Důležité! Upozorňujeme na plánovanou odstávku všech našich služeb od 24. 5. 2024 od 14:00 do půlnoci 28. 5. 2024 z důvodu stěhování serverů. Budova OSA bude taktéž zavřená. Více informací zde.

x
Evropský parlament se v oblasti streamované hudby postavil na stranu hudebních autorů
18. ledna 2024

Evropský parlament se v oblasti streamované hudby postavil na stranu hudebních autorů

Evropský parlament ve středu 17. 1. 2024 drtivou většinou přijal iniciativní zprávu europoslance Ibána Garcíi del Blanco o Kulturní rozmanitosti a podmínkách pro autory na evropském trhu streamování hudby. Zpráva zmiňuje závažné problémy, s nimiž se tvůrci potýkají, a navrhuje, aby napříč EU vznikaly iniciativy/organizace, které by na tomto stále rostoucím trhu bojovaly za spravedlivější a udržitelnější hudební ekosystém.

Navzdory masivní poslechovosti hudby online, dostupnosti více než 100 milionů skladeb na streamovacích platformách, exponenciálnímu růstu streamování hudby na platformách čistě pro přehrávání, na sociálních médiích nebo platformách s obsahem nahraným uživateli, vede trh většinu autorů a skladatelů k nejistotě, místo aby jim poskytoval spravedlivou odměnu, díky níž by si mohli vybudovat svou hudební kariéru.

Zpráva zdůrazňuje současné nespravedlivé dělení příjmů, i podvodné a nekalé praktiky, které tvůrce znevýhodňují. Dále upozorňuje na nebezpečí šíření obsahu generovaného umělou inteligencí a v neposlední řadě také na to, že manipulace se streamováním může vést ke snížení kulturní rozmanitosti. 

Autoři dokumentu vyzývají Komisi, aby připravila takové právní ustanovení, které by vedlo k zajištění větší transparentnosti algoritmů a systémů navrhující obsah uživatelům streamovacích platforem. Ustanovení by mělo také zajistit, aby v praxi byla více viditelná a dohledatelní díla evropských autorů.

Roman Strejček, předseda představenstva OSA, k tomu uvádí: „Zdravý hudební ekosystém může fungovat pouze za předpokladu, že se výnosy z předplatného budou dělit spravedlivě a transparentně, což se v současné době neděje. Jedině tak můžeme dosáhnout kulturní rozmanitosti a pestrosti, kdy i autoři a umělci okrajových hudebních žánrů nebo ti, kteří se svojí kariérou teprve začínají, obdrží honoráře od svého publika na Spotify nebo Apple Music. Ve výsledku z toho budou mít prospěch a krásný pocit všichni milovníci hudby. To, že se poslanci Evropského parlamentu jasně postavili za práva autorů a umělců, vnímám jako velmi silný a povzbudivý signál podpory tvůrčí komunitě i u nás doma.“

Prezident GESAC Gernot Graninger řekl: „Přijetím zprávy o trhu se streamováním hudby vysílá Evropský parlament silný signál uznání a pochopení potřeb tvůrců. Je třeba vyřešit otázku spravedlivého odměňování na streamovacím trhu – nejen ve prospěch tvůrců, ale také proto, aby kultura zůstala významným hnacím motorem evropské ekonomiky.“

Véronique Desbrosses, generální ředitelka GESAC, uvedla: „Blahopřejeme europoslanci Ibánu García del Blancovi k úspěšnému přijetí této velice očekávané zprávy a vřele děkujeme všem poslancům Evropského parlamentu, kteří na tomto dokumentu pracovali a přijali jej velkou většinou.

Evropský parlament se jasně postavil na stranu autorů, když vyjádřil podporu jejich oprávněnému požadavku na spravedlnost. Trh s hudebními streamovacími službami musí náležitě odměnit ty, kteří jsou jádrem jeho úspěchu a dosahují vysokých standardů kulturní rozmanitosti, které Evropa očekává. Nyní nastal čas jednat na úrovni Unie a my spoléháme na to, že Evropská komise učiní další krok a předloží potřebné legislativní návrhy."

 

Kontakt pro více informací:

Kateřina Růžičková
T: +420 604 149 974
E: katerina.ruzickova@osa.cz