Od 26. 6. 2024 nás najdete na nové adrese Bělehradská 222/128, 120 00 Praha 2! Více informací zde.

x
Praha se stala místem setkání představitelů nejen  evropských autorských organizací
4. května 2023

Praha se stala místem setkání představitelů nejen evropských autorských organizací

OSA ve dnech 19.–20. 4. 2023 hostil významné setkání CISAC European Committee, které se do Prahy vrátilo po 12 letech. Dva dny trvající konference přinesla mnoho zajímavých informací z oblasti autorského práva a současných trendů, jakými jsou umělá inteligence a fenomén streamovacích služeb, se kterým je neodmyslitelně spojená problematika jednotného digitálního trhu nejen v Evropě, ale také na území USA.

Nové trendy digitálních služeb

Konferenci navštívilo téměř 150 delegátů nejen z Evropy, ale také z USA, Japonska, Jižní Korey nebo Jihoafrické republiky. V jejím průběhu se diskutovala témata jako rozhodovací praxe soudního dvora EU, budoucnost digitálního trhu nebo podíly mezi právy autorů hudby a právy výrobců a interpretů. Velký zájem vzbudila i prezentace fungování digitálního trhu na území USA.

Zajímavým zjištěním byly výsledky výzkumu, který se uskutečnil mezi zákazníky digitálních služeb typu Netflix či Spotify. Z něj totiž vyplynul nový a možná nečekaný trend digitálních služeb – jejich uživatelé preferují nižší předplatné služeb za cenu toho, že jim bude stream přerušovat reklama. Zákazníci, kteří naopak vítají stream zcela bez reklam, si zřejmě budou muset za takovou službu zaplatit mnohem více.

Za zmínku stojí také panelová diskuse na téma férovosti aplikovaných obchodních modelů v oblasti digitálních služeb. Jedná se o dlouhodobě diskutované téma, kde převládá názor, že aktuálně nastavené dělení výnosů z předplatného služeb jako Spotify nebo Apple Music mezi autory, výrobce a provozovatele služeb není spravedlivé.

Diskuze se zúčastnili zástupci hudebních nakladatelů, nezávislých labelů, umělců, ale také zástupkyně služby Deezer. Moderátorem byl žurnalista hudebního magazínu Billboard. Řečníci se dotkli citlivých témat jako transparentnost algoritmů používaných provozovateli digitálních služeb, způsobu hlášení a celkového vykazování streamované hudby ze strany digitálních platforem.

Téma férového dělení je vedle umělé inteligence jedním ze současných nosných témat. Proto OSA již dnes na tomto poli podniká aktivní kroky a při aktuálních jednáních s digitálními platformami požaduje mnohem větší procentní podíl na výnosech z předplatného.

European Committe se v Praze konalo již podruhé, poprvé tomu bylo v roce 2011. V loňském roce dostal Roman Strejček, předseda představenstva OSA, důvěru autorských organizací z celé Evropy a byl po následující 2 roky zvolen jejím předsedajícím. „Osobně si toho nesmírně považuji a beru to jako ocenění skvělého fungování OSA na mezinárodní scéně. Dlouhodobě patříme k nejtransparentnějším autorským organizacím nejen v Evropě. Poslední roky navíc patříme mezi nejlépe fungující autorské hudební organizace v celé Evropě, alespoň pokud jde o poměr vybraných autorských odměn a nákladů. Poděkování tak patří dozorčí radě i všem zaměstnancům, kteří dlouhodobě pracují na posilování kredibility OSA v očích našich zahraničních partnerů,“ uvedl ke svému zvolení Roman Strejček.

 

CISAC – celosvětová síť autorských organizací

Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs
(Mezinárodní konfederace autorů a skladatelů)

CISAC funguje již od roku 1926, v současnosti má 227 členských organizací ve 118 zemích. Zastupuje více než 5 milionů tvůrců ze všech zeměpisných oblastí a všech uměleckých repertoárů: hudby, audiovize, dramatu, literatury a výtvarného umění. Chrání práva a prosazuje je na celém světě. Umožňuje kolektivní správcům bezproblémově zastupovat tvůrce po celém světě a zajišťuje, aby autoři dostávali autorské odměny za užití jejich děl kdekoli na světě.

Předsedou CISAC je švédský skladatel, hudebník, zpěvák, kytarista, producent a člen švédské hudební skupiny ABBA Björn Ulvaeus. Vedle něj stojí v čele organizace čtyři viceprezidenti: jihoafrická zpěvačka, textařka, herečka, podnikatelka, humanitární pracovnice a učitelka Yvonne Chaka Chaka, mexický skladatel a režisér Arturo Márquez, čínský režisér, scenárista a producent Jia Zhang-ke a mezinárodní neo-expresionistický výtvarný umělec Miquel Barceló.

CISAC mimo jiné stanovuje soubor závazných pravidel Professional Rules, která kladou důraz na kvalitu řízení, posilování efektivity a transparentnosti kolektivní správy a zvyšování kvality služeb směrem k obci nositelů práv a uživatelské obci. OSA je od roku 2011 nositelem nejvyššího stupně hodnocení v plnění těchto zásad.

Význam European Committee 

CISAC má zřízeno celkem pět regionálních komisí, každá z nich je určená pro danou zeměpisnou oblast: European Committee, African Committee, Asia-Pacific Committee, Canada/USA Committee, Latin American a Caribbean Committee.

Každá z těchto skupin se věnuje specifickým otázkám autorského práva a záležitostem s ním spojených v rámci příslušné zeměpisné oblasti. Hrají významnou roli při vytváření infrastruktury pro fungování této celosvětové organizace autorů a skladatelů a poskytují pomoc svým členským společnostem i tvůrcům.

 

Foto: Matyáš Habanec