„Lex železářství“ se dotkne pouze ojedinělých situací
14. října 2022

„Lex železářství“ se dotkne pouze ojedinělých situací

Vyjádření OSA k nepřesné interpretaci sdělovacích prostředků k tzv. „Lex železářství“

Návrh novely autorského zákona s pozměňovacím návrhem „Lex železářství“ dnes prošel třetím čtením a nyní míří do Senátu. Splnění podmínek definovaných touto výjimkou v zákoně může nastat maximálně v jednom ze 100 případů, pokud vůbec mohou v praxi nastat. Chybnou interpretací zákona dochází k nešťastnému matení veřejnosti, což může končit naprosto zbytečnými soudními spory, jak tomu bylo v minulosti s hotely a lázeňskými zařízeními.

„Nová úprava §23 autorského zákona se v praxi nevztahuje ani na hotely, ani na restaurace, jak je mylně některými sdělovacími prostředky interpretováno. Jsem přesvědčený, že zákon nelze aplikovat ani na drtivou většinu provozoven kadeřnictví a obchodů. Dotkne se maximálně jednotek provozoven, spíše konkrétních situací, jak sám uvádí i ministr Baxa,“ dodává Roman Strejček, předseda představenstva OSA.

OSA považuje za značně nešťastné, že v době našeho předsednictví v Radě EU se Parlament České republiky chystá schválit textaci zákona, která je v přímém rozporu s mezinárodním právem a soudní praxí EU, a jimiž je Česká republika jakožto členská země EU vázána. Definice pojmu „sdělování veřejnosti“ nepřísluší žádnému státu. I sám ministr Baxa uvádí, že toto smí činit pouze Soudní dvůr EU.

„Stát nemůže zavést výjimku podmíněnou nevýdělečnou povahou, jak soud EU již dříve rozhodl. Případná nevýdělečnost má sloužit pouze ke stanovení nižší ceny za práva autorů,“ upřesňuje Roman Strejček.

OSA má již zkušenost z minulosti, kdy Parlament ČR schválil výjimku pro hotely nebo lázeňská zařízení. V obou případech musel tuto výjimku nejen zrušit, ale hotely i lázeňská zařízení musely uhradit autorské odměny i za období, kdy tato výjimka platila. Evropské právo je nadřazené právu České republiky. Dokonce i soudní spor OSA vs Léčebné lázně Mariánské lázně skončil u Soudního dvora EU, který zcela potvrdil nároky autorů.

V zahraničí je naprostou samozřejmostí, že za hudbu pouštěnou jako kulisu v kadeřnictví nebo v obchodě platí majitel provozovny autorské odměny.

Chápeme tíživou situaci živnostníků způsobenou nejprve covidem a nyní energetickou krizí. Nelze ji však řešit na úkor jiných „živnostníků – myšleno autorů a umělců“, kteří jsou ve stejné situaci.

 

Kontakt pro více informací:

Kateřina Růžičková
M: +420 604 149 974
E: katerina.ruzickova@osa.cz