Ukrajinským autorům jsme pomohli částkou 621 400 Kč
14. září 2022

Ukrajinským autorům jsme pomohli částkou 621 400 Kč

Děkujeme, že jste se zapojili!

Na jaře, několik týdnů po vypuknutí války na Ukrajině, jsme na platformě Donio.cz spustili sbírku na pomoc ukrajinským autorům a jejich rodinám. Celková částka, kterou jsme i díky Vám vybrali, činila úctyhodných 621 400 Kč. Veškeré finanční prostředky jsme již ukrajinským umělcům odeslali.

Částkou 420 100 Kč jsme podpořili 28 autorů nebo jejich rodiny, které utekli před válkou do České republiky, kde nyní žijí. Finanční podporu ve výši 201 300 Kč jsme poslali přímo na Ukrajinu naší partnerské autorské organizaci NGO UACRR, aby pomohla autorům a umělcům, kteří zůstali ve své zemi.

O finanční pomoc byl z řad ukrajinských hudebníků velký zájem, ale bohužel však nebylo v našich silách a možnostech vyhovět všem.

OSA díky této události zřídil také veřejnou sbírku za účelem získání finančních prostředků na sociální a humanitární podporu autorů, umělců a jejich rodinných příslušníků, kteří se stali obětí ozbrojených konfliktů, živelních katastrof, pandemií, závažných onemocnění nebo úrazů. Vybrané prostředky použijeme na pokrytí nákladů základních potřeb, zdravotní péči, pomůcky, vzdělávání a studijní potřeby. Přispívat je i nadále možné na transparentní účet: 123-6412980217/0100.

Věříme, že již brzy budou moct ukrajinští umělci, a nejen oni, svobodně tvořit a žít opět ve své demokratické zemi.

#StandWithUkraine #myslimenahudbu #osapomaha #stovkanadobrouvec