Od 26. 6. 2024 nás najdete na nové adrese Bělehradská 222/128, 120 00 Praha 2! Více informací zde.

x
Hospodářské výsledky OSA 2023: Autorská hudební práva v loňském roce vydělala rekordní částku
18. června 2024

Hospodářské výsledky OSA 2023: Autorská hudební práva v loňském roce vydělala rekordní částku

  • Rok 2023 byl pro autory hudby opět velmi úspěšným rokem. Inkaso za poskytnuté licence vybrané pro autory hudby a hudební nakladatele překonalo hranici 1,44 miliardy Kč.
  • Pokračoval růst trhu předplatitelských streamovacích služeb, které autorům hudby vydělaly 191 milionů Kč, což je o 7,18 % více než v roce 2022.
  • Výrazně se dařilo exportu domácí hudby do zahraničí. Příjmy meziročně vzrostly téměř o 34 %, konkrétně
    o 19,97 milionu.
  • OSA vyplatil autorské honoráře více než 214 tisícům autorů hudby z celého světa napříč všemi hudebními žánry.
  • OSA hospodařil s průměrnou režií 11,86 %, tj. z každých vybraných 100 Kč autoři obdrželi v průměru 88 Kč.

Rok 2023 byl pro hudební autory a nakladatele historicky nejúspěšnějším rokem – inkaso za poskytnuté licence překonalo hranici 1,44 miliardy korun. Když přičteme inkasované odměny pro ostatní kolektivní správce, pak příjmy OSA vloni činily 1,72 miliardy korun, což představuje 18% nárůst oproti roku 2022.

Hlavním zdrojem příjmů zůstává vysílání, včetně služeb přenosu vysílání, za které OSA inkasoval pro autory a nakladatele 601 mil. Kč. Na druhém místě jsou příjmy z pouštění hudby v restauracích, obchodech či kadeřnictvích, které dosáhly 203 mil. Kč. Třetí místo zaujímají příjmy z koncertů ve výši 195 mil. Kč.

Významně se dařilo také exportu domácí hudby do zahraničí, kde příjmy vzrostly na 79 milionů Kč. To představuje meziroční nárůst o 20 milionů Kč.

Z hlediska nákladů OSA se průměrné režijní zatížení (poměr nákladů a celkového inkasa) dostalo na 
11,86 %, což je historicky druhý nejlepší výsledek od roku 1993. OSA se tak dlouhodobě řadí mezi nejlépe hospodařící autorské hudební organizace ve světě.

OSA se v loňském roce podařilo zhodnotit autorská hudební práva v celkové výši 1,44 miliardy Kč. Po přičtení odměn inkasovaných pro další kolektivní správce (INTERGRAM, DILIA, OOA-S a OAZA) jsme na odměnách utržili celkem 1,72 miliardy Kč, což je o 265 mil. Kč více než v roce 2022. „Rád bych poděkoval našim obchodním partnerům, kteří využívají repertoár námi zastupovaných skladatelů, textařů a hudebních nakladatelů. V loňském roce využili hudbu více než 214 tisíc autorů z celého světa. Osobně mě těší i velký zájem ze strany nových a mladých autorů, kteří se k nám vloni připojili a uzavřeli s námi smlouvy o zastupování. Beru to jako signál, že si mladá generace nejen váží své umělecké tvorby, ale současně důvěřuje kvalitě našich služeb a chce být součástí komunity bezmála 5 milionů autorů z celého světa. Úspěšné hospodářské výsledky nám současně umožňují podporovat spoustu nových hudebních projektů našich autorů,“ říká Roman Strejček, předseda představenstva OSA.

Hlavním tahounem v roce 2023 se stal segment vysílání, včetně služeb přenosu vysílání, s meziročním nárůstem inkasa o 94 milionů Kč na celkových 601 milionů Kč. Dobře si vedla oblast provozování hudby jako kulisy na provozovnách s meziročním navýšením příjmů (vč. příjmů pro ostatní tuzemské kolektivní správce) o 87 milionů Kč (tj. o 24 %), následovaná odměnami z koncertů ve výši 195 milionů Kč, tj. meziročně o 34 milionů Kč více. Přesto se příjmy v tomto segmentu na předcovidovou úroveň nedostaly. Pokračoval růstový trend příjmů z licencování předplatitelských digitálních služeb, podpořený strategickým rozhodnutím a také technologickou schopností OSA licencovat a zpracovávat hlášení od předplatitelů z celé EU.

Rok 2023 byl rokem, kdy se dařilo exportu domácí hudby. Zahraniční kolektivní správci poslali autorům zastupovaným OSA za hudbu užitou v zahraničí o 20 milionů Kč více než v roce 2022. Tento výsledek může být ovlivněn nižší srovnávací základnou předchozího roku, který v důsledku časového posunu mezi užitím hudby v zahraničí a příchozí platbou od zahraničního kolektivního správce mohl být ovlivněn pandemickým obdobím.

Nejúspěšnějším trhem pro domácí autorskou scénu bylo Německo, Slovensko a Rakousko. Naopak nejvíce honorářů tradičně putovalo do USA, Velké Británie a Německa.

Autorské odměny jsme vyplatili 214 tisícům hudebních autorů a nakladatelů z celého světa, z toho bezmála 9 tisícům domácích autorů.

Průměrná roční autorská odměna pro jednoho autora byla v porovnání s rokem 2022 o 251 korun vyšší, činila 4 156 Kč za rok 2023.

K 31. 12. 2023 OSA smluvně zastupoval celkem 11 448 nositelů práv, z toho 8 243 autorů, 3 034 dědiců a 171 nakladatelů. Do zastupování v průběhu roku nově přijal 426 autorů a 4 nakladatele. V roce 2023 bylo v rámci grantového programu Partnerství OSA podpořeno 430 hudebních projektů. Počet žadatelů z řad autorů i pořadatelů každoročně stoupá a program získává nejen vyšší přízeň, ale stává se i jedním z důležitých finančních pilířů nové hudební tvorby.

Umělá inteligence je i nadále pokračujícím trendem, který více a více zasahuje do všech lidských profesí, hudební tvorbu nevyjímaje. „OSA jako moderní firma výhody AI využívá ve svůj prospěch. Proto jsme v loňském roce zahájili její integraci do našich vnitřních systémů a procesů. Pracujeme na nových službách jak pro autory, tak i pro naše klienty z řad uživatelů hudby, kteří mají zájem využívat hudební tvorbu ke svému podnikání,“ vysvětluje Roman Strejček.

Více informací najdete s hospodářských výsledcích OSA za rok 2023.

Kontakt pro více informací:
Kateřina Růžičková
M: +420 604 149 974
E: katerina.ruzickova@osa.cz