Důležité! Upozorňujeme na plánovanou odstávku všech našich služeb od 24. 5. 2024 od 14:00 do půlnoci 28. 5. 2024 z důvodu stěhování serverů. Budova OSA bude taktéž zavřená. Více informací zde.

x
Proč vlastně OSA vybírá autorské odměny za reprodukovanou hudbu v kadeřnictvích, obchodech, restauracích a jiných veřejných prostorech?
8. dubna 2021

Proč vlastně OSA vybírá autorské odměny za reprodukovanou hudbu v kadeřnictvích, obchodech, restauracích a jiných veřejných prostorech?

Autorské odměny se vybírají za veřejné užití hudebního díla v rámci podnikání. Na celém světě je zcela samozřejmé, že se za pouštění hudby v těchto provozovnách autorské odměny platí. Hudba, kterou podnikatel pouští z rádia, televize nebo počítače svým zákazníkům pro zpříjemnění atmosféry, má pro jeho podnikání prokazatelný přínos. Do kavárny nebo restaurace také nejdete primárně kvůli wi-fi připojení, ale občerstvit se. Přesto dnes většina kaváren a restaurací nabízí svým zákazníkům bezplatné wi-fi připojení. Proč by autor hudby nebo umělec neměl mít nárok na svoji odměnu stejně jako firma, která do kavárny dodává internetové připojení? 

Mezinárodní studie prokázaly pozitivní vliv hudby na spotřebitelské chování zákazníků. Obchodní řetězce dokonce vytvářejí speciální hudební playlisty pro své zákazníky. 

Je zcela na rozhodnutí samotného podnikatele, jakou a zda vůbec nějakou hudbu svým zákazníkům pustí, stejně jako je to s wi-fi připojením. Jinými slovy, provozovatel, který se rozhodne nepouštět hudbu vůbec, neplatí nic.

Hudba má nepopiratelný vliv na zákazníky: *

 • zásadně ovlivňuje nákupní chování a rozhodování zákazníků,
 • má prokazatelně příznivý vliv na výši tržeb,
 • posiluje pozitivní vnímání značky,
 • vhodně zvolená hudba vylepšuje pracovní podmínky a výkonnost zaměstnanců,
 • zkracuje vnímání času stráveného ve frontě.

* Zdroj: Ipsos Media, Value of Music, Francie 2008

Jak je to v zahraničí?

V zahraničí je naprostou samozřejmostí, že se za hudbu pouštěnou hostům v restauraci, u kadeřnice nebo v obchodě platí autorské odměny. OSA je tedy vázán dodržováním mezinárodního práva nejen vůči domácím autorům, ale také vůči zahraničním partnerům, aby míra ochrany práv autorů na území ČR odpovídala obdobné míře ochrany v jiných zemích světa.

Cena za práva autorů hudby aneb mezinárodní srovnání sazeb

Je veřejně známo, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prošetřoval sazby OSA za práva skladatelů a textařů a porovnával je se sazbami na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Rakousku, Německu, Chorvatsku, Belgii a Portugalsku (tedy zeměmi, se kterými nás pojí kulturní či geografické souvislosti, mají obdobný počet obyvatel či ekonomickou úroveň). Sám Úřad v roce 2018 bezmála po dvouletém šetření došel k závěru, že sazby OSA se pohybují spíše při spodní hranici, a to i po zohlednění ekonomické vyspělosti jednotlivých zemí.

O jak velkou částku celkově jde a co se s ní děje dál?

Autorské odměny za pouštění hudby v restauracích apod. tvoří ve všech zemích podstatnou část honorářů autorů hudby. V případě OSA tyto odměny nazýváme příjmy za reprodukovanou hudbu, vč. jukeboxů, a na celkových příjmech se podílí téměř 21 %.

struktura-prijmu-autoru-a-nakladatelu-inkaso-2019.png

Jak se autorské odměny za reprodukovanou hudbu rozdělují?

