Zemřel hudební skladatel a člen dozorčí rady OSA Juraj Filas (66)
3. ledna 2022

Zemřel hudební skladatel a člen dozorčí rady OSA Juraj Filas (66)

Poslední rozloučení s Jurajem Filasem se koná 26. 2. ve 14h formou zádušní mše v katedrále svatého Víta na Pražském hradě. Jako součást obřadu zazní některé jeho skladby. Rozloučení je veřejně přístupné.

Filas byl jedním z nejvýznamnějších současných skladatelů vážné hudby, jeho díla zazněla v mnoha zemích celého světa, mimo jiné i ve slavné newyorské Carnegie Hall.

Slovenský skladatel a pedagog žil dlouhodobě v Praze, kde od roku 1985 učil na AMU na katedře skladby. Jak sám říkal o své tvorbě: „Jsem skladatel, který ctí velkou evropskou hudební tradici a svou tvorbou v ní pokračuje. Nikdy jsem neměl potřebu bořit mosty – být tzv. netradičním, naopak, naprosto vědomě navazuji na své předchůdce ze svého nejhlubšího přesvědčení filozofického i estetického.“  

Je autorem více než 120 opusů, které zahrnují skladby symfonické, kantáty, koncerty, Te Deum, Requiem, TV-Operu, operu Jane Eyre, skladby pro velký dechový orchestr a velké množství skladeb komorních. Své skladby psal pro přední světové hráče, jako jsou Joseph Alessi (solotrombonista Newyorské Filharmonie), trumpetista Otto Sauter a další.

Jeho díla byla uvedena na významných pódiích jako Carnegie Hall a Lincoln Center v New Yorku, Tonhalle Zürich, na festivalech Pražské jaro, Beethovenfest-Bonn, i na dalších místech jako např. Vídeň, Sankt Gallen, Lausanne, Ženeva, Paříž, Hon-Kong, Tchaj-wan, Tokio, Mexiko, Sankt Peterburg, Londýn atd. Filasovo rekviem Modlitba za naději loni zaznělo v New Yorku při digitální show, která byla součástí pietních večerů k připomenutí 20. výročí teroristických útoků na Spojené státy.

Jako skladatel byl laureátem řady ocenění, v roce 2008 mu byla Evropskou unií umění udělena prestižní cena Gustava Mahlera za dosavadní tvorbu, v roce 2016 získal ocenění Nejúspěšnější skladatel vážné hudby v rámci Výročních cen OSA.

Byl členem OSA, několik let také působil v dozorčí radě OSA a v komisi pro otázky tvorby.

Čest jeho památce!