Největší propad autoři zaznamenali u živých vystoupení
21. června 2022

Největší propad autoři zaznamenali u živých vystoupení

Hospodářské výsledky OSA 2021 

  • Příjmy skladatelů a textařů z koncertů se v loňském roce propadly o dalších 42 milionů Kč. Za oba covidové roky tak ztráta činí 250 milionů Kč.
  • Vzrostl zájem o předplatitelské streamovací služby, které na autorských odměnách uhradily o 28 milionů Kč více.
  • Díky mimořádným příjmům se hospodaření OSA dostalo na předcovidová čísla.
  • OSA vyplatil autorské honoráře mezi bezmála 214 tisíc autorů hudby z celého světa napříč všemi hudebními žánry.
  • Od loňského roku OSA vyplácí autorské honoráře měsíčně.
  • OSA hospodařil s průměrnou režií 11,6 %, tj. z každých vybraných 100 Kč autoři obdrželi v průměru 88 Kč.
  • Za 2 covidové roky OSA vyplatil 19 milionů Kč nad rámec klasických honorářů zhruba tisícovce autorů, kteří byli postiženi zákazem koncertování.

Stejně jako rok 2020 se i ten loňský nesl ve znamení boje proti pandemii covidu-19 a protiepidemická opatření opět omezila kulturní život po značnou část roku. Autoři a nakladatelé počítají ztráty, které se v úhrnu za uplynulé 2 roky vyšplhaly na částku 480 milionů Kč. Omezení koncertní činnosti znamenalo pro autory hudby propad jejich příjmů o 42 milionů Kč. Lépe se nedařilo ani exportu domácí hudby do zahraničí, příjmy ze zahraničí klesly o 31 %, konkrétně o 23 milionů. Naopak druhým rokem po sobě vzrostly příjmy autorů z hudebních a filmových on-line platforem, meziročně konkrétně o 34 %. Přes přetrvávající pandemickou situaci OSA dosáhl druhého nejlepšího hospodářského výsledku ve své historii, a to díky mimořádným příjmům z mimosoudních narovnání za několikaleté soudní spory s velkými uživateli hudby, které představovaly v úhrnu 222 milionů Kč. Inkaso za poskytnuté licence vybrané pro autory hudby se tak v roce 2021 zastavilo na částce 1,1 miliardy Kč.

OSA v loňském roce inkasoval za všechny kolektivní správce (včetně organizací INTERGRAM, DILIA, OOA-S a OAZA) celkem 1 313 412 000 Kč, což je o 160 milionů Kč více než v roce 2020. Pro samotné autory hudby vybral 1 104 755 000 Kč. „OSA se tak v loňském roce ocitl bezmála na 95 % příjmů předpandemického roku 2019, což na první pohled představuje skvělý výsledek. Výsledku však nebylo dosaženo jednoduše. Přes 220 milionů Kč jsme inkasovali díky doplatkům z uzavřených mimosoudních dohod s velkými uživateli za několik let zpětně,“ doplňuje Roman Strejček, předseda představenstva OSA.

Protiepidemická opatření se nejvíce podepsala na počtu živých vystoupení, která se rušila nebo překládala. Skladatelé a textaři tak v loňském roce přišli o 42 milionů Kč, což meziročně znamenalo další pokles, a to o 45 %. „Ve srovnání s předpandemickým rokem 2019 autoři hudby za 2 covidové roky přišli o 147 milionů Kč, počítáno včetně koncertů velkých zahraničních hvězd. Příjmy autorů se tak dostaly na pouhých 26 % jejich příjmů v roce 2019. Je nutné si uvědomit, že není jednoduché dostat se s novou hudební tvorbou do rádií nebo televize. Příjmy z koncertní činnosti jsou pro velkou část autorů hudby prakticky jediným příjmem za jejich autorskou tvorbu,“ komentuje výsledek Strejček. Proto také v loňském roce a na začátku letošního roku OSA pokračoval v naplňování principů solidarity. Na covidových podporách OSA za 2 roky vyplatil 19 milionů Kč nad rámec běžných autorských honorářů zhruba tisícovce domácích autorů.

