Nejvyšší soud vydal přelomové rozhodnutí ve věci užívání hudebních nahrávek v prostředí internetu
17. září 2021

Nejvyšší soud vydal přelomové rozhodnutí ve věci užívání hudebních nahrávek v prostředí internetu

Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu (ČNS IFPI) podala v roce 2014 žalobu na ochranu proti nekalé soutěži proti provozovatelům úložiště HellShare/HellSpy. Po vleklých soudních jednáních a po podání dovolání k Nejvyššímu soudu ČR ze strany ČNS IFPI se majitelům práv k nahrávkám konečně dostalo zadostiučinění. Nejvyšší soud vyložil právo v souladu se spravedlností!

Nejvyšší soud rozhodnutí Vrchního soudu v Praze zrušil s odůvodněním, že spočívá na nesprávném výkladu práva.

Ředitelka ČNS IFPI JUDr. Petra Žikovská k tomuto uvedla:
„Jsme opravdu potěšeni, že Nejvyšší soud se ztotožnil s naším názorem a posoudil činnost úložiště HellShare/HellSpy komplexně, přičemž připustil, že uvedené úložiště je v nekalosoutěžním vztahu k vydavatelům hudebních nahrávek. Naplňuje nás to optimismem a vírou ve funkčnost české justice,
která je ve svých nejvyšších patrech schopna spravedlivého a erudovaného posouzení případu. Bohužel jsme na toto rozhodnutí museli čekat dlouhých sedm let, které pro vydavatele, hudebníky a skladatele hudby znamenaly citelné ztráty na jejich příjmech.“

Právní zástupce ČNS IFPI JUDr. Zuzana Císařová rozhodnutí komentovala:
„Jedná se o precedenční rozhodnutí, které upřesnilo výklad právní úpravy tzv. bezpečného přístavu (safe harbour) ve vztahu ke službám ukládání a sdílení obsahu. Z rozhodnutí plyne, že bezpečný přístav nevylučuje odpovědnost provozovatelů úložišť za volbu konkrétního obchodního modelu, pokud těží z porušování autorských práv, k němuž na těchto úložištích dochází.“

Hudební vydavatelé, hudebníci a autoři v důsledku internetového pirátství ročně přicházejí o značnou část příjmů z výsledků své práce, protože některá internetová úložiště parazitují na jejich obsahu.

„Pro hudební skladatele, textaře a další nositele práv je rozhodnutí Nejvyššího soudu v této kauze velmi dobrou zprávou. Věříme, že napomůže k narovnání vztahů v online prostředí," dodává Roman Strejček, předseda představenstva OSA, k rozhodnutí ve věci užívání hudebních nahrávek v prostředí internetu.

Příloha TZ s detailnějšími informacemi je ke stažení zde.

Zdroj: Tisková zpráva ČNS IFPI

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívání cookies. Pro bližší informace klikněte na odkaz níže.
Pravidla cookies