Zemřel přední skladatel české soudobé hudby Marek Kopelent
13. března 2023

Zemřel přední skladatel české soudobé hudby Marek Kopelent

Byl jedním z nejvýraznějších současných hudebních skladatelů a propagátorem soudobé vážné hudby. Je autorem několika oratorií, komorních a instrumentálních děl, v OSA jich má celkem registrováno 168. Mezinárodního ohlasu se mu poprvé dostalo dílem Smyčcového kvartetu č. 3 z roku 1963. Velký úspěch mělo v roce 2001 dvojnásobné provedení jeho prostorového oratoria Lux mirandae sanctitatis (Světlo divné svatosti), které zkomponoval k příležitosti svatořečení Anežky České.

V roce 1965 spoluzaložil Pražskou skupinu Nové hudby. V 60. letech uváděl své skladby na prestižních zahraničních festivalech. V letech 1965–1973 vedl spolu se Zbyňkem Vostřákem soubor Musica viva Pragensis. V roce 1969 obdržel německé stipendium na roční tvůrčí pobyt v Západním Berlíně. Od poloviny 70. let 20. století jej komunistický režim kvůli jeho názorům ignoroval, dále tvořil a jeho skladby se hrály především v zahraničí. Od roku 1991 vyučoval na katedře skladby HAMU. V letech 1991–1992 zastával funkci hudebního experta Kanceláře prezidenta republiky. Spoluzaložil umělecké sdružení Ateliér 90.

Za své dílo a činnost získal řadu prestižních ocenění. V roce 1991 mu byl udělen čestný řád francouzské vlády „Chevalier des arts et des lettres“. Z dalších významných ocenění získal např. českou cenu Classic 1999, německou Herderovu cenu v roce 2001 a státní cenu Ministerstva kultury ČR v roce 2003. Získal také ocenění za celoživotní hudební přínos u příležitosti 100. výročí OSA v roce 2019.

Čest jeho památce.