Pokud nám provozovna dodá seznam skladeb třeba i regionálně známých autorských kapel a jsou-li autoři zastupováni OSA, zasíláme honoráře přímo jim.

Příklad:

 1. Představte si malou obec s hospodou u fotbalového hřiště, která je v regionu oblíbená. Majitel hospody má syna, který si založil kapelu. Do jejich repertoáru patří nejen vlastní autorské písničky, ale i skladby například od Black Sabbath, Tublatanky nebo Europe, protože skladbou The Final Countdown končí téměř každá zábava. Tato kapela vystupuje na různých akcích v obci a okolí. 

  • Pokud se autoři nechají zastupovat OSA a pořadatel zašle seznam odehraných skladeb, dostávají autoři této regionální kapely stejnou odměnu jako autoři skladeb Black Sabbath, Tublatanky nebo Europe.
  • Pokud si tuto hudební kompilaci kapela nahraje na CD a pyšný otec to bude pouštět v hospodě, honoráře pochopitelně obdrží opět tito autoři. Podmínkou však je, aby otec jako majitel hospody každý měsíc posílal na OSA seznam skladeb, které pouštěl.
 2. Pokud je místní kadeřnice fanynkou této kapely a ve svém kadeřnictví pouští kromě CD s Lucií Bílou a Karlem Gottem také jejich album, měla by na OSA pravidelně zasílat seznam skladeb, které pouštěla. Autoři skladeb místní kapely obdrží honoráře stejně jako autoři písní Lucie Bílé nebo Karla Gotta.

 3. Pokud takový seznam skladeb od majitele provozovny nedostaneme, pro výpočet honorářů použijeme podklady, které se nejvíce blíží pouštění hudby v obdobných provozovnách. Klíčem pro výpočet honorářů jsou konkrétně seznamy odvysílané hudby ve všech českých rádiích nebo televizních stanicích a také playlisty z koncertů. Konkrétně v roce 2019 šlo o 133 717 hodin hudby ze 43 TV stanic a 1 009 338 hodin hudby ze 187 rozhlasových stanic. 

Věříme, že tento způsob nejlépe odráží míru spravedlnosti, a navíc mají tyto honoráře šanci se dostat mezi co nejširší množinu autorů hudby. 

Jinými slovy, autorské odměny za reprodukovanou hudbu dostávají všichni autoři, jejichž skladby rotují v rádiích, televizích nebo se hrají na koncertech. Ve výplatním honorářovém listě, což je přehled honorářů za jednotlivá užití vašich děl, který vám OSA čtvrtletně zasílá, naleznete tuto částku pod názvem podíl na neadresných příjmech. 

Jedná se o důležitý zdroj obživy autorů hudby a nejinak je tomu v zahraničí. Chceme vás ubezpečit, že uděláme vše pro to, aby i české duševní právo zůstalo moderní a reagovalo na prostředí 21. století. Často slýcháme, že copyright nebo autorská práva jsou brzdou technologického rozvoje. Opak je pravdou. Každý přece vidí, jak se za posledních 100 let proměnil rozhlasový a především televizní trh. Masivní rozvoj internetu a sociálních sítí nastal hlavně díky zájmu veřejnosti o autorsky chráněnou tvorbu. Autorská práva nebo, chcete-li, duševní vlastnictví vždy byly a stále budou doslova hnací silou technologického rozvoje. Podle údajů z roku 2018 celkem 81 % uživatelů internetu v Evropské unii používalo internet k poslouchání hudby, sledování videí nebo hraní her, což bylo více než k nakupování nebo užívání sociálních sítí. (zdroj: Digital Economy and Society Index (DESI) 2020, Evropská komise)

Pokud máte jakékoliv dotazy či pochybnosti, obraťte se prosím v prvé řadě na nás. A to i v případě, kdy se média či zákonodárci pokusí současné principy autorských odměn zpochybnit. Jsme připraveni vám transparentní cestou poskytnout relevantní a ověřené informace, jak si vaše autorské odměny doopravdy stojí.

Dalším tématem tohoto seriálu je hudba na internetu