Vládní návrh novely autorského zákona putuje do Sněmovny
1. července 2021

Vládní návrh novely autorského zákona putuje do Sněmovny

Ministerstvo kultury předložilo vládě novelu autorského zákona, která zavádí dvě směrnice Evropské unie (o autorském právu na jednotném digitálním trhu a tzv. OnlineSatCab) do tuzemského práva. Jejím cílem je upravit prostředí jednotného digitálního trhu, zajistit ochranu a licencování autorských práv na internetu a spravedlivou odměnu pro autory a mimo jiné snížit zisky internetových platforem na úkor tvůrců obsahu, se kterým pracují. Cílem nové úpravy je přizpůsobit autorské právo digitálnímu prostředí a novým způsobům využívání autorských děl. 

Předložená úprava novelizuje rovněž občanský zákoník, protože problematika licenčních smluv k předmětům chráněným autorským zákonem je upravena právě v něm.

Vláda tento návrh schválila 21. června 2021 a předložila jej Sněmovně k projednání jakožto sněmovní tisk 1246/0.

Lhůta pro zavedení dvou evropských směrnic uplynula již 7. června 2021.