Důležité! Upozorňujeme na plánovanou odstávku všech našich služeb od 24. 5. 2024 od 14:00 do půlnoci 28. 5. 2024 z důvodu stěhování serverů. Budova OSA bude taktéž zavřená. Více informací zde.

x
Nová studie o streamování hudby upozorňuje na nedostatečné ocenění tvůrců
29. září 2022

Nová studie o streamování hudby upozorňuje na nedostatečné ocenění tvůrců

Evropská organizace GESAC, jejíž je OSA členem, nechala vypracovat studii o postavení autorů na evropském trhu streamování hudby a přináší hloubkovou analýzu nedostatků, které autorům brání v udržitelnějším růstu na tomto trhu. Streamování hudby se bezesporu stalo v posledních letech díky své dostupnosti převládajícím způsobem konzumace a užívání hudby. Digitální transformaci v posledních dvou letech pomohla také pandemie. Streaming hudby nyní představuje 68% podíl na hudebním trhu, má více než 524 milionů předplatitelů a nabízí přes 70 milionů skladeb.

Studii vypracoval novinář a renomovaný odborník na hudební odvětví Emmanuel Legrand.  Odhaluje hlavní důvody, proč tento úspěšný a rostoucí trh v současné době negeneruje tvůrcům odpovídající příjmy a snižuje tak hodnotu jejich tvorby. Jedním z takových důvodů je i fakt, že cena služby se od roku 2006 nezměnila. Dle studie v současné době má 93 % umělců na Spotify méně než 1 tisíc posluchačů měsíčně. Dalším důvodem je také netransparentnost algoritmu, který streamovací služba používá. Dále se zabývá tím, jak zvýšit podíl příjmů autorů i dalších nositelů práv a jak zajistit spravedlivější hudební ekosystém.

Růst trhu streamovacích hudebních a filmových služeb dokládají i příjmy autorských odměn pro domácí autory, které OSA inkasoval v roce 2021. Konkrétně šlo o částku 109 milionů Kč, což představuje 34% nárůst oproti roku 2020. „Dlouhodobě poukazujeme na neférové dělení výdělků v prostředí online služeb mezi autory a vydavatele. Studie obnažila stav, kdy hudební platformy sice dávají prostor ke zviditelnění většímu počtu umělců, ale pro samotné autory hudby se jedná o zanedbatelné odměny. Dle našich statistik streamovací služby za práci autorů platí z předplatného od 0,0087 Kč do 0,0185 Kč za jedno přehrání. V praxi to znamená, že za každých 1 tisíc přehrání autor obdrží maximálně 18,50 Kč,“ doplňuje Roman Strejček, předseda představenstva OSA.

Prezident GESAC Gernot Graninger, generální ředitel rakouských autorských společností AKM a AustroMechana, k tomu poznamenal: „Nemůžeme nadále akceptovat ekonomický model, který navzdory exponenciálnímu nárůstu uživatelů a nabídky není schopen tvůrce řádně odměnit. Musíme zvětšit celkový koláč příjmů a řešit systémovou nerovnováhu a dysfunkce ve fungování online platforem, aby autoři a skladatelé mohli více těžit z výsledného úspěchu tohoto rostoucího trhu.“

Véronique Desbrosses, generální ředitelka GESAC, uvedla: „Je načase uvažovat o vyváženějším a udržitelnějším trhu neopomíjejícího tvůrce, kteří tuto prosperující ekonomiku pohánějí. Díky autorům a jejich organizacím mohou streamovací služby jednoduše a uživatelsky přívětivým způsobem nabízet přístup k tak obrovskému katalogu hudby, ale odměna a uznání tomu neodpovídá. Studie poskytuje evropským zákonodárcům užitečný vhled do trhu a také konstruktivní přístup k ekosystému streamování hudby, který by byl vstřícnější k autorům a kulturně rozmanitější.“

Celou studii včetně hlavních závěrů pro GESAC a dokument s nejčastějšími dotazy najdete na internetových stránkách GESAC.

 

Kontakt pro více informací:
Kateřina Růžičková
M: +420 604 149 974
E: katerina.ruzickova@osa.cz

 

O společnosti GESAC:

GESAC sdružuje 32 autorských organizací v Evropské unii, na Islandu, v Norsku a ve Švýcarsku. Jako taková hájí a podporuje práva více než 1 milionu tvůrců a nositelů práv v oblasti hudby, audiovizuálních děl, výtvarného umění a literárních a dramatických děl.