OSA pomáhá ukrajinským autorům a umělcům i jejich rodinám
14. dubna 2022

OSA pomáhá ukrajinským autorům a umělcům i jejich rodinám

Na pomoc ukrajinským hudebníkům a jejich rodinným příslušníkům, kteří přišli o své příjmy a domovy, spustil OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s. (OSA) na začátku března finanční sbírku prostřednictvím platformy Donio. OSA rozhodnutím dozorčí rady uvolnil 500 000 Kč jako základní vklad do této sbírky. Zároveň zřídil speciální sekci na webových stránkách, která přináší podrobné informace o sbírce i návod, jak o finanční pomoc požádat. Obsahuje také užitečné odkazy, kde pomoc hledat.

OSA cítí sounáležitost a v pomoci obětem válečného konfliktu nechce zůstat stranou. Principy vzájemné solidarity mezi autory ctí OSA již od svého založení v roce 1919, a proto se rozhodl pro spuštění sbírky cílené přímo na hudební autory a jejich rodiny.

„Kreativitu a naději vystřídala destrukce. Ukrajinští autoři namísto obohacování kulturního prostředí nasazují své životy, aby bránili své domovy a rodiny proti nepochopitelné a brutální invazi Ruska. Proto jsme se rozhodli uspořádat sbírku, jejíž výtěžek bude následně rozdělen ve spolupráci s naší sesterskou organizací na Ukrajině nebo podáním žádosti na území České republiky. Než kultura na Ukrajině znovu ožije, bude dlouho trvat. Přispět můžete jakoukoliv částkou. Věřte, že i 100 Kč má vyšší hodnotu, než si myslíte,“ přibližuje účel Roman Strejček, předseda představenstva OSA.

Vybrané finanční prostředky budou použity dvěma způsoby:

  • Část poukážeme naší sesterské organizaci NGO UACRR na Ukrajině, která zabezpečí vyplacení podpory potřebným autorům a jejich rodinám.
  • Část použijeme na pokrytí nákladů na základní životní potřeby rodinných příslušníků ukrajinských autorů na území České republiky.

Do sbírky se může zapojit kdokoliv se zájmem o pomoc umělcům přes Donio.cz, konkrétně zde.

 

Na webových stránkách www.osa.cz ve speciální sekci „Pomoc hudebníkům z Ukrajiny“ je možné najít vše o pomoci autorům a jejich rodinám, podrobné informace o sbírce včetně jednoduché žádosti o finanční podporu, užitečné odkazy a kontakty. Jak žádost, tak i stránka samotná, je dostupná nejen v českém, ale také v ukrajinském jazyce.

Všem, kdo již přispěl nebo se teprve chystá sbírku podpořit, srdečně a jménem všech zasažených děkujeme.

 

Kontakt pro více informací:

Kateřina Růžičková

M: +420 604 149 974

E: katerina.ruzickova@osa.cz