Od 26. 6. 2024 nás najdete na nové adrese Bělehradská 222/128, 120 00 Praha 2! Více informací zde.

x

Solidarita, slušnost, pokora a respekt

V loňském roce jsem psal, že jedním z důležitých pilířů samotného vzniku OSA v roce 1919 byla a stále je vzájemná solidarita mezi autory. Tento rozměr jsme naplňovali po celý loňský rok, kdy svět zachvátila pandemie koronaviru způsobujícího onemocnění covid-19. V loňském roce jsme vyplatili solidární finanční výpomoc ve výši bezmála 10 milionů Kč nad rámec běžných autorských honorářů zhruba jednomu tisíci domácích autorů, kteří byli z důvodu zrušení všech hudebních akcí přímo zasaženi a prakticky přes noc přišli o svoji práci. Cítili jsme solidaritu i s dalšími obory jako gastronomie a provozovny služeb, které byly zasaženy obdobně jako živé umění. Uživatelům, kteří museli z důvodu vládních opatření zavřít své provozovny, jsme odpustili autorské odměny na rámec období, po které byly jejich provozovny zavřené. Pro naše autory, ale i klienty ze strany uživatelů jsme spustili speciální internetovou stránku s aktuálními informacemi o podpůrných programech ze strany státu. OSA jde cestou společenské odpovědnosti. Snažili jsme se zaměstnancům a našim klientům v maximální možné míře vytvořit co nejbezpečnější pracovní prostředí. Přestože po velkou část loňského roku naši zaměstnanci pracovali z důvodu vládních nařízení z domova, přechod do on-line režimu byl plynulý a nedošlo k zásadnímu narušení vysoké kvality našich služeb, které poskytujeme našim autorům a nakladatelům. Za to patří našim zaměstnancům mé velké poděkování.

Jedním ze základních principů, kterými se řídíme v OSA, je co nejrychleji a nejpřesněji vyplácet honoráře našim autorům a nakladatelům. Loni jsem psal o tom, že testujeme rozúčtování autorských honorářů na měsíční bázi. Rok se s rokem sešel, a OSA od 1. února 2021 spustil měsíční výplaty. Jsou pouze dva kolektivní správci na světě, kteří jsou schopni svým autorům a nakladatelům vyplácet autorské honoráře měsíčně. Je to KODA (obdoba OSA v Dánsku) a my v OSA. Plátcům DPH od letošního roku nabízíme také službu tzv. self-billingu (chcete-li samofakturace) a zájem o tuto službu nás příjemně překvapil.

Rok 2020 byl z inkasního hlediska ve znamení propadů příjmů z koncertní činnosti a z reprodukované hudby ve veřejných prostorách. Oba tyto segmenty se propadly o 50 %, což ve výsledku znamená, že autoři a nakladatelé přišli o 215 milionů Kč. S ohledem na časový posun mezi inkasem a výplatou autorských odměn bude tento dopad pro autory a nakladatele velmi citelný zejména v letošním roce. Přesto loňský rok přinesl některá pozitiva. Po dlouhých letech vyjednávání se podařilo dosáhnout narovnání za minulá období s FTV Prima. Částky za období 2013 až 2019 budou hudebním autorům a nakladatelům doúčtovány v průběhu letošního roku.

Udržování trvale nízkých režijních nákladů není jednoduché zadání za běžné ekonomické situace, natož v roce s epidemií covidu-19. V loňském roce jsme vyplatili autorské honoráře téměř 200 tisícům autorů a nakladatelů z celého světa. Přesto se nám v loňském roce podařilo snížit náklady o 13 milionů Kč na výslednou úroveň 155 milionů Kč. V praxi to znamená, že jsme v obtížném covidovém roce z každé inkasované stokoruny vyplatili našim autorům a nakladatelům v průměru 86,50 Kč.

