Oznámení výsledků hlasování valného shromáždění členů OSA 2020
27. května 2020

Oznámení výsledků hlasování valného shromáždění členů OSA 2020

Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu spojeného s pandemií viru COVID-19 bylo zrušeno zasedání valného shromáždění plánovaného na pondělí 25. 5. 2020. Valné shromáždění se ovšem uskutečnilo mimo vlastní zasedání, a to formou korespondenčního a elektronického hlasování o návrzích předložených valnému shromáždění ke schválení. Nebyla tak ochromena činnost, rozvoj a plnění zákonných povinností OSA tak, jak mu ukládá autorský zákon a další právní předpisy.

Elektronické hlasování probíhalo ve dnech 15. – 19. 5. 2020, korespondenčně s datem doručení vyplněného hlasovacího formuláře nejpozději do 25. 5. 2020. Každý člen mohl hlasovat pouze jednou z uvedených forem (pokud hlasoval oběma způsoby, za platné hlasování se považovalo korespondenční).

Hlasovalo celkem 107 členů OSA. V profesní skupině skladatelé hlasovalo 81 členů, ve skupině textaři 14 členů a ve skupině nakladatelé 12 členů.  V korespondenčním hlasování bylo 5 hlasovacích lístků neplatných. U některých návrhů členové využili možnosti nehlasovat.

OSA evidoval k 25. 5. 2020 celkem 596 členů, 469 v profesní skupině skladatelé, 100 v profesní skupině textaři a 27 v profesní skupině nakladatelé. Podle čl. 6.9 stanov OSA byla tedy podmínka usnášeníschopnosti valného shromáždění splněna.

Výsledky a rozhodnutí valného shromáždění

  • Návrh č. 1: Schválení výroční zprávy představenstva za rok 2019 - návrh byl schválen.
  • Návrh č. 2: Schválení roční účetní závěrky za rok 2019 - návrh byl schválen. 
  • Návrh č. 3: Jmenování auditora na účetní období 2021 - návrh byl schválen.
  • Návrh č. 4: Změna rozúčtovacího řádu – Televizní vysílání - samostatné rozúčtování odměn za synchronizaci a sjednocení koeficientu pro - návrh nebyl schválen.
  • Návrh č. 5: Změna rozúčtovacího řádu – Úprava koeficientu pro koncertní provedení pro kat. 9 - návrh nebyl schválen.
  • Návrh č. 6: Změna rozúčtovacího řádu – Opětovné rozdělení současné kategorie 10 na kat. 10 a 11 - návrh nebyl schválen.
  • Návrh č. 7: Změna statutu kulturního, sociálního a vzdělávacího fondu - návrh byl schválen.
  • Návrh č. 8: Změna jednacího řádu dozorčí rady - návrh byl schválen. 
  • Návrhy č. 9-30 na přijetí za členy OSA - všichni navržení autoři a nakladatel byli přijatí, OSA tak bude mít od 1. 1. 2021 22 nových členů.

 

 

 

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívání cookies. Pro bližší informace klikněte na odkaz níže.
Pravidla cookies