U reprodukované hudby, která zní v restauracích nebo obchodech, OSA eviduje 20% meziroční nárůst, ale stále zůstává na pouhých 63 % inkasa roku 2019. Jediný zdroj příjmů, který kontinuálně roste, je přehrávání hudby a filmů na internetových platformách. Rostoucí poptávka po předplatitelských službách jako Spotify, Netflix, HBO GO, Apple Music a dalších vytáhla příjmy ze streamingu o 28 milionů Kč na celkových 109 milionů Kč. „Jde o dynamicky se rozvíjející segment trhu. Od roku 2019 tento sektor hudby vzrostl dvojnásobně z 52 milionů Kč na loňských 109 milionů Kč. Hudební platformy dávají prostor ke zviditelnění většímu počtu umělců. Velké popularitě se těší hiphopová a trapová scéna, o čemž svědčí i statistiky OSA, kdy za rok 2021 byl nejúspěšnějším mladým autorem do 30 let raper Viktor Sheen a nejstreamovanějším autorem raper Yzomandias,“ doplňuje Strejček.

Meziročně nejvyššího navýšení inkasa o 141 milionů Kč dosáhl segment přenosu vysílání, mimo jiné i díky jednorázovému narovnání se satelitními operátory za několik let zpětně.

Po dvou posledních rekordních letech se nedařilo exportu české hudby a příjmy ze zahraničí se meziročně skokově propadly téměř o 31 % na historicky nejnižší hodnotu od r. 1990. Nejúspěšnějším trhem pro domácí autorskou scénu bylo Německo, Slovensko a Rakousko. Naopak nejvíce honorářů putovalo do USA, Velké Británie a Německa. Celkově v loňském roce OSA rozdělil autorské honoráře bezmála 214 tisícům autorů z celého světa, z toho domácích autorů bylo 8 tisíc. Celkem OSA autorům vyplatil 834 757 000 Kč. Průměrná roční autorská odměna pro jednoho autora byla v porovnání s rokem 2020 o 177 Kč vyšší, činila 3 905 Kč za rok 2021.

Na nákladech OSA meziročně spotřeboval o 2,6 milionu Kč méně, čímž se průměrné režijní zatížení (poměr nákladů a celkového inkasa) dostalo na 11,6 %. OSA se tak dlouhodobě řadí mezi nejlépe hospodařící autorské hudební organizace ve světě.

Vloni OSA zrychlil výplatu autorských honorářů, které již vyplácí měsíčně. Mezi priority OSA patří usnadnění získání licence k užívání hudby ve veřejných provozovnách. Na webových stránkách rozvíjí e-shop, kde si mohou provozovatelé koupit licenci k pouštění hudby v provozovně stejně snadno, jako když nakupují například potraviny, vstupenky na koncert nebo spotřební elektroniku.

K 31. 12. 2021 OSA smluvně zastupoval celkem 10 530 nositelů práv, z toho 7 373 žijících autorů, 2 999 dědiců a 158 nakladatelů. Nově s OSA uzavřelo smlouvu o zastupování 468 autorů a 10 nakladatelů, což je rekordní počet autorů, kteří tímto OSA projevili svoji důvěru. V roce 2021 bylo v rámci grantového programu Partnerství OSA podpořeno 315 hudebních projektů. Počet žadatelů z řad autorů i pořadatelů každoročně stoupá a program získává nejen vyšší přízeň, ale stává se i jedním z důležitých finančních pilířů nové hudební tvorby.

Více informací naleznete v sekci hospodářské výsledky 2021.  

 

Kontakt pro více informací:
Kateřina Růžičková
M: +420 604 149 974
E: katerina.ruzickova@osa.cz