OSA se stal žádanou a atraktivní adresou pro zahraniční partnery zastupující velká hudební jména světa, ale také pro zahraniční nezávislé správce práv. Důvěru v nás vkládají i domácí autoři. V loňském roce s námi nově uzavřelo smlouvu o správě práv 444 hudebních autorů. Jen za první tři měsíce roku 2021 to bylo dalších 150 hudebních autorů. Věřím, že důvěra našich autorů a nakladatelů, jakož i zahraničních partnerů je známkou toho, že jdeme správnou cestou a že naše služby jsou velmi kvalitní.

Nemohu nezmínit rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který dne 18. 12. 2019 uložil OSA pokutu ve výši 10 676 tis. Kč. OSA se měl údajně dopustit zneužití dominantního postavení tím, že v letech 2008 až 2014 nezohledňoval obsazenost pokojů ubytovacích zařízení. OSA neuspěl ani s rozkladem k předsedovi Úřadu, který dne 23. 11. 2020 původní rozhodnutí potvrdil. Na základě rozhodnutí Úřadu OSA uhradil pokutu a současně proti rozhodnutí ÚOHS podal žalobu. V případě úspěšného soudního sporu bude pokuta navrácena OSA.

Kvůli epidemii covidu-19 se prakticky zastavil společenský život v České republice. Živé umění inovativně hledalo alternativní cesty k posluchačům a divákům streamováním koncertů, festivalů nebo divadelních představení z prázdných klubů, divadel, nebo dokonce zkušeben přímo do obýváků svých fanoušků. Tato cesta však postrádá základní emoci, kterou společně a nerozdílně vzájemnou interakcí utváří interpret s publikem. Pro interprety je to dokonce horší zážitek, než když se hraje fotbal nebo hokej bez diváků. Z ekonomického hlediska to také není žádná sláva, byť se někomu podařilo jednorázově vybrat na dobrovolném vstupném zajímavější obnos. Ukazuje se, že dlouhodobě tento koncept není životaschopný, alespoň ne v této podobě. Možná zásadní proměnu přinese rozšíření prostoru ve virtuální realitě. Naše životy se stále více do tohoto virtuálního světa přesouvají. Bude jen otázkou času, kdy se v tomto prostoru ve velkém objeví koncerty slavných hudebních hvězd.

Virtuální prostor velmi rychle prostupuje naším reálným světem. Svět internetu zrcadlí náš reálný život, a proto v něm musí platit stejná pravidla. Musíme být při přijímání nových zákonů velmi ostražití, abychom si vytvořili takové právní prostředí, které ochrání lidskou společnost, tedy nás všechny. Pokud tento fakt podceníme, společnost ovládnou počítačové kódy a algoritmy, dezinformace a zloději naší identity. Staneme se pouhým zbožím, se kterým budou technologické firmy čile a rády obchodovat.

První a zásadní zkouškou bude novela autorského zákona. Česká republika stejně jako ostatní členské země musí implementovat dvě směrnice Evropské unie týkající se autorských práv. Z pohledu vyvážení postavení autorů a umělců na internetu vůči technologickým gigantům jako Google nebo Facebook je důležitá směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Pokud ji Česká republika implementuje dobře a politici nepodlehnou tlaku technologických gigantů a dalších rádoby nezávislých občanských iniciativ, pak se vyjednávací pozice autorů a umělců zlepší. Vytvoření spravedlivého prostředí na internetu je v našem vlastním zájmu a bude z něj mít ve výsledku prospěch celá společnost. Vznikne více obchodních příležitostí pro legální a inovativní služby, bude více prostoru pro mladé a začínající umělce a my všichni se budeme těšit z pestřejšího výběru ať už hudby, filmů nebo počítačových her.

Věřím, že z pandemie covidu-19 může naše společnost vyjít moudřejší, odpovědnější a sebevědomější. Jejími stavebními kameny by měly být slušnost, vzájemná úcta a solidarita, pokora, vděk, respekt, a to i k opačným názorům.

 

Roman Strejček
předseda představenstva