Ochranný svaz autorský obhájil práva autorů na odměnu za pouštění hudby v obchodech
7. září 2020

Ochranný svaz autorský obhájil práva autorů na odměnu za pouštění hudby v obchodech

Městský soud v Praze v souladu s rozhodnutím Ústavního soudu přezkoumal důkazy a potvrdil svůj verdikt ve prospěch OSA.

Městský soud v Praze opakovaně rozhodl ve prospěch OSA a uznal nároky autorů na odměnu. Soud v rozsudku uvedl, že žalobce (OSA) dostatečným způsobem prokázal, že ze strany žalované (provozovatelky obchodu s oblečením v Brně) docházelo v její provozovně prostřednictvím rozhlasového vysílání k opakovanému neoprávněnému užívání autorsky chráněných hudebních děl.

Na základě ústavní stížnosti podané žalovanou Ústavní soud dne 27. 12. 2019 rozsudek zrušil a věc vrátil Městskému soudu v Praze. OSA v opakovaném jednání předložil doplňující důkazy. Jednalo se o bližší dokumentaci skladeb na již dříve doložených nahrávkách, kterou jsme prokázali, že se hudba na provozovně skutečně hrála a že se jednalo o skladby autorů zastupovaných OSA. Soud tak rozhodl příznivě ve prospěch autorů hudby.

V této souvislosti je vhodné připomenout, že Ústavní soud ve svém rozhodnutí nezpochybnil fakt, že kolektivní správci mají nárok vybírat autorské odměny za rádio umístěné v obchodech, jak to bylo mylně interpretováno médii a některými zákonodárci. Městskému soudu pouze vytkl nedostatečné provedení důkazů.

„Pokud živnostníci užívají hudbu v rámci svého podnikání, třeba jako podkresovou hudbu v obchodě nebo kadeřnictví, mají povinnost danou autorským zákonem vypořádat autorská práva. Každý provozovatel dobře ví, proč svým zákazníkům pouští hudbu a jak pozitivní vliv na jeho podnikání má, “ uvedl Roman Strejček, předseda představenstva OSA. „Rozhodnutí Ústavního soudu bylo mediálně účelově zkresleno a mohlo vést provozovatele v omyl,“ dodává.

Autorské odměny za repertoár hraný v rádiích nebo televizích v provozovnách se platí po celém světě. OSA je vázán povinností vůči domácím autorům a svým zahraničním partnerům, aby zajistil stejnou míru ochrany autorských práv na území České republiky, jakou požívají autoři v Evropské unii i dalších zemích.

 

Kontakt pro více informací:

Kateřina Růžičková

M: +420 604 149 974

E: katerina.ruzickova@osa.cz

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívání cookies. Pro bližší informace klikněte na odkaz níže.
Pravidla cookies