Hospodářské výsledky OSA 2022: Autoři si rozdělili historicky nejvyšší částku za užití svých děl
14. června 2023

Hospodářské výsledky OSA 2022: Autoři si rozdělili historicky nejvyšší částku za užití svých děl

  • Rok 2022 byl pro autory hudby historicky nejúspěšnějším rokem. Inkaso za poskytnuté licence vybrané pro autory hudby a hudební nakladatele překonalo hranici 1,2 miliardy korun.
  • Pokračoval růst trhu předplatitelských streamovacích služeb, které na autorských odměnách uhradily o 70 milionů korun více.
  • Příjmy z koncertů se navýšily o 209 %. Postupně se daří překonávat dopady covidu-19.
  • OSA vyplatil autorské honoráře mezi více než 204 tisíc autorů hudby z celého světa napříč všemi hudebními žánry.
  • Jedním z nových trendů, které v následujícím období můžou promluvit do hudební tvorby, bude umělá inteligence.
  • OSA hospodařil s průměrnou režií 12,06 %, tj. z každých vybraných 100 Kč autoři obdrželi v průměru 88 Kč.

Rok 2022 byl pro hudební autory a nakladatele historicky nejúspěšnějším rokem – inkaso za poskytnuté licence překonalo hranici 1,2 miliardy korun. Celkové inkaso za všechny kolektivní správce činilo 1,45 miliardy korun. Jedná se o 10% navýšení oproti roku 2021, a to i přes skutečnost, že zejména začátek roku se musel potýkat s doznívajícími dopady pandemie covidu-19. Návrat do období před pandemií potvrdily zejména příjmy z veřejného provozování, které vzrostly o 74 %. Trend boomu hudebních (např. Spotify nebo YouTube) a filmových (např. Netflix nebo Voyo) on-line platforem potvrdil i loňský rok, kdy se navýšily příjmy téměř o 70 milionů korun, což představuje oproti předchozímu roku nárůst o 63 %. Dařilo se i exportu domácí hudby do zahraničí. Příjmy meziročně vzrostly o více než 12 %, konkrétně o 6 milionů.

OSA v loňském roce inkasoval za všechny kolektivní správce (včetně organizací INTERGRAM, DILIA, OOA-S a OAZA) celkem 1 450 480 000 Kč, což je o 137 milionů Kč více než v roce 2021. Z toho pro samotné autory hudby vybral 1 220 221 000 Kč. „Loňský rok byl z hlediska příjmů nejúspěšnější za celou historii OSA. I přes dozvuky covidu-19 na začátku roku 2022 si tak autoři hudby a hudební nakladatelé mohli rozdělit rekordní částku. Úlevnou a potěšující zprávou je postupný návrat kulturního a společenského života po pandemii, což dokládají příjmy z koncertů, které vzrostly o 209 %, konkrétně o 109 milionů,“ říká Roman Strejček, předseda představenstva OSA.

Za loňský rok OSA zaznamenal i meziroční nárůst příjmů z reprodukované hudby, která zní v obchodech či restauracích, a to o 22 %. Celková suma 166 milionů však stále zůstává za čísly před covidem-19, obdobně jako čísla za koncerty. Naopak pokračující boom OSA eviduje v oblasti streamingu – poptávka po službách od provozovatelů Spotify, Netflix, Apple Music či HBO Go vzrostla o 70 milionů (63 %) na celkových 178 milionů korun. „Příjmy z digitálních platforem se po televizním vysílání staly druhým nejvyšším příjmem autorů hudby. Důvodem je nejen rostoucí počet předplatitelů, ale i to, že jsme schopni zpracovávat data prakticky od všech nadnárodních hudebních služeb. Díla našich autorů licencujeme pro celou EU. Tedy jsou v nich obsažené i odměny za přehrání děl našich autorů zahraničními předplatiteli. Na zájem o streaming reagujeme i v rámci Výročních cen OSA, kde jsme před rokem zavedli cenu pro nejúspěšnějšího streamovaného autora,“ doplňuje Roman Strejček.

Nastupujícím trendem, který jistě brzy ovlivní hudební tvorbu, bude umělá inteligence. „Je pravděpodobné, že budeme zahlceni různými pokusy o vytváření hudby na základě jednoduchého zadání, tak jako vytváří obrázky například Midjourney. Možná nás čeká doslova tsunami takové ‚rádoby hudby‘ bez autorského vnosu lidské bytosti. Lidé budou doslova přehlceni shlukem různých zvuků. Ale já osobně si myslím, že to bude zásadní moment pro erupci, která vyvrhne na povrch opět hudbu v ryzí podobě, hudbu plnou života, katarze lidské duše, zkrátka hudbu vytvořenou s výrazným přispěním lidské bytosti,“ vysvětluje Roman Strejček.

K meziročnímu poklesu o 121 milionů korun (tj. o 49 %) došlo v segmentu přenosu vysílání. Zde se ovšem jedná pouze o pokles technický, neboť v porovnávaném roce 2021 byly v inkasu započteny též mimořádné doplatky za minulá období. Nezapočítáme-li tedy do inkasa předchozího roku 2021 i tato zpětná narovnání, reálně tak OSA v roce 2022 za poskytnuté licence k přenosu vysílání vyinkasoval od operátorů dokonce dosud nejvyšší částku.

Loňský rok byl úspěšný i z pohledu exportu domácí hudby, kdy příjmy ze zahraničí vzrostly o 6 milionů korun (tj. o 12 %). Nejúspěšnějším trhem pro domácí autorskou scénu bylo Německo, Slovensko a Rakousko. Naopak nejvíce honorářů tradičně putovalo do USA, Velké Británie a Německa. Celkově v loňském roce OSA rozdělil autorské honoráře více než 204 tisícům autorů a nakladatelů z celého světa, z toho domácích autorů bylo bezmála 8,5 tisíce. Celkem OSA autorům vyplatil 848 415 000 korun. Průměrná roční autorská odměna pro jednoho autora byla v porovnání s rokem 2021 o 251 korun vyšší, činila 4 156 Kč za rok 2022.

Z hlediska nákladů OSA se průměrné režijní zatížení (poměr nákladů a celkového inkasa) dostalo na 12,06 %. OSA se tak dlouhodobě řadí mezi nejlépe hospodařící autorské hudební organizace ve světě. Mezi priority OSA patří usnadnění získání licence k užívání hudby ve veřejných provozovnách. Na webových stránkách rozvíjí e-shop, kde si mohou provozovatelé koupit licenci k pouštění hudby v provozovně stejně snadno, jako když nakupují například potraviny, vstupenky na koncert nebo spotřební elektroniku.

K 31. 12. 2022 OSA smluvně zastupoval celkem 11 005 nositelů práv, z toho 7 864 žijících autorů, 2 974 dědiců a 167 nakladatelů. Nově s OSA uzavřelo smlouvu o zastupování 462 autorů a 9 nakladatelů. V roce 2022 bylo v rámci grantového programu Partnerství OSA podpořeno 396 hudebních projektů. Počet žadatelů z řad autorů i pořadatelů každoročně stoupá a program získává nejen vyšší přízeň, ale stává se i jedním z důležitých finančních pilířů nové hudební tvorby.

Více informací najdete zde.  

 

Kontakt pro více informací:
Kateřina Růžičková
M: +420 604 149 974
E: katerina.ruzickova@osa.cz