Od 26. 6. 2024 nás najdete na nové adrese Bělehradská 222/128, 120 00 Praha 2! Více informací zde.

x

Již od svého založení se OSA aktivně zapojuje do ochrany autorských majetkových práv s mezinárodním přesahem. OSA má uzavřeno 126 recipročních či unilaterárních smluv s 81 zahraničními autorskými organizacemi napříč všemi světadíly. Aktuální seznam zahraničních partnerů si můžete projít zde.

Díky tomu chráníme autorská práva domácích autorů a nakladatelů po celém světě a naopak autorská práva tří a půl milionu zahraničních autorů a nakladatelů na území České republiky.

V současné době je OSA členem těchto mezinárodních organizací:

GESAC

Groupement européen des sociétés d'auteurs et compositeurs
(Evropské sdružení autorů a skladatelů)

V rámci GESAC je OSA součástí pracovní skupiny „Madrid Group“, která se skládá ze zástupců každé členské organizace a zpracovává právní stanoviska k aktuálním záležitostem v oblasti autorského práva. 

CISAC

Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs
(Mezinárodní konfederace autorů a skladatelů)

Od roku 2011 je OSA nositelem nejvyššího stupně hodnocení v rámci zásad CISAC Professional Rules, jejichž cílem je důraz na kvalitu řízení, posilování efektivity a transparentnosti kolektivní správy a zvyšování kvality služeb směrem k obci nositelů práv a uživatelské obci.

BIEM

Bureau international des sociétés gerant les droits d'enregistrement et de reproduction mecanique
(Mezinárodní úřad společností spravující práva k mechanickému zaznamenávání a reprodukcí hudebních děl)