Důležité! Upozorňujeme na plánovanou odstávku všech našich služeb od 24. 5. 2024 od 14:00 do půlnoci 28. 5. 2024 z důvodu stěhování serverů. Budova OSA bude taktéž zavřená. Více informací zde.

x

Saeculum OSA

OSA v loňském roce oslavil 100 let své existence. Troufám si však tvrdit, že navzdory svému věku se nachází ve skvělé kondici. Ačkoliv se rok 2019 odehrával ve znamení ohlížení se za bohatou a pozoruhodnou historií OSA, stejně intenzivně jsme v průběhu roku hleděli i do budoucnosti. Bylo pro nás pro všechny poučné ponořit se ke kořenům, na nichž OSA stojí coby funkční a moderní instituce. Hledíme do minulosti bez příkras. Perspektivní budoucnost lze stavět pouze na historii, kterou si nepřibarvujeme ani neupravujeme k obrazu svému. Ano, OSA prošel i temnějším obdobím. Za nacismu čelil pokusu o zrušení ve prospěch říšské organizace STAGMA. Za socialismu se pro změnu hledělo spíše na politickou příslušnost než na skutečný um. Avšak po celou svou stoletou historii znamenal více než pouhou společnost vybírající autorské honoráře, které následně vyplácí autorům a nakladatelům. Jedním z důležitých pilířů od samotného vzniku byla a stále je vzájemná solidarita mezi autory. OSA vždy pomáhal autorům, kteří se dostali do obtížné životní situace. Tento rozměr v míře vrchovaté naplňujeme v čase, kdy svět zachvátila pandemie viru Covid-19. OSA během jednoho týdne od vyhlášení nouzového stavu vyplatil solidární finanční výpomoc ve výši 4,5 milionu Kč těm autorům, kteří byli z důvodu zrušení všech hudebních akcí přímo zasaženi a prakticky přes noc přišli o svoji práci.

Rok 2019 byl z historického hlediska inkasně nejúspěšnějším. OSA vybral pro hudební autory 1 miliardu a 119 milionů korun českých. Po dlouhých letech vyjednávání s TV Nova došlo k narovnání za minulá období a dohodě na obchodních podmínkách pro rok 2019 a roky následující. V loňském roce jsme uzavřeli dohodu s Hospodářskou komorou, která zastřešila jednání o obchodních podmínkách s operátory provozujícími přenos vysílání. Stále se nám daří držet poměr mezi náklady a inkasovanými honoráři na úrovni 12 %, což nás řadí mezi nejhospodárnější autorské hudební organizace v Evropě.

Naše činnost se řídí třemi základními principy: 1. co nejrychleji a nejpřesněji vyplácet honoráře autorům a nakladatelům; 2. maximálně zjednodušit získání licence k užívání hudebních děl; 3. rozvíjet projekty zaměřené na podporu nové domácí hudební tvorby.

Snažíme se sledovat moderní trendy a chceme si udržet místo mezi lídry na trhu kolektivní správy. OSA se stal atraktivní adresou i pro zahraniční partnery. Je to díky tomu, že jsme transparentní a ve vyplácení autorských odměn jedni z nejrychlejších v Evropě! Testujeme rozúčtování na měsíční bázi. Investovali jsme do nového ekonomického systému s výhledem, abychom od roku 2021, nejpozději 2022 přešli na měsíční vyúčtování.

Udržování trvale nízkých režijních nákladů není jednoduché zadání. OSA každý rok vyplácí honoráře stále rostoucímu počtu nositelů práv. Jen za loňský rok to bylo více než 200 tisícům autorů a nakladatelů z celého světa. Pokračuje fragmentace užití hudby. Systémem OSA projdou miliony hodin hudby za rok, které hlásí vysílatelé, prodejci hudebních nosičů, organizátoři koncertů, služby jako Spotify, Apple, Google, Facebook nebo Netflix. To si žádá nemalé investice do automatizace zpracování dat.

Velmi vítané ze strany uživatelů hudby bylo vytvoření jednotného inkasního místa za všechny kolektivní správce v roce 2018. Vloni jsme komfort uživatelů posunuli ještě dále a společně s novými webovými stránkami jsme spustili i e-shop. Provozovatel restaurace nebo obchodu si může přes internet zakoupit licenci na pouštění hudby a cenu rovnou zaplatit přes platební bránu. Rychle a jednoduše. Tuto funkci rozšiřujeme i na pořádání koncertů.

Jizvy po Covidu-19 a následky nouzového stavu se budou hojit pomalu. Naši zaměstnanci přesto denně pracují na tom, aby po úspěšném roce 2019 byl i rok 2020 rokem důstojného finančního zázemí pro naše autory. Tímto bych chtěl vyzdvihnout jejich práci, za kterou jim patří z mé strany velké poděkování. Ve spolupráci s dozorčí radou OSA hledáme cesty, jak autorům pomáhat nejen v tíživých životních situacích, ale také podporujeme projekty, které jsou živnou půdou pro novou domácí tvorbu. Věřím, že výsledkem budou nové inspirativní formy a projekty, díky kterým hudební scéna nejenže ožije, ale objeví nové možnosti. Bez efektivní pomoci ze strany státu a vzájemné celospolečenské solidarity a tolerance to ovšem půjde velmi obtížně.

Autorská tvorba ve vrtkavé éře internetu, který přinesl masivní pirátství kvůli anonymitě v kyberprostoru, stojí na prahu další výzvy. Tou je umělá inteligence. Zda bude autorům pomocníkem, nebo vstoupí do přímého klání v rámci konkurenčního boje, ukáže čas. Kultura je otiskem nás jedinců a celých národů. Nesmíme v tomto zápase rezignovat na člověčenství, na lidskou duši. Navzdory své rozsáhlosti je kultura velmi křehkou nádobou, úzce provázanou s mnoha dalšími obory a profesemi.

Jsem přesvědčený, že do nového století OSA vstupuje s pokorou, přesto pln zdravého odhodlání čelit těmto výzvám.

 

Roman Strejček
předseda představenstva