Autoři hudby v roce 2019 těžili z koncertů, televizního a rozhlasového vysílání
16. července 2020

Autoři hudby v roce 2019 těžili z koncertů, televizního a rozhlasového vysílání

Hospodářské výsledky OSA za rok 2019

  • Inkaso pro hudební skladatele, textaře a nakladatele dosáhlo výše 1 118 milionů Kč.
  • OSA vyplatil 811 milionů Kč na honorářích za skladby hudebních autorů.
  • 204 947 nositelů práv obdrželo honoráře od OSA.
  • Honoráře byly vyplaceny autorům za 1 009 tisíc užitých skladeb.
  • Autorské odměny putovaly do 103 zemí světa.
  • OSA zastupoval 9 691 domácích autorů a nakladatelů.
  • Režie OSA byla na úrovni 12,14 %, zůstala tak opět jednou z nejnižších v Evropě.

Praha (16. 7. 2020) – Českým a zahraničním autorům a nakladatelům vyplatil Ochranný svaz autorský (OSA) v loňském roce honoráře ve výši 811 milionů korun. To je o 6,5 % více než v roce 2018. Peníze si rozdělilo celkem 205 tisíc skladatelů, textařů a nakladatelů, což představuje 5% nárůst oproti předchozímu období. Největší podíl na příjmech zůstává z rozhlasového a televizního vysílání a koncertní činnosti.

„Příjmy OSA vybrané jménem našich autorů za užité texty a melodie vloni dosáhly rekordních 1 118 milionů Kč, což je meziroční nárůst o 14 %. Předpokladem těchto výsledků byla dobrá kondice českého hospodářství, která se projevila v nárůstu počtu koncertů, reprodukované hudby, ale také v nárůstu příjmů z předplatitelských streamovacích služeb,“ jmenuje hlavní příčinu růstu Roman Strejček, předseda představenstva OSA.

 

Přibylo koncertů, prim hraje vysílání

Tahounem roku 2019 se stala oblast veřejného provozování hudby – tedy živé koncerty a reprodukovaná hudba, s celkovým meziročním růstem o 18 %. Podstatný vliv na výši inkasa za reprodukovanou hudbu měly obdržené doplatky za minulá období od Asociace hotelů a restaurací ČR. „Osobně mne těší rostoucí trend u živé hudby, kdy jsme vloni licencovali 37 tisíc koncertů v České republice. V kontextu událostí z roku 2020 si nezbývá než přát, aby cesta k tomuto počtu koncertů byla co nejkratší a kapely se zase v co největší míře vrátily na česká podia,“ doplňuje Strejček.

Největší podíl na příjmech měl segment vysílání a online media, konkrétně 42 % na celkových tržbách OSA. V loňském roce jsme zpracovali přes milion hodin hudby odvysílaných 187 rozhlasovými stanicemi a 43 televizními stanicemi na území České republiky.

„Po dlouhých letech vyjednávání s TV Nova se nám podařilo nalézt shodu na nových obchodních podmínkách. V loňském roce jsme úzce spolupracovali s Hospodářskou komorou, což vyústilo v uzavření dohody na obchodních podmínkách s kabelovými operátory,“ upřesňuje Strejček a dodává: „Je potěšující, že roste obliba předplatitelských služeb jako Spotify nebo Netflix. V loňském roce se nám dokonce podařilo uzavřít licenční smlouvu se službou Facebook. Přesto navzdory tomuto pozitivnímu trendu celkové honoráře z online služeb tvoří pouhých necelých 5 %.“

struktura-inkasa-za-licence-2019.jpg

 

Většina honorářů odchází do zahraničí

Hudebním autorům a nakladatelům rozúčtoval OSA 811 657 tis. Kč, z toho domácím 577 684 tis. Kč a zahraničním 233 973 tis. Kč. Celkem se o honoráře podělilo 204 947 autorů a nakladatelů, z toho 7 474 bylo tuzemských. Na první pohled by se mohlo zdát, že česká hudba dominuje, ale opak je pravdou. Honoráře vyplacené nakladatelům jsou z drtivé většiny za užití hudebních děl zahraničních autorů. Autoři si v průměru přišli na 3 960 Kč za rok. Počet skladeb, které se podělily o honoráře, také vzrostl a překonal hranici jednoho milionu (konkrétně 1 009 212). Jedna skladba přinesla svému autorovi v průměru 804 Kč za rok.

 

V Evropě patříme k autorským organizacím s nejnižšími náklady

Celkové vynaložené náklady na činnost OSA v roce 2019 činily 168 409 tis. Kč. „Investujeme do nových technologií a lidské práce, neboť si chceme udržet místo mezi lídry na trhu kolektivní správy. OSA se stal atraktivní adresou i pro zahraniční partnery. Jsme jedni z nejrychlejších v Evropě ve vyplácení autorských odměn a současně již několik let patříme mezi nejlépe a nejtransparentněji hospodařící autorské hudební organizace přinejmenším v Evropě,“ vysvětluje Strejček. OSA se dlouhodobě pohybuje mezi autorskými hudebními organizacemi s nejnižší průměrnou režií v Evropě. Poměr nákladů k celkovým tržbám činil 12,14 % - z každých vybraných 100 Kč tedy autor dostal 88 Kč.

OSA v roce 2019 přijal 414 nových autorů, zaregistroval 15 592 nových skladeb a podpořil 246 projektů z grantového programu Partnerství. Nyní například testuje rozúčtování na měsíční bázi, doposud vše běží v čtvrtletním intervalu. V čase, kdy svět zachvátila pandemie viru Covid-19, OSA během jednoho týdne od vyhlášení nouzového stavu vyplatil solidární finanční výpomoc ve výši 4,5 milionu Kč těm autorům, kteří byli z důvodu zrušení všech hudebních akcí přímo zasaženi a prakticky přes noc přišli o svoji práci.

Kompletní informace o hospodaření OSA včetně Výroční zprávy spolku a Ročenky 2019 naleznete zde

 

Kontakt pro více informací:

Kateřina Růžičková, komunikace a PR
M: +420 604 149 974
E: katerina.ruzickova@osa.cz

 

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívání cookies. Pro bližší informace klikněte na odkaz níže.
Pravidla cookies