Ochranný svaz autorský se kvůli pokutě antimonopolního úřadu obrátil na soud
11. února 2021

Ochranný svaz autorský se kvůli pokutě antimonopolního úřadu obrátil na soud

Výběr autorských odměn za prázdné hotelové pokoje v letech 2008-2014 odpovídal tehdejší legislativě.

Ochranný svaz autorský (OSA) se obrátil na Krajský soud v Brně kvůli pokutě od Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ve výši 10 676 000 Kč za údajné zneužití dominantního postavení. To mělo spočívat ve výběru autorských odměn i v prázdných hotelových pokojích v letech 2008-2014, které ovšem OSA prováděl zcela v souladu s tehdejšími předpisy.

Podle antimonopolního úřadu OSA v letech 2008 až 2014 při výběru autorských odměn od ubytovacích zařízení nezohledňoval obsazenost pokojů, čímž se měl údajně dopustit zneužití dominantního postavení. OSA je nicméně jednoznačně přesvědčen, že výběr za prázdné hotelové pokoje byl zcela v souladu s tehdejší legislativou „Postupovali jsme přesně podle zákonné úpravy, která do autorských odměn zahrnovala i neobsazené pokoje, což můžeme i jednoduše prokázat. Jakékoli pochybení z naší strany tedy odmítám," říká Roman Strejček, předseda představenstva OSA.

Již během řízení před ÚOHS vznesl OSA hned několik námitek týkajících se nezákonnosti postupu ÚOHS, které ovšem vůbec nebyly brány v potaz. I ty jsou nyní předmětem žaloby. Advokátní kancelář zastupující ve sporu OSA poukazuje také na to, že ÚOHS není vůbec oprávněn jednání OSA při stanovení sazby autorských odměn posuzovat, neboť se uplatní zákonná kompetenční výluka. Dle jejich názoru se totiž dohled ÚOHS nevztahuje na ta jednání OSA, která jsou regulována autorským právem. Tak je tomu i v případě autorských odměn.

Výše autorských odměn bývá jedním z hlavních argumentů při kritice práce OSA, přitom při porovnání se srovnatelnými zeměmi jsou autorské sazby v České republice spíše podprůměrné.  Ke stejnému závěru ostatně došel i samotný ÚOHS, který v letech 2016-2018 porovnával sazby za práva skladatelů a textařů v ČR se Slovenskem, Polskem, Maďarskem, Rakouskem, Německem, Chorvatskem, Belgií a Portugalskem, tedy kulturně, ekonomicky či geograficky srovnatelnými zeměmi.

“Autoři vytváří neocenitelné kulturní hodnoty tohoto národa. OSA proto bude i navzdory různým snahám ohrozit fungování našeho spolku dál hájit všechny autory a jejich nárok na spravedlivou odměnu, samozřejmě spravedlivě vždy v kontextu aktuální doby," připomíná Strejček. OSA například v době pandemie vyšla vstříc podnikatelům v pohostinství a ubytování; hned na jaře odpustil platbu autorských odměn provozovnám, a to nad rámec dní, kdy byly provozovny zavřené. Na podzim OSA spustil obdobný program v rámci, něhož mají podnikatelé možnost kontaktovat OSA a dohodnout se na úpravě platebních podmínek. „Autoři vždy přistupovali ke svým obchodním partnerům vstřícně a s respektem, a i nadále se řídí heslem Společně to dáme," dodává Strejček.

 

Kontakt pro více informací:
Kateřina Růžičková
M: +420 604 149 974
E: katerina.ruzickova@osa.cz

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívání cookies. Pro bližší informace klikněte na odkaz níže.
Pravidla cookies
COVID-19: Důležité sdělení!

Vážení autoři, vážení obchodní přátelé,

s ohledem na aktuální situaci a protiepidemická opatření přijímaná vládou České republiky bychom Vás rádi informovali, že formou následujících opatření chceme snížit riziko nákazy a ochránit zdraví našich zaměstnanců. Abychom dokázali i nadále poskytovat služby našim autorům a obchodním partnerům, s účinností od 19. 10. 2020:

  • Mají naši zaměstnanci možnost pracovat z domova, přesto Vám budou i nadále k dispozici na telefonech a emailu. Provoz kanceláří tak bude značně omezen.
  • Jsou zrušeny veškeré obchodní schůzky v budově OSA. Konání jednání bude probíhat pouze prostřednictvím konferenčních hovorů.
  • Pracovní doba Zákaznické linky, tel.: 220 315 000, se upravuje na Po-Pá: 8:00 – 16:00 hod.
  • Pracovní doba Recepce, tel.: 220 315 111, se upravuje na Po-Čt: 7:00 – 15:30 hod., Pá 7:00 – 15:00 hod.

Děkujeme Vám za pochopení.