Hey Siri aneb připravujeme se na život s umělou inteligencí

Než ve svém pohledu budu hledět do dáli, dovolte mi krátký pohled do zpětného zrcátka roku 2022.

Rok 2022 byl z pohledu inkasa historicky nejúspěšnější, překonali jsme hranici 1,45 miliardy Kč. Když odečtu inkaso pro ostatní kolektivní správce (INTERGRAM, DILIA, OOA-S a OAZA), pak pro samotné autory hudby a hudební nakladatele jsme licencovali užití jejich hudebních děl za 1,22 miliardy Kč. Nejsilnějším zdrojem příjmů autorů hudby zůstává televizní vysílání s inkasem 304,6 milionu Kč a podílem na celkovém inkasu 25,31 %. Na druhé místo se po pandemii vyšplhaly příjmy z digitálních platforem v celkové výši 178,5 milionu Kč a podílem 14,83 %. Jen pro dokreslení uvádím, že tyto příjmy ještě v roce 2019 činily necelých 52 milionů Kč. OSA tímto trendem potvrzuje svoji příslušnost k západoevropským ekonomikám. Speciální poděkování tak patří celému týmu, který se podílí na úspěšných jednáních s velkými digitálními platformami a zpracováních hlášení od těchto platforem. Jsme jedna z mála autorských organizací v Evropě, které licencují nadnárodní digitální platformy a zpracovávají jejich hlášení užité hudby prakticky od všech předplatitelů z celého světa, a to vlastními kapacitami. Ve střední a východní Evropě jsme společně s organizacemi HDS (Chorvatsko) a ZAIKS (Polsko) jediní.

A nyní pohled na horizonty před námi.

Již v roce 1919 jsme byli založeni s ambicí vytvořit ekonomicky stabilní prostředí a pomáhat budovat hudební trh, kde skladatelé, textaři a hudební nakladatelé obdrží spravedlivou odměnu od těch, kteří hudbu poslouchají a používají ke svému podnikání. Pouze v případě, kdy se autorské odměny dostávají k samotným tvůrcům, lze hovořit o zdravém hudebním ekosystému. Z fungující ochrany práv autorů budou těžit nejen dnešní autoři a konzumenti autorských děl, ale je nezbytným základem pro budoucí hudební tvorbu.

Tyto fundamenty by měli mít na paměti především zákonodárci, kteří poslední novelou autorského zákona práva autorů a umělců spíše oslabili. Poslanecká sněmovna drtivou většinou hlasů schválila úpravu zákona, kterou připravili Piráti a pod kterou se spolupodepsala KDU-ČSL. Úpravu zákona, která nemá v Evropě obdoby, jde proti principům ochrany duševního vlastnictví garantovaným Všeobecnou deklarací lidských práv, Bernské úmluvě i samotným pramenům evropského práva. Proti znění zákona se vyjádřila celá řada senátorů, ale s ohledem na časovou tíseň, do které se Česká republika dostala s implementací evropských směrnic, Senát k návrhu zákona nepřijal žádné stanovisko, tedy ani jej neschválil, ale ani jej nezamítl. Piráti též očesali ostny zákona, které měly posílit postavení autorů a umělců vůči digitálním platformám a úložištím. Vykročili však přesně opačným směrem a proti záměru EU. Ve svém snažení Piráti systematicky oslabují pozici domácí hudební scény ve prospěch nadnárodních korporací a dovozu zahraniční hudební tvorby, která se těší zasloužené podpoře ve svých domovských zemích.

I přesto v OSA neustále přemýšlíme nad další modernizací našich systémů a služeb. Naši firemní kulturu budujeme na základech svobodného prostředí a principech důvěry. Věříme, že v lidech většinově převažují dobré stránky lidství. Klademe tím zároveň na každého jednotlivce velký díl osobní odpovědnosti. Snažíme se stavět naše zaměstnance do samého srdce organizace, aby se cítili ještě více motivováni a pozitivně spjati se značkou OSA. Jsme přesvědčeni, že svobodná společnost je kreativnější a bohatší na nápady a že ve výsledku z toho bude profitovat celá firma, nevyjímaje autory a hudební nakladatele, kterých OSA zastupuje přes 3,5 milionu z celého světa.

Jsem přesvědčen, že stavíme zdravé základy firemní kultury OSA, které nám pomohou žít v synergii s umělou inteligencí a těžit z ní pozitiva, která s sebou bezesporu přináší. Patřím mezi velké příznivce umělé inteligence nebo řekněme nástrojů a technologií, které umí komunikovat a vytvářet s pomocí člověka obrazy nebo i hudbu. Hovořím o nástrojích jako ChatGPT nebo Midjourney. Je fascinující a děsivé zároveň, co již tyto systémy v prozatím velmi nezralé podobě dokážou. Někdo namítne, že člověk vždycky dokázal velké vynálezy zneužít proti člověku samému, ať to byl dynamit, nebo jaderná energie. Přesto i tyto vynálezy přinesly násobně více užitku.

Slovní spojení „umělá inteligence“ dnes zcela opanovalo mediální prostor. Rojí se spekulace o tom, jaká zaměstnání zaniknou. Už se tolik nezdůrazňuje, že tato technologie může nahradit často únavné a donekonečna se opakující úlohy nebo dotazy. Lidé, kteří pracují na takových pozicích, získají úžasný nástroj, jenž jim umožní věnovat se činnostem, které je budou bavit. A to nemluvím o možnostech dostat kvalitní a v rámci možností i efektivní zdravotní péči do odlehlých lokalit. Neměli bychom se bránit umělé inteligenci, nebo se jí dokonce apriori bát, ale měli bychom se naučit s ní efektivně pracovat a spolupracovat. Koneckonců ona se již dlouhé roky po troškách vkrádá do našich životů. Jsem toho názoru, že je potřeba být na život s umělou inteligencí dobře připravený a vědomostně vybavený. A věřím, že v OSA děláme vše pro to, abychom maximálně vytěžili pozitiva, která s sebou tato technologie přináší, a eliminovali její negativa. Určitě bude potřeba citlivě regulovat použití technologií umělé inteligence pomocí zákona. Snad budou zákonodárci prozíravější, než tomu bylo a je v prostředí internetu.

Umělá inteligence a její nástroje jistě prostoupí i prostorem hudební tvorby. Je pravděpodobné, že budeme zahlceni různými pokusy o vytváření hudby na základě jednoduchého zadání, tak jako vytváří obrázky například Midjourney. Možná nás čeká doslova tsunami takové „rádoby hudby“ bez autorského vnosu lidské bytosti. Lidé budou doslova přehlceni shlukem různých zvuků. Ale já osobně si myslím, že to bude zásadní moment pro erupci, která vyvrhne na povrch opět hudbu v ryzí podobě, hudbu plnou života, katarze lidské duše, zkrátka hudbu vytvořenou s výrazným přispěním lidské bytosti. Nemám obavu o hudbu napsanou člověkem, ta si vždy nalezne svůj důstojný prostor a své posluchače. Možná to bude právě hudba, která otiskne lidskou duši a mysl do té umělé v udržitelné symbióze. Nové technologie ve spojení s lidskou duší a citem mohou nabídnout ještě barvitější svět a nový rozměr autorské hudební tvorby. A my v OSA budeme připraveni nabídnout skladatelům, textařům a hudebním nakladatelům moderní služby poplatné 21. století.