Kulturní a kreativní průmysl může přispět k obnově zničené evropské ekonomiky, říká studie Ernst & Young
27. ledna 2021

Kulturní a kreativní průmysl může přispět k obnově zničené evropské ekonomiky, říká studie Ernst & Young

Kulturní a kreativní průmysl (KKP):

  • zaměstnává více než dvakrát tolik lidí než telekomunikace a automobilový průmysl dohromady,
  • rostl rychleji než evropský průměr,
  • jeho obrat představuje 4,4% podíl evropského HDP,
  • je odvětvím, které je jedno z nejvíce zasažených pandemií covidu (více než turistický průmysl a skoro stejně jako letecká doprava),
  • dostatečná podpora může být klíčem k obnově zničené evropské ekonomiky.

KKP: Reklama, Architektura, Audiovize, Knihy, Hudba, Noviny a časopisy, Scénické umění, Rádio, Videohry, Výtvarné umění

Kulturní a kreativní průmysl je více než jen další sektor, který je potřeba dostat z krize. Je významnou součástí řešení stávající situace v Evropě a jeho ekonomických a sociálních dopadů.

Nová studie společnosti Ernst & Young nazvaná Obnova Evropy: kulturní a kreativní průmysl před covidem-19 a po něm zachycuje čísla reprezentující prosperující kulturní a kreativní sektor před pandemií a ohromující dopady zákazů akcí, zavřených obchodů a zdravotních opatření. Nastiňuje také řadu doporučení, jak tento sektor posílit, aby byl jedním z hnacích motorů, který pomůže nastartovat a obnovit ekonomiku EU.

Prosperující ekonomika

V roce 2019 představoval obrat kulturního a kreativního průmyslu (KKP), s ročními příjmy 643 miliardy eur a celkovou přidanou hodnotou 253 miliardy eur, 4,4 % celkového HDP EU. KKP byl také jeden z předních poskytovatelů pracovních míst, když zaměstnával 7,6 milionu osob, což je 8krát více než v telekomunikačním průmyslu.

COVID-19

Studie zjistila, že příchodem covidu-19 byl KKP zasažen více než turistický průmysl a jen nepatrně méně než odvětví letecké dopravy. KKP jako celek zaznamenal v roce 2020 ztrátu více než 30 % svého obratu – kumulovanou ztrátu 199 miliardy eur – přičemž hudební sektor zaznamenal ztrátu 70 % a scénická umění dokonce 90 %.

Finanční ztráty loňského roku v oblasti hudby v České republice, které jsou způsobené protiepidemickými opatřeními, se dají doložit i poklesem autorských odměn z koncertní činnosti a za reprodukovanou hudbu ve veřejných prostorech, jako jsou například restaurace, obchody nebo hotely.

„Autoři hudby zaznamenali více jak 50% pokles příjmů autorských odměn z koncertní činnosti, konkrétně jde o více jak 100 milionů Kč. Do tohoto výsledku jsou započítány i koncerty hvězd, které u nás vystupují v rámci svých světových turné. Ve skutečnosti je finanční ztráta za rok 2020 ještě horší, protože jsme v loňském roce obdrželi platby za koncerty a festivaly pořádané v roce 2019, které chodí s časovým zpožděním i několika měsíců. Pokud odečteme tyto platby, pak ztráty pro autory hudby jsou ještě hlubší,“ upřesňuje Roman Strejček, předseda představenstva OSA. „Pokud jde o odměny za reprodukovanou hudbu v restauracích, obchodech nebo hotelech, které jsou dalším významným pilířem příjmů, autoři hudby přišli o polovinu těchto příjmů, konkrétně zhruba o 115 milionů Kč,“ dodává Strejček.

Obnova

S ohledem na klíčový podíl KKP v celkové ekonomice a jeho potenciál dostat EU z krize, studie na závěr říká, že kreativní sektor by měl být ve středu zájmu úsilí Evropy při obnově a doporučuje tři kroky k jejímu dosažení:

  • financování,
  • pevný právní rámec,
  • pákový efekt.

Doporučuje masivní veřejné financování a podporu soukromých investic, pevný právní rámec pro vytvoření potřebných podmínek pro revitalizaci ekonomiky kreativního průmyslu a zabezpečení jejího dlouhodobého růstu, využití síly KKP a individuálních talentů jako hybatele společenského pokroku.

Více o studii

Studie vznikla na podnět společnosti GESAC (Evropské uskupení autorských organizací) a za podpory celé řady partnerů AEPO-ARTIS, EUROCINEMA, EUROCOPYA, EVA, FIAPF, IMPALA, IVF, SAA, SROC a partnerských organizací AER, CEPIC, EACA, ECSA, EGDF, EPC, FEP, FERA, FSE, IFRRO, IMPF napříč všemi sektory.

Další informace včetně výtahu ze studie v českém jazyce naleznete na webové stránce studie.  

 

O GESAC

GESAC je uskupení 32 největších autorských organizací Evropské unie, Islandu, Norska a Švýcarska. Společně hájí a podporují práva více jak 1 milionu tvůrců a autorů v oblasti hudby, audiovizuálních děl, výtvarného umění, literárních a dramatických děl.

 

Kontakt pro více informací:

Kateřina Růžičková
M: +420 604 149 974
E: katerina.ruzickova@osa.cz

 

 

 

 

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívání cookies. Pro bližší informace klikněte na odkaz níže.
Pravidla cookies