Na cestě ke zdravému hudebnímu ekosystému

Stejně jako rok 2020 i ten loňský byl ve své většině ovlivněn lockdownem a proticovidovými hygienickými opatřeními. Koncertní činnost byla výrazně zkrácena oproti předcovidovým rokům. Autoři a nakladatelé počítají ztráty, které se v úhrnu za poslední 2 roky vyšplhaly na částku 480 milionů Kč. Nejcitelnější propad příjmů logicky nastal z koncertní činnosti. Počítáno včetně koncertů zahraničních kapel, autoři hudby přišli na autorských odměnách o více než 250 milionů Kč. I proto v loňském roce a začátkem letošního roku OSA pokračoval v naplňování principů solidarity. Na covidových podporách jsme za 2 roky vyplatili 19 milionů Kč nad rámec běžných autorských honorářů zhruba tisícovce autorů, kteří byli postiženi zákazem koncertování.

Navzdory přetrvávající pandemické situaci OSA dosáhl druhého nejlepšího hospodářského výsledku ve své historii. V loňském a předloňském roce se nám podařilo urovnat soudní spory a uzavřít dohody s velkými uživateli za minulá období. V úhrnu se jednalo o částku přesahující 222 mil. Kč. Inkaso za poskytnuté licence vybrané pro autory hudby se tak v roce 2021 zastavilo na částce 1,1 miliardy Kč. Na nákladech jsme meziročně spotřebovali o 2,6 milionu Kč méně, čímž se průměrné režijní zatížení (poměr nákladů a celkového inkasa) dostalo na 11,6 %. OSA se tak řadí mezi nejlépe hospodařící autorské hudební organizace ve světě.

Konec loňského roku přinesl velmi smutné zprávy, které zasáhly do činnosti dozorčí rady OSA. V prosinci nás opustili dva dlouholetí členové dozorčí rady – Luboš Andršt a Juraj Filas. Luboš Andršt se podílel na transformaci OSA již po revoluci, kdy byl v roce 1990 zvolen členem výboru. Od roku 2010 byl nepřetržitě předsedou dozorčí rady OSA až do zdravotní indispozice, kdy ho v dozorčí radě na jaře 2021 nahradil Martin Kratochvíl. Velmi se zasadil o modernizaci OSA, jeho rozúčtovacího řádu i stanov. Na sklonku roku v 66 letech odešel další člen dozorčí rady, pan profesor Juraj Filas. Myslím, že jej lze oprávněně řadit mezi nejhranější autory soudobé klasické hudby ve světě.

V loňském roce jsme zrychlili výplatu autorských honorářů, které již vyplácíme měsíčně. Pokračujeme v cestě modernizace OSA, k níž samozřejmě patří zrychlování výplat honorářů našim autorům a nakladatelům. Mezi naše priority patří i usnadnění získání licence k užívání hudby ve veřejných provozovnách. Na našich webových stránkách rozvíjíme náš e-shop, prostřednictvím kterého si mohou provozovatelé veřejných provozoven koupit licenci k pouštění hudby stejně snadno, jako když nakupujete jakékoliv jiné zboží nebo službu.

Vývoj příjmů autorů a nakladatelů z provozování jejich hudebních děl je v letošním roce zahalen do mlhy. Svět se ještě nestačil zotavit z ekonomických a společenských ztrát, které způsobila pandemie covidu-19, a už čelí napjaté ekonomické situaci, která je částečně důsledkem předchozích 2 let. Velmi nebezpečně se roztočila inflační spirála. Česká národní banka pro boj s rostoucí inflací zvolila výhradně růst úrokových sazeb. To mimo jiné vytvoří tlak na domácnosti, které mají hypotéky. Energetická krize posílená válečným konfliktem na Ukrajině se bezesporu promítne do růstu cen služeb a zboží, a ve výsledku do poklesu kupní síly obyvatelstva.

Čeká nás přetlačovaná dvou efektů, které se za poslední měsíce a roky nakumulovaly. Jeden je optimistický, ten bude těžit z neuspokojené poptávky hudebních fanoušků po koncertech, čímž dojde k pozvolnému návratu k předcovidovému kulturnímu a společenskému životu. Oproti tomu půjde špatná nálada v podobě oslabení kupní síly české populace. Když se zhoršuje ekonomická situace, v prvním sledu se v rodinném rozpočtu zpravidla škrtají výdaje na kulturu. Nezbývá než věřit v pozitivní trendy, kdy si lidé přijdou pro pohlazení duše svými oblíbenými skladbami.

S ročním zpožděním oproti jiným unijním zemím se konečně na program Parlamentu ČR dostalo projednávání a schvalování novely autorského zákona, která by měla implementovat dvě směrnice Evropské unie do našeho právního řádu. Smyslem té jedné je zjednodušit vypořádání práv u provozovatelů vysílání a přenosu vysílání. Druhá z nich je zásadní pro dosažení vyváženého postavení autorů a umělců na internetu vůči technologickým gigantům jako Google nebo Facebook. Povede se velká polemika ohledně filtrování nelegálně nahrávaného autorského obsahu. Z vytvoření spravedlivého prostředí na internetu bude mít prospěch celá společnost. Lidé jsou kreativní bytosti, a tak jsem přesvědčen, že férové podmínky ve virtuálním prostoru dají příležitost vzniknout ještě dalším legálním a inovativním službám, které nabídnou tolik potřebný prostor mladým a začínajícím umělcům.

Pouze zdravý hudební ekosystém, kde je samozřejmé, že se vynaložené finanční prostředky tvůrcům vrací, může napomoci domácí hudební scéně, aby obstála v sílící mezinárodní konkurenci. Může napomoci tomu, aby se česká hudba stala opět zajímavým vývozním artiklem. Jsem přesvědčený, že OSA nejen v době covidové prokázal, že je nedílnou a prospěšnou součástí takového zdravého hudebního ekosystému.

Těším se na nové hudební počiny z pera našich autorů. Díky našemu projektu Partnerství, který již řadu let finančně přispívá autorům na nové hudební projekty, vím, že autoři v době covidové nezaháleli. Psali pro nás nové skladby, natáčeli nová studiová alba a točili videoklipy. Věřím, že je nač se těšit. Svět je mnohem barvitější a veselejší, než nám média předkládají. Neubíjejme se v informačním vakuu médií a sociálních sítí, stačí se rozhlédnout a pozorovat autentické dění kolem nás.