské odměny nad rámec období, po které byly jejich provozovny zavřené,“ doplňuje Strejček. Klientům na podzim OSA nabídl možnost vrácení již uhrazené autorské odměny nebo slevu na rok 2021, které využilo přes 2 tisíce klientů, o úpravu stávající smlouvy požádalo zhruba 7 tisíc subjektů, odklad splatnosti neuhrazených faktur nebo možnost uzavřít splátkový kalendář využilo necelých tisíc klientů.

Ve speciální sekci webu OSA www.osa.cz/covid-19, navíc běží poradna autorům a uživatelům ke kompenzacím ze strany OSA a k podpůrným vládním programům.

V reakci na neutěšenou situaci vzniklo uskupení Česká obec hudební (ČOH). Jeho hlavní činností je hájit zájmy celého hudebního sektoru napříč žánry i profesemi, tedy od hudebních autorů a interpretů přes manažery, odborné technické profese, kluby, stálé hudební scény až po organizátory velkých hudebních festivalů. ČOH se začala formovat na jaře 2020 iniciativou Za živou hudbu (#zazivouhudbu), které byl OSA od počátku součástí. Výsledkem činnosti bylo mimo jiné nastavení podmínek dotačního programu Ministerstva kultury a Ministerstva průmyslu a obchodu COVID-Kultura na pomoc autorům, interpretům a lidem podnikajícím v kultuře.

K 31. 12. 2020 OSA smluvně zastupoval celkem 10 106 nositelů práv, z toho 7 071 žijících autorů, 2 887 dědiců a 148 nakladatelů. Do zastupování v průběhu roku nově přijal 444 autorů a 4 nakladatele. V roce 2020 bylo v rámci Partnerství OSA podpořeno 282 hudebních projektů.

 

Kontakt pro více informací:
Kateřina Růžičková
M: +420 604 149 974
E: katerina.ruzickova@osa.cz