Valné shromáždění přijalo nové členy a rozhodlo o změnách v rozúčtování koncertního provedení
8. června 2023

Valné shromáždění přijalo nové členy a rozhodlo o změnách v rozúčtování koncertního provedení

Na valném shromáždění členů OSA, které se konalo v pondělí 29. 5. 2023, se rozhodovalo o důležitých změnách rozúčtovacího řádu a stanov, ale také bylo přijato 25 nových členů OSA. Mezi nimi se objevila i taková jména jako Beata Hlavenková, Renne Dang, Endru či Vladimir 518.

Valné shromáždění členů OSA je nejvyšším orgánem a svolává se minimálně a zpravidla jednou ročně. Hlasování o důležitých otázkách spolku probíhalo nejen fyzicky v průběhu konání valného shromáždění, tak také s týdenním předstihem elektronicky prostřednictvím systému Infosa. Celkem se jej účastnilo 84 členů OSA (62 skladatelů, 12 textařů a 10 nakladatelů).

Co tedy letošní shromáždění přineslo nového?

Změny v rozúčtování autorských odměn

S ohledem na současnou ekonomickou situaci valné shromáždění schválilo zvýšení maximální výše inkasa za koncert pro výpočet podpory koncertního provedení, a to ze současných 30 000 Kč na 40 000 Kč. Tento inkasní limit se bude uplatňovat u všech typů koncertů s inkasem nad 40 000 Kč.

S touto změnou souvisí úprava statutu kulturního, sociálního a vzdělávacího fondu OSA, kde byla doposud pravidla pro výpočet podpory koncertního provedení také uvedena. Z KSVF se tedy detailní popis odstraňuje a bude se nově odkazovat na příslušnou část rozúčtovacího řádu.

Vzhledem k určitému poklesu autorských odměn rozúčtovaných na skladby v kategoriích 3 a 5, který vyplývá z analýzy dopadu změny způsobu rozúčtování živého veřejného provozování od r. 2018, shromáždění schválilo navýšení koeficientu podpory koncertního provedení u kategorie 3 z 1,5 na 2 a u kategorie 5 z 3,5 na 4,5.

Do společných zásad pro všechny kategorie bude nově doplněno upřesnění, že na zařazení díla do kategorie nemá vliv jeho stopáž. Pouze v případě, kdy není stopáž díla uvedena na jeho ohlášce ani na playlistu, bude při rozúčtování odměn za živé veřejné provozování použita průměrná stopáž stanovená pro příslušnou kategorii.

Modernizace pravidel pro zmocnění členů OSA pro účast na VS

S ohledem na vývoj v oblasti možností elektronického jednání (datové schránky, elektronické podpisy) bude nově moci člen OSA za sebe zmocnit jinou osobu plnou mocí zaslanou:

  1. prostřednictvím účtu v Infosa (v případě právnických osob z účtu statutárního orgánu),
  2. jeho datovou schránkou,
  3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele,
  4. v listinné podobě s úředním ověřením podpisu zmocnitele.

Stanovy také nově dávají možnost uzavřít smlouvu o správě práv elektronicky.

Ekonomické výsledky roku 2022

Na VS byla projednána a také schválena zpráva o výsledcích hospodaření spolku. Rok 2022 byl pro hudební autory a nakladatele historicky nejúspěšnějším rokem – inkaso za poskytnuté licence překonalo hranici 1,22 miliardy Kč (celkové inkaso za všechny kolektivní správce činilo 1,45 miliardy Kč). Jedná se o 10% navýšení oproti roku 2021, a to i přes skutečnost, že byl začátek roku ještě ve znamení doznívajících dopadů pandemie covidu-19.

Nejsilnějším zdrojem příjmů zůstává televizní vysílání, za které OSA utržil pro autory a nakladatele 304,6 mil. Kč. Na pomyslné druhé místo se vyšplhaly příjmy z digitálních platforem ve výši 178,5 mil. Kč. Jen pro připomenutí, v roce 2019 byly příjmy z digitálních platforem na úrovni 52 mil. Kč. Podařilo se totiž uzavřít smlouvy se službami jako TikTok nebo Metaverse. Digitální platformy příjmově přeskočily tržby z pouštění hudby v restauracích, obchodech a kadeřnictvích, které se v loňském roce vyšplhaly na částku 167 mil. Kč a staly se tak třetím nejdůležitějším příjmem.

Bližší informace nejen o hospodaření OSA si můžete projít v Ročence OSA za rok 2022.

Foto: Matyáš Habanec