Výsledky hlasování valného shromáždění členů OSA 2021
28. května 2021

Výsledky hlasování valného shromáždění členů OSA 2021

Valné shromáždění se z důvodu pandemie viru SARS-CoV-2 a s tím souvisejících mimořádných opatření uskutečnilo mimo vlastní zasedání (neboli per rollam), a to formou korespondenčního a elektronického hlasování o návrzích předložených valnému shromáždění ke schválení. Tato forma byla schválena usnesením dozorčí rady a rozhodnutím představenstva ze dne 9. 4. 2021 v návaznosti na § 18 a 19 zákona č. 191/2020 Sb. Nebyla tak ochromena činnost, rozvoj a plnění zákonných povinností OSA, jak mu ukládá autorský zákon a další právní předpisy.

Elektronické hlasování probíhalo ve dnech 14. – 18. 5. 2021, korespondenční pak s datem doručení vyplněného hlasovacího formuláře nejpozději do 24. 5. 2021. Každý člen mohl hlasovat pouze jednou z uvedených forem (pokud hlasoval oběma způsoby, za platné hlasování se považovalo korespondenční).

V daném termínu platně hlasovalo celkem 106 členů OSA. V profesní skupině skladatelé hlasovalo 79 členů, ve skupině textaři 13 členů a ve skupině nakladatelé 14 členů.

OSA evidoval k 24. 5. 2021 celkem 603 členů, 474 v profesní skupině skladatelé, 101 v profesní skupině textaři a 28 v profesní skupině nakladatelé. Podle čl. 6.9 stanov OSA byla tedy podmínka usnášeníschopnosti valného shromáždění splněna.

Výsledky hlasování valného shromáždění 2021

  • Návrh č. 1: Schválení výroční zprávy představenstva za rok 2020 - návrh byl schválen.
  • Návrh č. 2: Schválení roční účetní závěrky za rok 2020 - návrh byl schválen.
  • Návrh č. 3: Jmenování auditora na účetní období 2022 - návrh byl schválen.
  • Návrh č. 4: Změna rozúčtovacího řádu – Televizní vysílání - samostatné rozúčtování odměn za synchronizaci a sjednocení koeficientu pro upoutávky - návrh byl schválen.
  • Návrh č. 5: Změna rozúčtovacího řádu – Srážky do rezervního fondu - návrh nebyl schválen.
  • Návrh č. 6: Změna rozúčtovacího řádu – Srážky do kulturního, sociálního a vzdělávacího fondu - návrh byl schválen.
  • Návrh č. 7: Změna Stanov – Rozhodování dozorčí rady OSA mimo zasedání (per rollam) nebo prostřednictvím distančního zasedání - návrh byl schválen.
  • Návrh č. 8: Změna Stanov – Pravomoc dozorčí rady OSA upravit prozatímně otázku vyhrazenou valnému shromáždění OSA za podmínky dodatečného schválení valným shromážděním OSA ve vymezených případech - návrh byl schválen.
  • Návrh č. 9: Změna jednacího řádu dozorčí rady OSA – Rozhodování dozorčí rady OSA mimo zasedání (per rollam) nebo prostřednictvím distančního zasedání - návrh byl schválen.
  • Návrhy č. 10-32 na přijetí za členy OSA - všichni navržení autoři, dědici i nakladatel byli přijati, OSA tak bude mít od 1. 1. 2022 23 nových členů.
Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívání cookies. Pro bližší informace klikněte na odkaz níže.
Pravidla cookies